Boekhouding

Inleiding

De 'Boekhouding'-module van Fuga laat toe om rapporten te maken, onbetaalde facturen op te vragen, laatbetalers op te lijsten, enz… Eénmanszaak kunnen hun volledige boekhouding in Fuga voeren, inclusief BTW-aangifte en lijst BTW-plichtige afnemers. Voor vennootschappen is dit niet voorzien omdat we ervan uitgaan dat een vennootschap een eigen boekhouder heeft met een eigen boekhoudpakket.

Voor vennootschappen bestaat er de mogelijkheid om de gegevens (klanten, verkoopfacturen, ….) te exporteren naar heel wat boekhoudpakketten. En als uw boekhoudpakket nog niet wordt ondersteund, kunnen we het steeds toevoegen. Deze module is apart te betalen. Voor meer info of ondersteuning voor een ander boekhoudpakket, kunt u een e-mail sturen naar ue.satenos|aguf#ue.satenos|aguf.

Verder is er een integratie met Codabox, zie FAQ-pagina.

Overzicht

Op de beginpagina van de 'Boekhouding'-module van Fuga kunt u de volgende lijsten opvragen: 'Openstaande lopende rekeningen', 'Openstaande lopende rekeningen (verzekeraars)', 'Onbetaalde facturen/ontvangstbewijzen', 'Onbetaalde kredietnota's', 'Onbetaalde betalingsherinneringen (dossierkosten)', 'Laatbetalers' en 'Onbetaalde uitgaven'.

Openstaande lopende rekeningen

Fuga laat toe om consultaties en verkopen op een openstaande lopende rekening te zetten per klant, zodat die rekening pas later afgerekend kan worden (op een factuur of ontvangstbewijs).

openstaande%20lopende%20rekeningen.PNG

Op deze pagina vindt u een overzicht van alle openstaande rekeningen. Bovenaan het overzicht vindt u twee iconen:

 • checkout18.png : factuur batch - Door op dit icoon te klikken, kunt u voor een lijst van openstaande rekeningen (de hele lijst of een zelfgemaakte selectie) tegelijk facturen maken.
 • financialOverviewPdf18.png : financieel overzicht batch - Door op dit icoon te klikken, kunt u voor een lijst van openstaande rekeningen (de hele lijst of een zelfgemaakte selectie) tegelijk een financieel overzicht krijgen.

In het overzicht zijn er per rij (openstaande rekening) verschillende icoontjes ter beschikking:

 • createInvoice10.png : factuur maken - Door op dit icoontje te klikken, kunt u een factuur of ontvangstbewijs voor deze openstaande rekening creëren.
 • label10.png : adresetiket - Door op dit icoontje te klikken, kunt u een adresetiket openen (in pdf) en eventueel afdrukken voor deze openstaande rekening.
 • financialOverviewPdf10.png : financieel overzicht - Door op dit icoontje te klikken, kunt u een financieel overzicht van deze openstaande rekening verkrijgen (in pdf).

Openstaande lopende rekeningen (verzekeraars)

In de patiëntenfiche kunt u aanduiden of een bepaald dier verzekerd is, bij welke verzekeraar en optioneel een polisnummer. Bij het aanmaken van een factuur kunt u vervolgens aanduiden of/en welke verzekeraar er betrokken is bij die factuur. De beginwaarde hiervan zal bepaald worden door de verzekeraar van de patiënt.

In deze tab kunt u alle 'Openstaande lopende rekeningen (verzekeraars)' in batch factureren.

Bovenaan de pagina, ziet u de volgende twee iconen:

 • checkout18.png : factuur batch - Door op dit icoon te klikken, kunt u voor een lijst van openstaande rekeningen (de hele lijst of een zelfgemaakte selectie) tegelijk facturen maken.
 • financialOverviewPdf18.png : financieel overzicht batch - Door op dit icoon te klikken, kunt u voor een lijst van openstaande rekeningen (de hele lijst of een zelfgemaakte selectie) tegelijk een financieel overzicht krijgen.

