Consultatie

Inleiding

Het onderdeel 'Consultatie' krijgt u te zien wanneer u op de beginpagina van Fuga zit. U kunt altijd terugkeren naar dit onderdeel door in het hoofdmenu op de tab 'Consultatie' te klikken, of door op het Fuga-logo te klikken.

Op de beginpagina kunt u de volgende onderdelen zien:

 • Eerstvolgende afspraken - Hier krijgt u een overzicht van de eerstvolgende afspraken. De maximale lengte van deze lijst is instelbaar via de Instellingen-pagina.
 • Niet-vergrendelde consultaties/verkopen - Meer informatie op Consultatie.
 • Niet-afgerekende consultaties/verkopen - Meer informatie op Consultatie.

Klant

Binnen Fuga is een klant niet noodzakelijk gelijk aan één persoon: een klant kan bijvoorbeeld ook een bedrijf, een gezin, etc. zijn. U kunt dan ook meerdere personen en adressen toewijzen aan één klant, waarvan er telkens één de voornaamste is.

Klant toevoegen

Om een nieuwe klant aan te maken, moet u in de tab 'Consultatie' zitten. In de grijze balk onder het hoofdmenu zult u een dropdownmenu zien (zie afbeelding rechts). Kies in deze lijst voor 'Klant' en klik op 'Nieuw'.

klant%20toevoegen.PNG

Een nieuw scherm komt tevoorschijn. In dit scherm moet u verschillende gegevens invullen met betrekking tot de klant.

 • Voornaamste contactpersoon - Dit is de contactpersoon die als standaard contactpersoon geselecteerd is.
  • Aanspreking
  • Voornaam
  • Achternaam
  • Rijksregisternummer (om dit te gebruiken heb je een machtiging van de Privacycommissie nodig)
  • Geboortedatum
  • Taal
  • Contact - Het is verplicht om minstens één contactmedium (telefoon, gsm, e-mail, fax of andere) toe te voegen.
 • Schriftelijke communicatie - Hiermee kunt u aangeven via welk medium de klant schriftelijke communicatie wilt ontvangen. Indien u 'E-mail' selecteert, moet u ook een (geldig) e-mailadres invullen bij de contactgegevens. Die instelling is voorzien voor de volgende documenten. Deze instellingen gaan trouwens verder dan het klantenniveau: ze zijn aanpasbaar per persoon. De optie 'Sms' wordt overigens enkel weergegeven als de instelling voor de sms gateway ingegeven zijn in 'Praktijkvoorkeuren'.
  • Nieuwsbrief (-/E-mail/Post)
  • Financieel: facturen, kredietnota's, ontvangstbewijzen, betalingsherinneringen (E-mail/Post)
  • Herinnering behandeling (-/E-mail/Post)
  • Bevestiging consultatieafspraak (-/E-mail/Sms)
  • Herinnering consultatieafspraak (-/E-mail/Sms)
 • Voornaamste adres - Dit is het hoofdadres van de klant.
 • Bedrijf - Hiermee kunt u aangeven of de klant al dan niet een bedrijf is. Zo ja, zijn er extra gegevens vereist: bedrijfsnaam, RPR, ondernemingsnummer en website.
 • Label - Het is mogelijk om per klant een 'label' in te brengen. Dit laat toe om klanten op te delen in groepen. Dit label kan vervolgens gebruikt worden als filter in bepaalde rapporten. Het label zal ook getoond worden in de 'Broodkruimel'.
 • Nutsdieren - Hiermee geeft u aan of de klant al dan niet over nutsdieren beschikt.
 • Contractuele bedrijfsbegeleidingsdierenarts - Hiermee kunt u aangeven welke dierenarts de bedrijfsbegeleidingsdierenarts is bij deze klant.
 • MediRund UBN
 • Royal Canin kaart
 • Waarschuwing - Waarschuwingen zullen in het rood vermeld worden op de fiche.
 • Beschrijving
 • Financieel
  • Vermindering erelonen/verkoop - Die geven de standaard vermindering aan die deze specifieke klant krijgt op erelonen en verkopen. De standaard vermindering voor (nieuwe) klanten kunt u aanpassen in de Instellingen-pagina.
  • Klantenkaart - Op de klantenkaart worden geselecteerde producten gezet. Als de klantenkaart vol is, kunt u via een vrije boeking een verrekening doen bij een volgende consultatie of verkoop.
  • Korting tijdige betaling - Hiermee kunt u aangeven of de klant een korting krijgt als hij tijdig heeft betaald. Het standaard percentage kunt u instellen onder Instellingen => Praktijkgegevens => Boekhouding.
  • Derde betaler (standaard)
  • Detail toegediende producten tonen op factuur - Hiermee kunt u aangeven of de toegediende producten op de facturen moeten staan.
  • Standaard nota op factuur/ontvangstbewijs - Hiermee kunt u aangeven welke extra nota er getoond moet worden op de factuur van de klant. Voorbeeld: hierin kan de nota staan dat de klant betaalt via domiciliëring.

Na het bewaren komt u op de Klant bekijken-pagina. Zie verder voor meer informatie.

