Analyse

Inleiding

Het is mogelijk om verschillende grafieken en rapporten te genereren om de werking van uw praktijk te analyseren.

Grafieken

analyse-grafieken-knop.png

Hiervoor moet u eerst in de tab 'Analyse' zitten, waarin u in de grijze balk onder het hoofdmenu de knop 'Grafieken' zult vinden. Standaard komt u trouwens al op die pagina. Door op deze knop te klikken, komt u op een overzichtspagina waar u de grafieken kunt kiezen, met eventuele instellingen.

grafiek.PNG

Indien u een periode kunt specificeren, wat mogelijk is bij de meeste grafieken, kunt u steeds kiezen uit de volgende waarden: '1 week', '1 maand', '3 maanden' en '1 jaar'. Of u kunt een eigen periode kiezen. Bovendien kunt u een medewerker kiezen, degene van wie u de grafiek wilt opstellen.

De volgende grafieken zijn er ter beschikking:

 • Aantal consultaties/verkopen - Hier kunt u de periode en medewerker specificeren waarvan u de analyse wilt uitvoeren.
 • PatiĆ«ntensoorten - Als u geen dierklasse selecteert, zult u de verdeling in basis van dierklasses zien. Indien u een dierklasse selecteert, zult u een verdeling zien per diersoort van die klasse.
 • Klanten volgens gemeente - Hiermee kunt u klanten klasseren volgens hun gemeente.
 • Aantal nieuwe klanten - Hierbij kunt u een periode specificeren.
 • Aantal nieuwe patiĆ«nten - Hierbij kunt u een periode specificeren.
 • Aantal unieke klanten - Hierbij kunt u een periode specificeren.
 • Omzet (consultaties/verkopen) - Hierbij kunt u een periode specificeren. Daarnaast kunt u kiezen om verkopen binnen consultaties als aparte verkoop te rekenen.
 • Omzet (facturen/kredietnota's) - Hierbij kunt u een periode specificeren.
 • Bruto inkomen (consultaties/verkopen - Dit is de omzet in een bepaalde periode waarbij de aankoopprijs van de gebruikte producten in mindering wordt gebracht. Hierbij kunt u een periode specificeren.
 • Gemiddelde omzet per consultatie/verkoop - Hierbij kunt u een periode specificeren. Daarnaast kunt u kiezen (optioneel) om de gemiddelde omzet van een specifieke medewerker te tonen.
 • Medewerkers vergelijken - Hierbij kunt u een periode specificeren. Er zijn verschillende criteria waarop u uw medewerkers kunt vergelijken:
  • Aantal consultaties/verkopen
  • Omzet (consultaties/verkopen)
  • Bruto inkomen
  • Gemiddelde omzet per consultatie/verkoop

Rapporten

analyse-rapporten-knop.png

Het is mogelijk om verschillende rapporten te genereren met betrekking tot uitgevoerde handelingen en protocols. Hiervoor moet u eerst in de tab 'Analyse' zitten. In de grijze balk onder het hoofdmenu vindt u een knop 'Rapporten'. Door op deze knop te klikken, komt u op een overzichtspagina waar u de rapporten kunt kiezen, met eventuele instellingen.

rapport.PNG

Volgende rapporten zijn ter beschikking:

 • Uitgevoerde handelingen - Zie verder.
 • Uitgevoerde protocols - Zie verder.
 • Aantal uitgevoerde handelingen - Dit rapport geeft een overzicht dat het aantal handelingen oplijst in een bepaalde periode en eventueel per medewerker.
 • Aantal uitgevoerde protocols - Dit rapport geeft een overzicht dat het aantal protocols oplijst in een bepaalde periode en eventueel per medewerker.
 • Gedetailleerde lijst consultaties/verkopen (financieel) - Hiermee kunt u gedetailleerd overzicht opvragen van alle prestaties uit een bepaalde periode voor een bepaalde medewerker, meer bepaald de medewerker op wiens naam de consultatie/verkoop staat. Dat overzicht is onderverdeeld onder consultaties met een vaste prijs, uitgevoerde protocols met een vaste prijs, uitgevoerde handelingen, toegediende producten, verkochte producten en vrije boekingen. Telkens wordt het bedrag inclusief en exclusief btw getoond. Omdat het hier over twee verschillende medewerkers kan gaan, wordt ook getoond wie de medewerker is op wiens naam de consultatie/verkoop staat en welke medewerker de prestatie heeft toegevoegd. Dat laatste is beschikbaar sinds 1 mei 2012.
 • Bruto inkomen (consultaties/verkopen) - Dit is een overzicht per consultatie van de aangerekende prijs, de aankoopprijs van de producten en hun verschil.
 • Grootste klanten (omzet) - Dit geeft een geordende lijst van de grootste klanten qua omzet in een bepaalde periode. Dat is gebaseerd op de datum van de facturen en de ontvangstbewijzen. Eventuele kredietnota's zijn niet in rekening gebracht.
 • Grootste klanten (aantal consultaties) - Dit geeft een geordende lijst van de grootste klanten qua aantal consultaties in een bepaalde periode. Dat is gebaseerd op de datum van de facturen en de ontvangstbewijzen. Eventuele kredietnota's zijn niet in rekening gebracht.
 • Grootste klanten (aantal verkopen) - Dit geeft een geordende lijst van de grootste klanten qua aantal verkopen in een bepaalde periode. Dat is gebaseerd op de datum van de facturen en de ontvangstbewijzen. Eventuele kredietnota's zijn niet in rekening gebracht.

Voor de twee eerste rapporten kunt u de volgende instellingen specificeren:

 • Handeling of Protocol - Hier kunt u optioneel specificeren over welke handeling of protocol u een rapport wilt hebben.
 • Dierenarts/medewerker - Hier kunt u optioneel specificeren over welke dierenarts of medewerker u een rapport wilt hebben.
 • Startdatum en Einddatum - Dit is de periode waarover u een rapport wilt hebben.

Indien u het rapport voor 'Uitgevoerde handelingen' wilt genereren, kunt u tevens specificeren of u de handelingen van protocols mee wilt nemen, via de optie 'Incl. handeling van protocols'.