In het overzicht zijn er per rij (openstaande rekening) verschillende icoontjes ter beschikking:

 • createInvoice10.png : factuur maken - Door op dit icoontje te klikken, kunt u een factuur of ontvangstbewijs voor deze openstaande rekening creëren.
 • label10.png : adresetiket - Door op dit icoontje te klikken, kunt u een adresetiket openen (in pdf) en eventueel afdrukken voor deze openstaande rekening.
 • financialOverviewPdf10.png : financieel overzicht - Door op dit icoontje te klikken, kunt u een financieel overzicht van deze openstaande rekening verkrijgen (in pdf).

Onbetaalde facturen/ontvangstbewijzen

onbetaalde%20facturen.PNG

Op deze pagina vindt u een overzicht van onbetaalde facturen en ontvangstbewijzen. In het overzicht zijn er per rij verschillende icoontjes ter beschikking:

 • edit10.png : bewerken - Door op dit icoontje te klikken, opent een pop-up waarin u nota's kunt toevoegen voor deze factuur of ontvangstbewijs.
 • prime10.png : als betaald zetten - Door op dit icoontje te klikken, kunt u een factuur of ontvangstbewijs op betaald zetten. Een pop-up opent waarin u de betaling kunt invoeren. De volgende gegevens kunt u invoeren:
  • Nummer
  • Klant
  • Ontbrekend bedrag
  • Betaling
   • Datum
   • Kassa - De kassa die de betaling uitvoerde.
   • Betaalwijze
   • Onvolledige betaling - Geef aan of het een onvolledige betaling is. Zo ja, kunt u het bedrag opgeven dat betaald werd.
   • Opmerking
 • post10.png : brief - Door op dit icoontje te klikken, kunt u de factuur of ontvangstbewijs openen (in pdf) en eventueel afdrukken. Deze actie is dezelfde als de link van het 'Nummer'-veld.
 • email10.png : e-mail - Door op dit icoontje te klikken, kunt u de factuur e-mailen.

Onbetaalde kredietnota's

onbetaalde%20kredietnota.PNG

Dit is een lijst van alle onbetaalde kredietnota's. Per rij (onbetaalde kredietnota) ziet u de volgende iconen:

 • post10.png : brief - Hiermee stuurt u een brief naar de klant die een onbetaalde kredietnota heeft.
 • email10.png : e-mail - Hiermee verstuurt u een e-mail naar de klant die een onbetaalde kredietnota heeft.

Onbetaalde betalingsherinneringen (dossierkosten)

Dit is een lijst van betalingsherinneringen met onbetaalde dossierkosten. Bij een betalingsherinnering bestaat de mogelijkheid om een dossierkosten aan te rekenen. Onder deze tab kunt u onmiddellijk een overzicht opvragen van alle betalingsherinneringen waarvan de dossierkosten nog niet betaald zijn.

Per rij (onbetaalde betalingsherinnering) zult de volgende iconen zien:

 • edit10.png : bewerken - Hiermee kunt u de onbetaalde betalingsherinnering bewerken.
 • show10.png : tonen - Hiermee kunt u de onbetaalde betalingsherinnering tonen.
 • post10.png : brief - Hiermee kunt u een brief versturen naar de klant die een onbetaalde betalingsherinnering heeft.
 • email10.png : e-mail - Hiermee verstuurt u een e-mail naar de klant die een onbetaalde betalingsherinnering heeft.

Laatbetalers

laatbetalers.PNG

Op deze pagina vindt u een overzicht van alle laatbetalers. In het overzicht zijn er per rij (laatbetaler) verschillende icoontjes ter beschikking:

 • edit10.png : bewerken - Door op dit icoontje te klikken, opent een pop-up om de klantgegevens te wijzigen.
 • show10.png : tonen - Door op dit icoontje te klikken, opent de Klant bekijken-pagina.
 • label10.png : adresetiket - Door op dit icoontje te klikken, kunt u het adresetiket openen (in pdf) en eventueel afdrukken.
 • reminder10.png : herinnering maken - Door op dit icoontje te klikken, kunt u een betalingsherinnering aanmaken. Een pop-up opent waarin u de datum, ondertekenaar en de facturen specificeert. Daarnaast kunt u nog eventuele dossierkosten toevoegen.