Klantenoverzicht

Om één of meerdere klanten op te zoeken, moet u in de tab 'Consultatie' zitten. In de grijze balk onder het hoofdmenu zult u een tekstveld en een dropdownmenu zien (zie afbeelding rechts). U kunt hier de exacte zoekterm(en) of een deel van de zoekterm(en) opgeven. U kunt overigens gebruikmaken van een zogenaamde 'wildcard' in de zoekterm, namelijk '*'. Voorbeeld: u zoekt een klant met de naam 'Van de Velde', maar u weet niet of de eerste termen aan of van elkaar geschreven worden. In zo'n geval kunt u de zoekterm '* velde' ingeven, waardoor alle resultaten getoond worden waarin het woord 'velde' voorkomt. Het aantal resultaten wordt beperkt door het maximaal aantal zoekresultaten (zie Mijn voorkeuren).

Naast het 'Snel' zoeken bestaan er ook de opties 'Geavanceerd' en 'Formulier'. De optie 'Formulier' laat het toe om via een formulier te zoeken op de achternaam van de klant. U kunt hier, zoals bij de andere zoekopties, de wildcard '*' gebruiken. Voorbeeld: als u de klant Peter Vandenbulck uit de Nieuwstraat zoekt, kunt u in het zoekveld '*bul,pe,ni' ingeven, vervolgens 'Formulier' kiezen, op het vergrootglas klikken en ten slotte nog eens op 'Enter'.

De optie 'Geavanceerd' is daarnaast de meest flexibele zoekmanier, waarmee u complexe zoekopdrachten kunt samenstellen (zie verder). Ook is er de optie 'Bewaarde zoekopdracht', waarin de bewaarde zoekopdrachten verschijnen.

klantenoverzicht.PNG

Zoals u rechts in de afbeelding kunt zien, zult u een overzicht krijgen van de klanten. Bovenaan de lijst staan er vier grote iconen:

 • add18.png : nieuwe klant - Hiermee voegt u een klant toe.
 • post18.png : brief - Hiermee stuurt u een brief naar een selectie van klanten.
 • label18.png : adresetiket - Hiermee drukt u alle adresetiketten van de lijst af.
 • email18.png : e-mail - Hiermee verstuurt u een e-mail naar alle klanten in de lijst.

In de lijst zijn er verschillende icoontjes per rij:

 • edit10.png : bewerken - Door op dit icoon te klikken, krijgt u een pop-up te zien waarin u de gegevens van deze klant kunt wijzigen. Die pop-up is vergelijkbaar met het scherm van Klant toevoegen.
 • show10.png : tonen - Door op dit icoon te klikken, opent zich de Klant bekijken-pagina.
 • label10.png : adresetiket - Door op dit icoon te klikken, kunt u de adresetiketten van de klant afdrukken.
 • sales10.png : nieuwe verkoop - Door op dit icoon te klikken, kunt u een verkoop registreren bij de klant.
 • consultation10.png : nieuwe consultatie - Door op dit icoon te klikken, kunt u een nieuwe consultatie beginnen. De gegevens van de klant zullen al ingevuld zijn.
 • communication10.png : nieuwe communicatie - Door op dit icoon te klikken, kunt u een nieuwe communicatie toevoegen aan deze klant.
 • appointment10.png : afspraak maken - Door op dit icoon te klikken, kunt u een nieuwe consultatie toevoegen voor de klant. Open best een tweede scherm met de agenda om te kunnen zien welke momenten er vrij zijn.

Klant bekijken

Screen%20Shot%202016-09-28%20at%2009.15.33.png

Op deze pagina kunt u de hele klantenfiche bekijken. Er zijn zeven tabs ter beschikking: 'Algemeen', 'Personen', 'Plaatsen', 'Dieren', 'Historiek', 'Financieel' en 'Bestanden'.

Zodra u de klantenfiche opent, zal er onder het logo aan de linkse balk van de applicatie een extra onderdeel komen te staan (zie begeleidende afbeelding). U ziet steeds de naam en de contactgegevens van de voornaamste contactpersoon, samen met het klantennummer, wat ook meteen een link is naar de beginpagina van de klantenfiche. Daarnaast is ook het adres van de voornaamste plaats vermeld.

 • label18.png : adresetiket - Hiermee kunt u adresetiketten van de klant afdrukken.
 • labelContact18.png : contactetiket - Hiermee kunt u contactetiketten van de klant afdrukken.
 • labelBarCode18.png : klantenbadge - Hiermee kunt u de krantenbadge bekijken en eventueel afdrukken.
 • appointment18.png : nieuwe afspraak - Hiermee maakt u een nieuwe afspraak voor deze klant.
 • smAgenda18.png : afspraken tonen - Hiermee krijgt u een overzicht van de openstaande afspraken voor deze klant.
 • edit10.png : bewerken - Hiermee opent er zich onmiddellijk een scherm om de klantengegevens aan te passen.

