Antibioticaregistratie

MediRund

MediRund is de database voor de centrale registratie van antibiotica in de rundersector in Nederland. Vanaf 1 januari 2015 gelden nieuwe regels voor de registratie van antibiotica: binnen 14 dagen na levering van een antibioticum moeten gegevens hierover vastgelegd worden in MediRund (http://medirund.nl). Deze registratie kan automatisch vanuit Fuga.

Om dit te activeren moet u een login aanvragen bij MediRund. De gebruikersnaam, die begint met 'UDN', en het wachtwoord kunt u ingeven in Fuga via Instellingen => Praktijkvoorkeuren => Algemeen => MediRund. Zodra dat ingesteld is, zult u in de klantenfiche, de dierenfiche en de productfiche een aantal extra velden te zien krijgen. Verder zijn er nog enkele wijzigingen vereist, namelijk:

 • Onder de klantenfiche voor Nederlandse klanten zult u het UBN-nummer kunnen inbrengen. Dit nummer moet u inbrengen zonder het prefix 'UBN'.
 • Onder de dierenfiche kunt u aanvinken of het dier of dierengroep gebruikt wordt in de melkproductie, en u kunt de leeftijdsgroep aangeven. Die gegevens zijn vereist voor MediRund. U heeft de keuze tussen volgende leeftijdsgroepen: 0 - 56 dagen, 56 dagen - 1 jaar, 1 - 2 jaar, 2 jaar en ouder.
 • Onder de productfiche van elk te registreren product moet u de EAN-nummer van het product inbrengen. Een lijst van producten en EAN-nummers vindt u op http://adapter.vetmessage.nl/brwijs/. Daarnaast moet u aangeven hoeveel uitgaande Fuga-eenheden er zitten in een eenheid van MediRund, meestal is dit hetzelfde als het aantal uitgaande Fuga-eenheden per inkomende eenheid van Fuga.

Hoe werkt het dan?

Fuga zal nu een lijst bijhouden van verstrekte producten aan klanten met een UBN-nummer en Nederlands adres, waarvan het product een EAN-nummer heeft en waarvan het dier een geldige leeftijdsgroep heeft ingesteld. Deze lijst kunt u opvragen onder Stock => Te verzenden naar MediRund. Die optie zal overigens enkel voorhanden zijn als Instellingen => Mijn voorkeuren => Opmaak => 'Stock'-pagina met alle tabellen gebruiken (traag) niet aangevinkt is. Vanuit deze lijst kunt u de verstrekte producten individueel of in batch registreren bij MediRund.

Onder Stock => Rapporten kunt u ook een lijst opvragen van verstrekte producten die u al geregistreerd heeft bij MediRund.

Checklist MediRund in Fuga

 • MediRund account ingeven in Fuga
 • Per Nederlandse klant het UBN-nummer ingeven
 • Per te registreren dier van Nederlandse klant de leeftijdscategorie en het gebruik ingeven
 • Per te registreren productfiche 'EAN' ingeven, aanduiden of het al dan niet antibiotica is en de MediRund-eenheid invullen
 • Rapport opvragen en registreren

AB Register

Het AB Register is de database voor de centrale registratie van antibiotica in de varkenssector in België. Sinds 1 januari 2014 is het verplicht om antibioticagebruik bij varkens te registreren in een centrale databank, zie onder andere hier.

Deze registratie kunt u rechtstreeks vanuit Fuga doen en werkt als volgt. U activeert de registratie door Instellingen => Praktijkvoorkeuren => Algemeen => AB Register aan te vinken. Vervolgens vult u uw gebruikersnaam en wachtwoord van AB Register. Let op: dit zijn niet de gebruikersnaam en het wachtwoord waarmee u inlogt op de website van AB Register. U kunt de juiste gegevens vinden op de website van AB Register onder 'Webservices Instellingen'.

Onder de dierenfiche zult u onder 'AB Register categorie' verschillende mogelijkheden zien, namelijk:

 • Gespeende biggen
 • Niet-gespeende biggen
 • Vleesvarkens
 • Zeugen/beren

Ook kunt u een standaard ingevulde optie selecteren onder het veld 'Voornaamste'. U vinkt elke optie aan die bij het dier van toepassing kan zijn en u stelt de meestgebruikte categorie in als standaard.

Onder de productfiche zult u 'Aantal uitgaande eenheden per AB Register eenheid' als extra veld hebben. AB Register werkt met als eenheid 'verpakking'. Wat dat wilt zeggen voor elk product, vindt u in dit document. Het komt er waarschijnlijk op neer dat 'Aantal uitgaande eenheden per AB register eenheid' dezelfde waarde moet krijgen als 'Aantal uitgaande eenheden per product'.

Voor AB Register is het belangrijk dat uw ordenummer ook de begin-'N' (of -'F') bevat (zie Instellingen => Mijn voorkeuren => Algemeen). U kunt ook best een keer nakijken of de beslagnummers van de varkensklanten ingevuld zijn. Die zijn nodig voor AB Register en moeten in het formaat BE12345678-0101 voorgesteld worden.

Hoe werkt het dan?

Fuga zal achter de schermen een lijst bijhouden van uitgaande producten die gemeld moeten worden bij AB Register. Een uitgaand product zal toegevoegd worden aan deze lijst als het product een antibioticum is, als het dier een varken is, als het dier een 'AB Register categorie' heeft gespecificeerd en als het beslagnummer is gespecificeerd.