Onbetaalde uitgaven

onbetaalde%20uitgaven.PNG
Dit is een lijst van onbetaalde uitgaven. Met het add10.png-icoon kunt u een nieuwe onbetaalde uitgave toevoegen. Elke uitgave beschikt over de volgende iconen:
 • edit10.png : bewerken - Hiermee kunt u de details van de uitgave veranderen.
 • delete10.png : verwijderen - Hiermee verwijdert u een onbetaalde uitgave.
 • show10.png : tonen - Hiermee toont u de gegevens van die uitgave.

Factuur

factuur.PNG

Om een of meerdere facturen op te zoeken, moet u in de 'Boekhouding'-module zitten. In de grijze balk onder het hoofdmenu zult u een tekstveld en een dropdownmenu zien (zie afbeelding rechts). U kunt hier de exacte naam of een deel van de naam van de factuur(en) die u zoekt, opgeven. Indien u in het tekstveld een '*' typt, zult u een lijst van alle facturen te zien krijgen.

zoeken%20facturen.PNG

Zoals u rechts in de afbeelding kunt zien, zult u een overzicht krijgen van facturen. In de lijst zijn er verschillende icoontjes per rij (factuur):

 • edit10.png : bewerken - Door op dit icoontje te klikken, opent een pop-up waar u nota's kunt toevoegen aan de factuur.
 • prime10.png : als betaald zetten - Door op dit icoontje te klikken, opent een pop-up waar u deze factuur op (gedeeltelijk) betaald kunt zetten.
 • post10.png : brief - Door op dit icoontje te klikken, kunt u de factuur openen (in pdf) en eventueel afdrukken.
 • email10.png : e-mail - Door op dit icoontje te klikken, kunt u de factuur e-mailen.

Openstaande lopende rekening

Om een of meerdere openstaande lopende rekeningen op te zoeken, moet u in de 'Boekhouding'-module zitten. In de grijze balk onder het hoofdmenu zult u een tekstveld en een dropdownmenu zien (zie afbeelding rechts). U kunt hier de exacte naam of een deel van de naam van de klanten die u zoekt, opgeven. Indien u in het tekstveld een '*' typt, zult u een lijst van alle rekeningen te zien krijgen.

Op deze pagina vindt u een overzicht van alle openstaande rekeningen. Bovenaan het overzicht vindt u twee iconen:

 • checkout18.png : factuur batch - Door op dit icoon te klikken, kunt u voor een lijst van openstaande rekeningen (de hele lijst of een zelfgemaakte selectie) tegelijk facturen maken.
 • financialOverviewPdf18.png : financieel overzicht batch - Door op dit icoon te klikken, kunt u voor een lijst van openstaande rekeningen (de hele lijst of een zelfgemaakte selectie) tegelijk een financieel overzicht krijgen.

In het overzicht zijn er per rij (openstaande rekening) verschillende icoontjes ter beschikking:

 • createInvoice10.png : factuur maken - Door op dit icoontje te klikken, kunt u een factuur of ontvangstbewijs voor deze openstaande rekening creëren.
 • label10.png : adresetiket - Door op dit icoontje te klikken, kunt u een adresetiket openen (in pdf) en eventueel afdrukken voor deze openstaande rekening.
 • financialOverviewPdf10.png : financieel overzicht - Door op dit icoontje te klikken, kunt u een financieel overzicht van deze openstaande rekening verkrijgen (in pdf).

Kredietnota

Kredietnota toevoegen

kredietnota.PNG

Om een nieuwe kredietnota aan te maken, moet u in de 'Boekhouding'-module zitten. In de grijze balk onder het hoofdmenu zult u een dropdownmenu zien (zie afbeelding rechts). Kies in deze lijst voor 'Kredietnota' en klik op de 'Nieuw'-knop.

nieuwe%20kredietnota.PNG

Een nieuw scherm komt tevoorschijn. In dit scherm moet u verschillende gegevens invullen met betrekking tot de kredietnota.