Eventuele waarschuwingen en onbetaalde rekeningen zullen ook in dit kader getoond worden, namelijk:

 • Onbetaalde facturen/ontvangstbewijzen - Als deze waarschuwing in het rood wordt afgebeeld, heeft de klant minstens één factuur of ontvangstbewijs dat de betalingstermijn heeft overschreden. Als de waarschuwing in het oranje wordt afgebeeld, is er een onbetaalde factuur van de klant die nog binnen de betalingstermijn valt.
 • Onbetaalde kredietnota's - Als deze waarschuwing in het rood wordt afgebeeld, heeft de klant minstens één kredietnota die de betalingstermijn heeft overschreden. Als de waarschuwing in het oranje wordt afgebeeld, is er een onbetaalde kredietnota van de klant die nog binnen de betalingstermijn valt.
 • Openstaande lopende rekeningen - Deze waarschuwing geeft aan dat de klant nog openstaande lopende rekeningen heeft die nog niet zijn afgerekend.

Algemeen

klant%20algemeen.PNG

In deze tab vindt u de algemene informatie van de klant.

Bovenaan de pagina zijn er vier iconen voorzien:

 • edit18.png : bewerken - Hiermee kunt u bovenstaande gegevens wijzigen, behalve de klantennummer en de eerste consultatie.
 • label18.png : adresetiket - Hiermee kunt u de adresetiketten van de klant afdrukken.
 • labelContact18.png : contactetiket - Hiermee kunt u een etiket afdrukken met contactinformatie van de klant.
 • labelBarCode18.png : klantenbadge - Hiermee kunt u een klantenbadge afdrukken, waarbij het systeem het formaat van een kredietkaart veronderstelt.

Personen

klany%20personen.PNG
In deze tab kunt u de contactpersonen van de klant vinden. U kunt een nieuwe contactpersoon toevoegen door op het add10.png-icoon bovenaan de pagina te klikken. Een pop-up zal dan geopend worden waarin de persoonsgegevens ingevuld moeten worden.

Elke persoon heeft de volgende gegevens:

 • Aanspreking
 • Voornaam
 • Achternaam
 • Rijksregisternummer (om dit te gebruiken heb je een machtiging van de Privacycommissie nodig)
 • Geboortedatum/-plaats
 • Geslacht
 • Taal - Deze instelling bepaalt de taal van de schriftelijke communicatie naar deze klant, bijvoorbeeld rappels.
 • Hoofdadres - Dit is het hoofdadres van die persoon. Adressen zijn te beheren onder de 'Plaatsen'-tab (zie verder).
 • Contact - Het is verplicht om minstens één contactmedium (telefoon, gsm, e-mail, fax of andere) op te geven.
 • Schriftelijke communicatie - Hier kunt u aanduiden via welk medium de klant nieuwsbrieven wilt aanvangen (niet, via e-mail of via de post).

Elke rij in het overzicht is begeleid door de volgende iconen:

 • edit10.png : bewerken - Door op dit icoon te klikken, opent een pop-up waarin u de persoonsgegevens kunt wijzigen.
 • prime10.png : als voornaamste zetten - Door op dit icoon te klikken, maakt u die persoon tot de voornaamste contactpersoon.
 • activate10.png : activeren - Door op dit icoon te klikken, kunt u deze persoon activeren.
 • deactivate10.png : deactiveren - Door op dit icoon te klikken, kunt u deze persoon deactiveren.
 • myPetsInvite10.png : mijndieren.eu-uitnodiging - Door op dit icoon te klikken, kunt u een uitnodiging van mijndieren.eu versturen.
 • myPetsReset10.png : mijndieren.eu: reset wachtwoord - Door op dit icoon te klikken, kunt u het wachtwoord van mijndieren.eu resetten.
 • myPetsDeactivate10.png : mijndieren.eu deactiveren - Door op dit icoon te klikken, kunt u mijndieren.eu deactiveren.
 • show10.png : tonen - Door op dit icoon te klikken, opent u de gegevens van die persoon.

Plaatsen

klant%20plaatsen.PNG
In deze tab kunt u de plaatsen van de klant vinden. U kunt een nieuwe plaats toevoegen door op het add10.png-icoon bovenaan de pagina te klikken. Een pop-up zal dan geopend worden waarin de persoonsgegevens ingevuld moeten worden.

Elke plaats heeft de volgende gegevens:

 • Land
 • Straat en nummer
 • Postcode en gemeente
 • Beslagnummer
 • IBR-beschrijving
 • Beschrijving

Elke rij in het overzicht is begeleid door de volgende iconen:

 • edit10.png : bewerken - Door op dit icoon te klikken, opent een pop-up waarin u de plaatsgegevens kunt wijzigen.
 • prime10.png : als voornaamste zetten - Door op dit icoon te klikken, maakt u deze plaats tot de voornaamste plaats en tot het facturatieadres.
 • activate10.png : activeren - Door op dit icoon te klikken, kunt u deze plaats activeren.
 • deactivate10.png : deactiveren - Door op dit icoon te klikken, kunt u deze plaats deactiveren.
 • show10.png : tonen - Door op dit icoon te klikken, opent u de gegevens van die plaats.

Dieren

In deze tab krijgt u een overzicht van alle dieren, als patiënten, die aan deze klant gelinkt zijn. Meer informatie over dit onderwerp kunt u hier vinden.