Het enige wat u op het einde van de maand moet doen, is naar Stock => Te verzenden naar AB register gaan en op myPetsInvite10.png drukken om de uitgaande producten te registreren bij AB Register. U kunt dat zowel per uitgaand product als in batch doen. U kunt ook nog uitgaande producten uit de lijst verwijderen.

Checklist AB register in Fuga

 • AB Register account ingeven in Fuga
 • Ordenummer onder 'Mijn voorkeuren' moet beginnen met F of N
 • AB Register categorieën invullen bij dier
 • Beslagnummers invullen in het formaat BE12345678-0101
 • In productfiche van antibiotica 'Aantal uitgaande eenheden per AB Register eenheid' instellen
 • TVD aanmaken per consultatie waarvoor er producten geregistreerd moeten worden
 • Rapport opvragen en registreren

Sanitel-Med

Sinds 1 mei 2016 is er een verplichting om antibioticagebruik bij bepaalde diersoorten te registreren in een centrale databank, zie onder andere hier.

Deze registratie kunt u rechtstreeks vanuit Fuga doen en werkt als volgt. U kunt de registratie activeren door Instellingen => Praktijkvoorkeuren => Algemeen => Sanitel-Med aan te vinken. U vult vervolgens uw gebruikersnaam van Sanitel-Med (van de vorm N1234), wachtwoord en code (van de vorm BE12345678) in onder Instellingen => Mijn voorkeuren => Algemeen.

Vervolgens zult u in de dierenfiche onder 'Sanitel-Med categorie' volgende mogelijkheden zien:

 • Kuiken
 • Geit
 • Leghen
 • Niet-gespeende biggen
 • Gespeende biggen
 • Zeugen/beren
 • Vleesvarkens
 • Vleeskalveren
 • Volwassen melkrunderen
 • Volwassen vleesrunderen
 • Jong rund (8 tot 24 maanden)
 • Kalf (< 8 maanden)

Ook kunt u een standaard ingevulde optie selecteren onder het veld 'voornaamste'. U vinkt elke optie aan die bij het dier van toepassing kan zijn en u stelt de meestgebruikte categorie in als standaard.

Onder de productfiche zult u 'Code' als extra veld hebben, dit is de ci-ext code van het product. Een lijst is hier beschikbaar. Ook moet u onder de productfiche het 'Aantal uitgaande eenheden per Sanitel-Med eenheid' invullen. Sanitel-Med werkt met als eenheid 'verpakking'. Het komt er waarschijnlijk op neer dat 'Aantal uitgaande eenheden per Sanitel-Med eenheid' dezelfde waarde moet krijgen als 'Aantal uitgaande eenheden per product'.

U kunt ook best een keer nakijken of de beslagnummers van de klanten ingevuld zijn. Die zijn nodig voor Sanitel-Med en moeten in het formaat BE12345678 voorgesteld worden (Fuga probeert het nummer wel goed te krijgen als de prefix 'BE' ontbreekt of als er een suffix van de diersoort aanwezig is).

Hoe werkt het dan?

Fuga zal achter de schermen een lijst bijhouden van uitgaande producten die gemeld moeten worden bij Sanitel-Med. Een uitgaand product zal toegevoegd worden aan deze lijst als het product een cti-ext code heeft, als het dier een 'Sanitel-Med categorie' heeft gespecificeerd en als het beslagnummer is gespecificeerd.

Het enige wat u op het einde van de maand (of het kwartaal) moet doen, is naar Stock => Te verzenden naar Sanitel-Med gaan en op myPetsInvite10.png drukken om de uitgaande producten te registreren bij Sanitel-Med. Merk op dat u zeker een TVD toevoegt in de bijhorende consultatie. U kunt ook nog uitgaande producten uit de lijst verwijderen.

Checklist Sanitel-med in Fuga

 • Sanitel-med aanvinken onder "Instellingen => Praktijkvoorkeuren > Algemeen"
 • Sanitel-med account, wachtwoord en code invullen onder "Instellingen => Mijn voorkeuren > Algemeen"
 • Sanitel-med categorieën invullen per dier
 • Beslagnummers in formaat BE12345678 invullen bij de klant locatie
 • In productfiche van antibiotica cti-ext code en 'Aantal uitgaande eenheden per Sanitel Med eenheid' instellen
 • TVD aanmaken per consultatie waarvoor er producten geregistreerd moeten worden
 • Rapport opvragen en registreren

Foutmeldingen

 • No T&V document present in consultation - Geen TVD aangemaakt in de consultatie/verkoop waar het product is gebruikt.
 • Sanitary Unit not found for the facility: BE12345678 - De aangegeven Sanitel-Med categorie bij het dier komt niet overeen met dit beslag.
 • Parameter 'Dierenarts' is niet gespecificeerd - Dierenartscode/operatornummer (formaat: 'BE + 8 cijfers') ontbreekt, zie Instellingen => Mijn voorkeuren => Algemeen => Sanitel-Med code.
 • Parameter User Name is not specified. Gebruikersnaam en of wachtwoord is niet opgegeven, zie Instellingen => Mijn voorkeuren => Algemeen => Sanitel-Med gebruikersnaam.
 • Indien u problemen heeft met de vlag 'XML user' bij de registratie voor Sanitel-Med kunt u mailen naar eb.spmfa-ggaf|demletinas#eb.spmfa-ggaf|demletinas om te vragen uw gebruikersprofiel aan te passen.