 • Klant
 • Datum
 • Referentietype
  • Vrije referentie - U kunt een vrije referentie opgeven in een tekstveld dat tevoorschijn komt.
  • Factuur/ontvangstbewijs - U kunt één van de facturen of ontvangstbewijzen van de geselecteerde klant kiezen.
 • Beschrijving
 • Excl. btw en Btw - U kunt tot drie bedragen opgeven (excl. btw) met elk een verschillend btw-tarief.
 • Kassa - Selecteer de kassa die deze kredietnota verwerkt.
 • Betaalwijze
 • Betalingsdatum
 • Onvolledige betaling - Indien geselecteerd, kunt u opgeven hoeveel het voorschot bedroeg.

Nadat u een nieuwe kredietnota heeft bewaard, gaat u naar het kredietnota overzicht.

Kredietnota overzicht

kredietnota%20opzoken.PNG

Om een of meerdere kredietnota's op te zoeken, moet u in de 'Boekhouding'-module zitten. In de grijze balk onder het hoofdmenu zult u een tekstveld en een dropdownmenu zien (zie afbeelding rechts). U kunt hier de exacte zoekterm(en) of een deel van de zoekterm(en) opgeven. U kunt ook gebruikmaken van een zogenaamde wildcard (*) in de zoekterm. Indien u in het tekstveld '*' typt, zult u een lijst van alle kredietnota's te zien krijgen (beperkt door maximaal aantal zoekresultaten, zie Mijn voorkeuren).

kredietnota%20zoeken.PNG
Zoals u rechts in de afbeelding kunt zien, zult u een overzicht krijgen van kredietnota's. Bovenaan het overzicht ziet u een add10.png-icoon waarmee u een nieuwe kredietnota kunt creëren (een pop-up zal openen, vergelijkbaar met de Kredietnota toevoegen-pagina). In de lijst zijn er verschillende icoontjes per rij (kredietnota):
 • edit10.png : bewerken - Door op dit icoontje te klikken, opent een pop-up waarin u de gegevens van deze kredietnota kunt wijzigen.
 • show10.png : tonen - Door op dit icoontje te klikken, opent een pop-up met een overzicht van de gegevens van deze kredietnota.
 • post10.png : brief - Door op dit icoontje te klikken, kunt u de kredietnota openen (in pdf) en eventueel afdrukken.
 • email10.png : e-mail - Door op dit icoontje te klikken, kunt u de kredietnota e-mailen.

Uitgave/Inkomende kredietnota

Dit onderdeel is bedoeld voor éénmanszaken. Zij kunnen hun boekhouding voeren via Fuga.

Uitgave toevoegen

uitgave%20zoeken.PNG

Om een nieuwe uitgave aan te maken, moet u in de 'Boekhouding'-module zitten. In de grijze balk onder het hoofdmenu zult u een dropdownmenu zien (zie afbeelding rechts). Kies in deze lijst voor 'Uitgave/inkomende kredietnota' en klik op de 'Nieuw'-knop.

uitgave%20nieuw.PNG

Een nieuw scherm komt tevoorschijn. In dit scherm moet u verschillende gegevens invullen met betrekking tot de uitgave.

 • Type
  • Factuur - Geef het factuurnummer op, alsook het feit of het factuur intracommunautair verworven is en of u een medecontractant bent van deze factuur.
  • Kredietnota - Dit is niet een kredietnota die u zelf aanmaakt voor uw facturen. Dit zijn daarentegen kredietnota's die u ontvangen heeft. Geef het kredietnotanummer op, alsook het feit of de kredietnota intracommunautair verworven is en of u medecontractant bent van deze kredietnota.
  • Kasticket - Geef de referentie van dit kasticket op.
 • Datum
 • Leverancier
  • Voorgedefinieerd - Staat in uw niet-klant contactenlijst.
  • Vrij - Zelf in te vullen.
 • Beschrijving
 • Status - Hiermee geeft u aan of de uitgave al dan niet betaald is.
 • Betaalwijze - De wijze waarop deze uitgave betaald is.
 • Kassa - De kassa waarmee deze uitgave betaald is.
 • Grootboekrekening - De grootboekrekening (zie verder) waartoe deze uitgave behoort.
 • Modus - U kunt de bedragen per grootboekrekening op drie manieren inbrengen:
  • Bedrag incl. + Bedrag btw
  • Bedrag excl. + Bedrag btw - Dit is handig indien een inkomende factuur meerdere btw-percentages hanteert en er geen subtotaal per btw-percentage incl. btw wordt getoond.
  • Bedrag excl. + Percentage btw - Dit is handig voor inkomende facturen met medecontract of die intracommunautair zijn. Deze facturen bevatten geen btw-bedrag, maar men moet wel het btw-percentage correct invullen om een correcte btw-aangifte te doen.
Na het bewaren van deze uitgave, gaat u naar een pagina waarop u een overzicht krijgt van de gegevens van de uitgave. U kunt die gegevens wijzigen door op de edit10.png-icoon te klikken. Een pop-up zal openen, vergelijkbaar met de 'Uitgave toevoegen'-pagina.