Historiek

klant%20hiqtoriek.PNG

In deze tab kunt u de historiek van de klant bekijken, waarin alle consultaties, communicaties en verkopen vermeld staan. Bovenaan de pagina zijn er drie iconen:

 • sales18.png : nieuwe verkoop - Door op dit icoon te klikken, kunt u een nieuwe verkoop registreren bij de klant.
 • consultation18.png : nieuwe consultatie - Door op dit icoon te klikken, kunt u een nieuwe consultatie registreren bij de klant.
 • communication18.png : nieuwe communicatie - Door op dit icoon te klikken, kunt u een nieuwe communicatie registreren bij de klant.

Elke rij in het overzicht is begeleid door de volgende icoontjes:

 • show10.png : tonen - Door op dit icoon te klikken, kunt u deze verkoop, consultatie of communicatie in detail bekijken.
 • delete10.png : verwijderen - Door op dit icoon te klikken, kunt u, na bevestiging, deze verkoop, consultatie of communicatie verwijderen. Opgelet: vergrendelde consultaties en verkopen kunnen niet meer verwijderd worden.
 • unlock10.png : ontgrendelen - Door op dit icoon te klikken, kunt u, na bevestiging, een consultatie of verkoop ontgrendelen. Opgelet: enkel niet-afgerekende consultaties en verkopen kunnen hier ontgrendeld worden. Op de Geavanceerd-tab kunt u ook andere consultaties ontgrendelen. Ook is het zo dat, wanneer u een consultatie ontgrendelt die al afgerekend is en er staan nog andere consultaties op dezelfde factuur, dan gaan die andere consultaties opnieuw naar de 'Lopende rekening' in plaats van volledig ontgrendeld te worden.

Financieel

klant%20financieel.PNG

In deze tab kunt u de financiële zaken van de klant bekijken. Er zijn enkele overzichten beschikbaar:

 • Openstaande lopende rekeningen
 • Betalingsherinnering
 • Onbetaalde factuur/ontvangstbewijs
 • Factuur/ontvangstbewijs
 • Kredietnota
Nieuwe betalingsherinneringen en kredietnota's kunnen aangemaakt worden door op het add10.png-icoon boven de respectievelijke overzichten te klikken. Een nieuwe pop-up zal verschijnen waarin u de nodige gegevens kunt invullen.

In de overzichten zijn er per rij mogelijk de volgende icoontjes beschikbaar:

 • createInvoice10.png : factuur maken - Hiermee maakt u een factuur van de openstaande lopende rekening.
 • label10.png : adresetiket - Hiermee maakt u een adresetiket van de klant.
 • financialOverviewPdf10.png : financieel overzicht - Hiermee maakt u een pdf met het financiële overzicht.
 • edit10.png : bewerken - Door op dit icoon te klikken, opent een pop-up waarin u enkele gegevens kunt aanpassen.
 • show10.png : tonen - Door op dit icoon te klikken, opent een pop-up waarin de informatie getoond wordt.
 • prime10.png : als betaald zetten - Met dit icoon kunt u bepaalde actie als betaald zetten.
 • post10.png : brief - Door op dit icoon te klikken, kunt u dit document openen en eventueel afdrukken.
 • email10.png : e-mail - Door op dit icoon te klikken, kunt u dit document e-mailen naar de klant. Deze optie is niet beschikbaar als er geen e-mailadres ingesteld is.

Het is ook steeds mogelijk om het document te downloaden door op het documentnummer te klikken.

Bestanden

consultatie-klant-bekijken-bestanden.png

In deze tab kunt u de bestanden bekijken die gelinkt zijn aan deze klant. Meer informatie over de bestanden kunt u op de Docu center-hulppagina's vinden.

 • add18.png : toevoegen - Door op dit icoon te klikken, kunt u contracten toevoegen. Aan deze contracten kunt u zowel een vaste als een plaatsvervangende dierenarts van uw eigen praktijk toevoegen.
 • addDoc18.png : bestand van template maken - Hiermee maakt u een bestand van de template.
 • email18.png : e-mail - Hiermee verstuurt u een e-mail met het bestand als bijlage.

Het is mogelijk om voor een reeks klanten tegelijk documenten (in batch) aan te maken, met name 'Bezoekrapporten rund/varken', 'Contract bedrijfsdierenarts rund/varken' en 'Contract bedrijfsbegeleiding'.
Het systeem is vergelijkbaar met het systeem om nieuwsbrieven te versturen:

 1. U zoekt eerst een groep van klanten. In zo'n dit geval kunt u via de geavanceerde zoekfunctie zoeken naar 'Klant' met als diersoort 'Rund'.
 2. Bovenaan de resultatentabel zal er een icoon in de vorm van een enveloppe staan. Als u daarop klikt, zult u een template kunnen kiezen uit alle actieve templates. Ook kunt u manueel klanten selecteren of deselecteren.
 3. Klik vervolgens op 'Brief' om de brief aan te maken voor alle geselecteerde klanten.

Opmerking: een document dat op deze manier wordt aangemaakt, wordt niet bewaard in Fuga. Het kan wel als pdf bewaard worden of het kan afgedrukt worden.

Klantenkaart

Hier kunt u zien of de klant beschikt over een klantenkaart en hoeveel geld die erop heeft staan. Om een nieuw item toe te voegen (via het add10.png-icoon), moet u de volgende gegevens vervolledigen.
 • Beschrijving
 • Datum
 • Incl. btw
 • Btw-tarief (%)

Elk kolom beschikt over de volgende iconen:

 • edit10.png : bewerken - Door op dit icoon te klikken, opent een pop-up waarin de algemene gegevens aangepast kunnen worden.
 • delete10.png : verwijderen - Door op dit icoon te klikken, kunt u, na bevestiging, de klantenkaart verwijderen.
 • show10.png : tonen - Door op dit icoon te klikken, kunt u de gegevens in detail bekijken.

Hieronder ziet u nog een lijst van de verrekeningen in verband met de klantenkaart.

Dier

Dierenoverzicht

Er zijn twee manieren om een dierenoverzicht te krijgen.

Om een dierenoverzicht te krijgen, moet u in de tab 'Consultatie' zitten. In de grijze balk onder het hoofdmenu zult u een tekstveld en een dropdownmenu zien (zie afbeelding rechts). U kunt hier de exacte zoekterm(en) of een deel van de zoekterm(en) opgeven. U kunt ook gebruikmaken van een zogenaamde 'wildcard' in de zoekterm, meer bepaald '*'. Indien u in het tekstveld een '*' typt, zult u een lijst te zien krijgen van alle dieren, die beperkt is tot een instelbaar maximaal aantal zoekresultaten (zie Mijn voorkeuren).

Naast het 'Snel' zoeken bestaan er ook de opties 'Geavanceerd' en 'Formulier'. De optie 'Formulier' laat het toe om via een formulier te zoeken op de diernaam. U kunt hier, zoals bij de andere zoekopties, de wildcard '*' gebruiken.

De optie 'Geavanceerd' is daarnaast de meest flexibele zoekmanier, waarmee u complexe zoekopdrachten kunt samenstellen (zie verder). Ook is er de optie 'Bewaarde zoekopdracht', waarin de bewaarde zoekopdrachten verschijnen.

dieren.PNG
U kunt ook rechtstreeks op de klantenfiche een overzicht zien van de dieren van deze specifieke klant, in de 'Dieren'-tab. Bovenaan deze pagina ziet u dan een add10.png-icoon, waarmee u een dier kunt toevoegen.

In de overzichten zijn er steeds per rij de volgende icoontjes ter beschikking:

 • edit10.png : bewerken - Door op dit icoon te klikken, opent een pop-up waarin de algemene gegevens van het dier aangepast kunnen worden.
 • show10.png : tonen - Door op dit icoon te klikken, opent de Dier bekijken-pagina.
 • label10.png : patiëntenetiket - Door op dit icoon te klikken, kunt u het patiëntenetiket afdrukken.
 • sales10.png : nieuwe verkoop - Door op dit icoon te klikken, kunt u een nieuwe verkoop registreren voor dit dier.
 • consultation10.png : nieuwe consultatie - Door op dit icoon te klikken, kunt u een nieuwe consultatie starten voor dit dier.
 • communication10.png : nieuwe communicatie - Door op dit icoon te klikken, kunt u een nieuwe communicatie registreren voor dit dier.
 • appointment10.png : afspraak maken - Door op dit icoon te klikken, kunt u een nieuwe consultatie toevoegen voor deze klant. Open best een tweede scherm met de agenda om te zien welke momenten er vrij zijn.

Dier toevoegen

U kunt een dier op twee manieren toevoegen.

Voor de eerste methode om een nieuw dier, een nieuwe patiënt, aan te maken, moet u in de 'Consultatie'-tab zitten. In de grijze balk onder het hoofdmenu zult u een dropdownmenu zien (zie afbeelding rechts). Kies in deze lijst voor 'Dier' en klik op 'Nieuw'. Een tweede methode om hetzelfde te doen bestaat erin om in de klantenfiche naar de 'Dieren'-tab te gaan en er bovenaan op het add10.png-icoon te klikken. In dat geval zal een pop-up openen in plaats van een nieuwe pagina.

U krijgt een formulier te zien waarin u volgende gegevens moet invullen:

dierenfiche%281%29.PNG
 • Naam - Naam van het dier.
 • Klant - De klant van wie het dier is.
 • Gebruik - Al dan niet een nutsdier. Dit is vooral van belang voor de btw.
 • Status - De status van het dier heeft verschillende mogelijkheden: het dier kan normaal (levend), overleden, euthanasie, vermist, verkocht of onbekend zijn. De statussen 'Normaal (2)' en 'Normaal (3)' kunt u gebruiken voor eigen doeleinden. In dat geval geeft u zelf een bepaalde betekenis aan die statussen, de status 'Normaal (2)' kan dan bijvoorbeeld betekenen dat het dier gehospitaliseerd is. Als bij het vergrendelen van een consultatie de status van het dier verandert naar 'Overleden' of 'Euthanasie', zal er een controle gebeuren of het dier nog afspraken heeft in de toekomst. Als dat het geval is, zal dat u gemeld worden.
 • Hoofdadres - Selecteer de eigenaar van het dier. Indien een nieuw dier wordt aangemaakt vanuit de klantenfiche, zal dit veld al ingevuld staan.
 • Hoofdpersoon - Selecteer de eigenaar van het dier. Indien een nieuw dier wordt aangemaakt vanuit de klantenfiche, zal dit veld al ingevuld staan.
 • Dierenklasse
 • Soort
  • Ras - Afhankelijk van het gekozen diersoort, kunt u het ras specificeren.
  • Bestemd voor voedselketen - Deze eigenschap wordt enkel voor dieren die bestemd zijn voor de voedselketen.
  • Bestemd voor melkproductie - Deze eigenschap wordt enkel getoond voor runderen, schapen en geiten.
  • AB Register categorie - Deze eigenschap wordt enkel getoond voor varkens en runderen.
  • Sanitel Med categorie - Deze eigenschap wordt enkel getoond voor varkens en runderen.
 • Waarschuwing - Hier kunt u een waarschuwing schrijven, die enkel zichtbaar is voor Fuga-gebruikers. Bijvoorbeeld: 'Opgelet, bijt!'
 • Opmerking - Dit vak geeft ruimte voor opmerkingen over het dier.
 • Individueel dier (geen groep/stal) - Er wordt een onderscheid gemaakt tussen individuele dieren en groepen/stal van dieren. In de linkerkolom van het dier-formulier ziet u de eigenschappen staan die zowel van toepassing zijn voor groepen als voor individuele dieren. Aan de rechterkant kunt u aanvinken of het over een individueel dier gaat waarna u extra velden te zien krijgt. Of u standaard met individuele dieren of met groepen werkt kunt u aangeven in Instellingen => Mijn voorkeuren => Standaard waarden.
  • Geslacht
  • Gesteriliseerd
  • Geboortedatum
  • Identificatie - Hier kunt u identificatiekenmerken aanduiden, zoals tatoeages.
  • Stamboek
  • Paspoort
  • Kleur
  • Patroon
  • Dieet
  • Dieetproduct
  • Dieetproduct (2)
  • Hospitalisatiehok - Hierin duidt u het hok aan waarin het dier gehospitaliseerd wordt.
  • Verzekerd - Hierin vult u in of het dier verzekerd is en, zo ja, bij welke verzekeringsmaatschappij (inclusief eventueel polisnummer).

Na het bewaren, komt u op de Dier bekijken-pagina.

Dier bekijken

Screen%20Shot%202016-10-17%20at%2016.35.57.png

Op deze pagina kunt u de hele dierenfiche bekijken. Er zijn vier tabs ter beschikking: 'Algemeen', 'Status behandelingen', 'Historiek' en 'Bestanden'.

Zodra u het dierenfiche opent, zal er onder het logo in de linkse balk van de applicatie een extra onderdeel komen te staan (zie de begeleidende afbeelding). U ziet de naam van het dier samen met het patiëntennummer, wat meteen ook een link is naar de dierenfiche. Daarnaast zijn er enkele basisgegevens te zien, namelijk het diersoort, het geslacht en het feit of het dier al dan niet gesteriliseerd is.

Ook kunnen er enkele waarschuwingen verschijnen in de dierenfiche, namelijk:

 • Bestemd voor voedselketen - Deze waarschuwing geeft aan of het dier bestemd is voor de voedselketen, wat belangrijk kan zijn bij de toediening van medicatie. Deze parameter is aan te passen in de dierenfiche onder 'Algemeen'.
 • 'Vrije tekst' - Deze waarschuwing kunt u vrij bepalen in de dierenfiche onder 'Algemeen'.
 • Behandeling - Deze waarschuwing geeft aan dat het dier opgevolgd moet worden voor een geplande verwachte behandeling van een maand geleden tot een maand in de toekomst.
Via het edit10.png-icoon opent onmiddellijk het scherm om de gegevens van het dier aan te passen.
 • label18.png : patiëntenetiket - Hiermee kunt u een patiëntenetiket bekijken en eventueel afdrukken.
 • labelBarCode18.png : patiëntenbadge - Hiermee maakt u een patiëntenbadge.
 • appointment18.png : afspraak maken - Hiermee kunt u rechtstreeks vanuit het dierenfiche een nieuwe afspraak maken.
 • smCharts18.png : gewicht - Een link naar de gewichtsgrafiek is hier beschikbaar.

Algemeen

dier%20algemeen.PNG

In deze tab vindt u de algemene informatie over het dier als patiënt. Dit is de informatie dat u ingegeven heeft bij het toevoegen van het dier als patiënt, inclusief een extra item: het patiëntennummer, dat gegenereerd is door het systeem.

Bovenaan de pagina zijn er drie iconen voorzien:

 • edit18.png : bewerken - Hiermee kunt u de gegevens wijzigen, behalve het patiëntennummer.
 • label18.png : patiëntenetiket - Hiermee kunt u dierenetiketten afdrukken.
 • labelBarCode18.png : patiëntenbadge - Hiermee kunt u een patiëntenbadge afdrukken.