Uitgavenoverzicht

uitgave%20opzoeken.PNG

Om een of meerdere uitgaves op te zoeken, moet u in de 'Boekhouding'-module zitten. In de grijze balk onder het hoofdmenu zult u een tekstveld en een dropdownmenu zien (zie afbeelding rechts). U kunt hier de exacte zoekterm(en) of een deel van de zoekterm(en) opgeven. U kunt ook gebruikmaken van een zogenaamde wildcard (*) in de zoekterm. Indien u in het tekstveld een '*' typt, zult u een lijst van alle uitgaves te zien krijgen (beperkt door maximaal aantal zoekresultaten, zie Mijn voorkeuren).

uitgave%20zoekresultaat.PNG
Zoals u rechts in de afbeelding kunt zien, zult u een overzicht krijgen van uitgaves. Bovenaan het overzicht ziet u een add10.png-icoon waarmee u een nieuwe uitgave kunt creëren. Er verschijnt dan een pop-up, vergelijkbaar met de Uitgave toevoegen-pagina. In de lijst zijn er verschillende icoontjes per rij (uitgave):
 • edit10.png : bewerken - Door op dit icoontje te klikken, opent een pop-up waarin u de gegevens van deze uitgave kunt wijzigen.
 • delete10.png : verwijderen - Door op dit icoontje te klikken, kunt u de uitgave verwijderen.
 • show10.png : tonen - Door op dit icoontje te klikken, opent een pop-up met een overzicht van de gegevens van deze uitgave.

Grootboekrekening

Dit onderdeel is wederom bedoeld voor éénmanszaken. Zij kunnen hun boekhouding voeren via Fuga. Standaard zijn er in Fuga al heel wat grootboekrekeningen beschikbaar.

Grootboekrekening toevoegen

boekhouding-grootboekrekening-nieuw.png

Om een nieuwe grootboekrekening aan te maken, moet u in de 'Boekhouding'-module zitten. In de grijze balk onder het hoofdmenu zult u een dropdownmenu zien (zie afbeelding rechts). Kies in deze lijst voor 'Grootboekrekening' en klik op de 'Nieuw'-knop.

grootboek.PNG

Een nieuw scherm komt tevoorschijn. In dit scherm moet u verschillende gegevens invullen met betrekking tot de grootboekrekening.

 • Nummer
 • Beschrijving
 • Fiscaal aftrekbaar (%)
 • Btw aftrekbaar (%)
Na het bewaren van deze grootboekrekening, gaat u naar een pagina waarop u een overzicht krijgt van de gegevens van deze grootboekrekening. U kunt deze gegevens wijzigen door op het edit10.png-icoon te klikken. Een pop-up zal openen, vergelijkbaar met de 'Grootboekrekening toevoegen'-pagina.