Status behandelingen

dier%20status%20behandelingen.PNG

De behandelingsstatussen zijn gerelateerd aan de behandelingsprotocols ('Vaccinaties' en 'Andere behandelingen'), waar u de status van de patiënt voor de uitgevoerde protocols kunt terugvinden. De volgende behandelingsdatum voor elke status staat in het overzicht vermeld.

U kunt ook handmatig een status toevoegen door op het add10.png-icoon te klikken. U kunt dan de datum bepalen voor de volgende behandeling en u kunt het protocol kiezen dat van toepassing is. Enkel de relevante protocols worden overigens getoond.

Elke rij in het overzicht is begeleid door de volgende icoontjes:

 • show10.png : tonen - Door op dit icoon te klikken, opent een pop-up waarin u de data kunt zien van alle uitgevoerde protocols van de behandeling.
 • edit10.png : bewerken - Door op dit icoon te klikken, opent een pop-up waarin u de datum in 'Volgende behandeling' kunt aanpassen.
 • delete10.png : verwijderen - Door op dit icoon te klikken, kunt u, na bevestiging, de status verwijderen.

Het automatisch samenvoegen van verschillende statussen wordt verduidelijkt door het volgende voorbeeld. Stel dat u het protocol PA voor de ziektes Z1 en Z2 en het protocol PB voor de ziekte Z2 heeft. Die protocols zorgen dan voor de statussen SA en SB. Stel dat u een protocol X maakt voor de ziektes Z1 en Z3, dan maakt dat de status SX. Op het moment dat u voor het eerst dat protocol uitvoert op de patiënt, zullen de statussen SA en SB verdwijnen en vervangen worden door de status SX. Statussen worden namelijk samengevoegd op het moment dat er een overlapping is tussen verschillende protocols.

Historiek

dier%20historiek.PNG

In deze tab kunt u de historiek van het dier bekijken, waarin alle consultaties, communicaties en verkopen vermeld staan. Bovenaan de pagina zijn er drie iconen beschikbaar:

 • sales18.png : nieuwe verkoop - Door op dit icoon te klikken, kunt u een nieuwe verkoop registreren bij het dier.
 • consultation18.png : nieuwe consultatie - Door op dit icoon te klikken, kunt u een nieuwe consultatie registreren bij het dier.
 • communication18.png : nieuwe communicatie - Door op dit icoon te klikken, kunt u een nieuwe communicatie registreren bij het dier.

Elke rij in het overzicht is begeleid door de volgende icoontjes:

 • show10.png : tonen - Door op dit icoon te klikken, kunt u deze verkoop, consultatie of communicatie in detail bekijken.
 • delete10.png : verwijderen - Door op dit icoon te klikken, kunt u, na bevestiging, deze verkoop, consultatie of communicatie verwijderen. Opgelet: vergrendelde consultaties en verkopen kunnen niet meer verwijderd worden.
 • unlock10.png : ontgrendelen - Door op dit icoon te klikken, kunt u, na bevestiging, een consultatie of verkoop ontgrendelen. Opgelet: enkel niet-afgerekende consultaties en verkopen kunnen hier ontgrendeld worden. Op de Geavanceerd-tab kunt u ook andere consultaties ontgrendelen. Ook is het zo dat, wanneer u een consultatie ontgrendelt die al afgerekend is en er staan nog andere consultaties op dezelfde factuur, dan gaan die andere consultaties opnieuw naar de 'Lopende rekening' in plaats van volledig ontgrendeld te worden.

Bestanden

dier%20bestanden.PNG

In deze tab kunt u de bestanden bekijken die gelinkt zijn aan het dier als patiënt. Meer informatie over de bestanden kunt u vinden op de Docu center-hulppagina's.

 • add18.png : toevoegen - Door op dit icoon te klikken, kunt u bestanden toevoegen.
 • addDoc18.png : bestand van template maken - Hiermee maakt u een bestand van de template.
 • email18.png : e-mail - Hiermee verstuurt u in batch een e-mail met het bestand als bijlage.

Elke rij in het overzicht is begeleid door de volgende icoontjes:

 • edit10.png : bewerken - Door op dit icoon te klikken, kunt u dit bestand bewerken.
 • delete10.png : verwijderen - Door op dit icoon te klikken, kunt u, na bevestiging, dit bestand verwijderen.
 • email10.png : e-mail - Hiermee verstuurt u een e-mail met het bestand als bijlage.

Contact

In Fuga zijn er verschillende typen van contacten: een contact kan bijvoorbeeld een klant of een niet-klant zijn, wat een groot verschil is. Eerder is de contactengroep van klanten al behandeld. In dit onderdeel richten we ons dus op de contactengroep van niet-klanten.

Contact toevoegen

Om een nieuw contact aan te maken, moet u in de tab 'Consultatie' zitten. In de grijze balk onder het hoofdmenu zult u een tekstveld en een dropdownmenu zien (zie afbeelding rechts). Kies in deze lijst voor 'Contact (niet-klant)' en klik op 'Nieuw'.

contact%20nieuw.PNG

Een nieuw scherm komt tevoorschijn. In dit scherm moet u verschillende gegevens invullen met betrekking tot het contact.