Grootboekrekening overzicht

grootboek%20opzoeken.PNG

Om een of meerdere grootboekrekeningen op te zoeken, moet u in de 'Boekhouding'-module zitten. In de grijze balk onder het hoofdmenu zult u een tekstveld en een dropdownmenu zien (zie afbeelding rechts). U kunt hier de exacte zoekterm(en) of een deel van de zoekterm(en) opgeven. U kunt ook gebruikmaken van een zogenaamde wildcard (*) in de zoekterm. Indien u in het tekstveld een '*' typt, zult u een lijst van alle grootboekrekeningen te zien krijgen (beperkt door maximaal aantal zoekresultaten, zie Mijn voorkeuren).

grootboek%20overzihct.PNG
Zoals u rechts in de afbeelding kunt zien, zult u een overzicht krijgen van grootboekrekeningen. Bovenaan het overzicht ziet u een add10.png-icoon waarmee u een nieuwe grootboekrekening kunt creëren. Er verschijnt dan een pop-up, vergelijkbaar met de Grootboekrekening toevoegen-pagina. In de lijst zijn er verschillende icoontjes per rij (grootboekrekening):
 • edit10.png : bewerken - Door op dit icoontje te klikken, opent een pop-up waarin u de gegevens van deze grootboekrekening kunt wijzigen.
 • activate10.png : activeren - Door op dit icoontje te klikken, kunt de grootboekrekening activeren.
 • deactivate10.png : deactiveren - Door op dit icoontje te klikken, kunt u de grootboekrekening deactiveren.

Betalingsherinnering

betalingsherinnering%20opzoeken.PNG

Om een of meerdere betalingsherinneringen op te zoeken, moet u in de 'Boekhouding'-module zitten. In de grijze balk onder het hoofdmenu zult u een tekstveld en een dropdownmenu zien (zie afbeelding rechts). U kunt hier de exacte zoekterm(en) of een deel van de zoekterm(en) opgeven. U kunt ook gebruikmaken van een zogenaamde wildcard (*) in de zoekterm. Indien u in het tekstveld een '*' typt, zult u een lijst van alle betalingsherinneringen te zien krijgen (beperkt door maximaal aantal zoekresultaten, zie Mijn voorkeuren).

betalingherinnering%20resultat.PNG

Zoals u rechts in de afbeelding kunt zien, zult u een overzicht krijgen van betalingsherinneringen. In de lijst zijn er verschillende icoontjes per rij (betalingsherinnering):

 • edit10.png : bewerken - Door op dit icoontje te klikken, opent een pop-up waar u de datum, ondertekenaar, dossierkosten en nota's van deze betalingsherinnering kunt wijzigen.
 • show10.png : tonen - Door op dit icoontje te klikken, opent een pop-up met een kort overzicht van de gegevens van deze betalingsherinnering.
 • post10.png : brief - Door op dit icoontje te klikken, kunt u de betalingsherinnering openen (in pdf) en eventueel afdrukken.
 • email10.png : e-mail - Door op dit icoontje te klikken, kunt u de betalingsherinnering e-mailen.

Ontvangstbewijs

ontvangstbewijs%20zoeken.PNG

Om een of meerdere ontvangstbewijzen op te zoeken, moet u in de 'Boekhouding'-module zitten. In de grijze balk onder het hoofdmenu zult u een tekstveld en een dropdownmenu zien (zie afbeelding rechts). U kunt hier de exacte zoekterm(en) of een deel van de zoekterm(en) opgeven. U kunt ook gebruikmaken van een zogenaamde wildcard (*) in de zoekterm. Indien u in het tekstveld een '*' typt, zult u een lijst van alle ontvangstbewijzen te zien krijgen (beperkt door maximaal aantal zoekresultaten, zie Mijn voorkeuren).

ontvanstbewij%20relsuta.PNG

Zoals u rechts in de afbeelding kunt zien, zult u een overzicht krijgen van ontvangstbewijzen. In de lijst zijn er verschillende icoontjes per rij (ontvangstbewijs):

 • edit10.png : bewerken - Door op dit icoontje te klikken, opent een pop-up waar u nota's kunt toevoegen aan het ontvangstbewijs.
 • prime10.png : op betaald zetten - Door op dit icoontje te klikken, opent een pop-up waar u dit ontvangstbewijs op (gedeeltelijk) betaald kunt zetten.
 • post10.png : brief - Door op dit icoontje te klikken, kunt u het ontvangstbewijs openen (in pdf) en eventueel afdrukken.
 • email10.png : e-mail - Door op dit icoontje te klikken, kunt u het ontvangstbewijs e-mailen.

Rapporten

boekhouding-rapporten.png

Het is mogelijk om verschillende rapporten te genereren met betrekking tot de boekhouding. Hiervoor dient u eerst in de 'Boekhouding'-module zitten. In de grijze balk onder het hoofdmenu vindt u een knop 'Rapporten'. Door op deze knop te klikken, komt u op een overzichtspagina waar u de rapporten kunt kiezen, met eventuele instellingen.

rapporten%20boek.PNG

De mogelijke rapporten zijn:

 • Lijst betalingen
 • Lijst facturen - Bij deze lijst is het mogelijk een selectie op klant te maken. U kunt alle facturen in die lijst ophalen in één pdf-bestand via post18.png. Daarnaast is het mogelijk om dezelfde facturen afzonderlijk op te halen in één ZIP-bestand, via de brief met 'Z'.
 • Lijst ontvangstbewijzen
 • Lijst kredietnota's
 • Lijst betalingsherinneringen - Dit rapport laat het toe om de betalingsherinneringen 'in batch' te versturen of af te drukken.
 • Lijst facturen en kredietnota's
 • Lijst aankoopfacturen - Er bestaat de optie 'Lijn per grootboekrekening', die bij activering een lijn per grootboekrekening toont per factuur.
 • Lijst aankopen-zonder-factuur - Er bestaat de optie 'Lijn per grootboekrekening', die bij activering een lijn per grootboekrekening toont per factuur.
 • Lijst aankoopkredietnota's
 • Lijst aankopen per grootboekrekening
 • Btw-aangifte
 • Lijst btw-belastingplichtige afnemers
 • Lijst intracommunautaire klanten
 • Lijst consultaties/verkopen (financieel) - Met extra filter op type en locatie.
 • Lijst extra kasboek items
 • Kasboek
 • Klantenkaart

Kasboek

Een kasboek is een schriftelijke notatie van alle in- en uitgaven die op een geldkas plaatsvinden. De meeste in- en uitgaven zijn automatisch te bepalen aan de hand van de betalingen ingebracht in Fuga.

Het aanmaken van het kasboek gebeurt in twee stappen:

 1. Eerst bepaalt u de volgende zaken
  • Periode - Start- en einddatum.
  • Modus - 'Gedetailleerd', 'Samenvatting per categorie' of 'Samenvatting per dag'.
  • Kassa
 2. In de tweede stap ziet u het beginbedrag en de 'Extra kasboek items' (zie hieronder) die u nog kunt wijzigen/verwijderen/toevoegen. Daarna krijg u het kasboek te zien.
kasboek.PNG

Die 'Extra kasboek items' kunt u ook toevoegen via de balk onder het hoofdmenu op 'Extra kasboek item' klikken en vervolgens op de 'Nieuw'-knop. Hieronder een lijstje van de mogelijkheden:

 • Geld dat naar een (bank)rekening gedragen is
 • Geld dat van een (bank)rekening in de kassa gestoken is
 • Een tekort (slecht nagetelde cash, diefstal, etc.)
 • Een overschot (slecht nagetelde cash, etc.)

De 'Extra kasboek items' worden vooral gebruikt om transfers van en naar de bank in te brengen en om eventuele kastekorten of -overschotten in te brengen.

kaboek%202.PNG

Elke lijn van het kasboek bevat een ontvangst of een uitgave, en op het einde van de lijn wordt het saldo getoond. In de kolom van uitgaven kunt u details terugvinden over de betalingen van de ontvangstenkolom die niet in cash gebeurd zijn, maar bijvoorbeeld met bancontact. Ook vindt u er de uitgaven die cash betaald zijn en die u in Fuga als uitgave heeft ingebracht. Ten slotte komen de extra kasboek items ook terecht in deze kolom.

In het kasboek van Fuga worden de ontvangsten in volgende categorieën gegroepeerd:

 • Betalingen horende bij facturen
 • Betalingen horende bij ontvangstbewijzen
 • Betalingen van dossierkosten
 • Voorschotten bij consultaties/verkopen
 • Betalingen horende bij zelf uitgeschreven kredietnota's (negatief)