 • Voornaamste contactpersoon - Dit is de contactpersoon die als standaard contactpersoon geselecteerd is.
  • Aanspreking
  • Voornaam
  • Achternaam
  • Rijksregisternummer (om dit te gebruiken heb je een machtiging van de Privacycommissie nodig)
  • Geboortedatum
  • Taal
  • Contact - Het is verplicht om minstens één contactmedium (telefoon, gsm, e-mail, fax of andere) toe te voegen.
 • Schriftelijke communicatie - Hier kunt u invullen of de klant al dan niet graag nieuwsbrieven ontvangt en, zo ja, via welk medium (e-mail of de post).
 • Voornaamste adres - Land, straat en nummer, postcode en gemeente van het contact.
 • Bedrijf - Hiermee kunt u aangeven of de klant al dan niet een bedrijf is. Zo ja, zijn er extra gegevens vereist, namelijk:
  • Bedrijfsnaam
  • RPR
  • Ondernemingsnummer
  • Website
 • Type contact
  • Leverancier - Optioneel kan hier de standaard grootboekrekening voor deze leverancier geselecteerd worden.
  • Collega
  • Hoefsmid
  • Labo
  • Verzekeraar
  • Andere
 • Bankgegevens - Optioneel kunt u hier de bank- en rekeningnummer opgeven, alsook het IBAN- en BIC-nummer.
 • Beschrijving

Contactenoverzicht

Om één of meerdere contacten op te zoeken, moet u in de tab 'Consultatie' zitten. In de grijze balk onder het hoofdmenu zult u een tekstveld en een dropdownmenu zien (zie afbeelding rechts). U kunt hier de exacte zoekterm(en) of een deel van de zoekterm(en) opgeven. U kunt overigens gebruikmaken van een zogenaamde 'wildcard' in de zoekterm, namelijk '*'. Indien u in het tekstveld een '*' typt, zult u een lijst te zien krijgen van alle contacten, die beperkt wordt door een instelbaar maximaal aantal zoekresultaten, zie daarvoor Mijn voorkeuren.

contactenoverzicht.PNG

Zoals u in de begeleidende afbeelding kunt zien, zult u een overzicht krijgen van de contacten. Bovenaan de lijst staan er drie grote iconen:

 • add18.png : nieuwe klant - Hiermee voegt u een klant toe.
 • label18.png : adresetiket - Hiermee drukt u alle adresetiketten van de lijst af.
 • email18.png : e-mail - Hiermee kunt u een e-mail versturen naar alle klanten in de lijst.

In de lijst zijn er verschillende icoontjes per rij, met name:

 • edit10.png : bewerken - Door op dit icoon te klikken, krijgt u een pop-up te zien waarin u de gegevens van dit contact kunt wijzigen. Deze pop-up is vergelijkbaar met het scherm van Contact toevoegen.
 • show10.png : tonen - Door op dit icoon te klikken, opent zich de Contact bekijken-pagina.
 • label10.png : adresetiket - Door op dit icoon te klikken, kunt u de adresetiketten van dit contact afdrukken.

Contact bekijken

Op deze pagina kunt u de hele contactfiche bekijken. Er zijn drie tabs ter beschikking, namelijk 'Algemeen', 'Personen' en 'Plaatsen'.

Opmerking: indien u een contact bekijkt van het type 'Leverancier', zal in dat geval de 'Stock'-tab actief zijn in plaats van de 'Consultatie'-tab, zoals bij de andere contacttypes. U kunt tevens een 'Leverancier' toevoegen in de Stock-module.

Algemeen

contact%20algemeen.PNG

In dit overzicht vindt u de volgende iconen:

 • edit18.png : bewerken - Hiermee kunt u de gegevens aanpassen.
 • label18.png : adresetiket - Hiermee kunt u adresetiketten bekijken en afdrukken.
 • labelContact18.png : contactetiket - Hiermee kunt u contactetiketten bekijken en afdrukken.

In deze tab vindt u de algemene informatie van het contact.

 • Type - Hier vindt u het type van contact, met als mogelijke waarden 'Leverancier', 'Collega', 'Hoefsmid' en 'Andere'.
 • Bankgegevens - Optioneel staan er hier de bank- en rekeningnummer opgeven, alsook het IBAN- en BIC-nummer.
 • Beschrijving - Optioneel staat er hier extra informatie.
 • Schriftelijke communicatie - Hier kunt u informatie vinden over de nieuwsbrief.
 • Bedrijfsgegevens - Indien het contact een bedrijf is, zullen de volgende gegevens zichtbaar zijn:
  • Bedrijfsnaam
  • RPR
  • Ondernemingsnummer
  • Website

Personen

contact%20personen.PNG
In deze tab kunt u de contactpersonen van dit contact vinden. U kunt een nieuwe contactpersoon toevoegen door op het add10.png-icoon bovenaan de pagina te klikken. Vervolgens verschijnt er een pop-up waarin de contactgegevens ingevuld moeten worden.

Elke persoon heeft de volgende gegevens:

 • Aanspreking
 • Voornaam
 • Achternaam
 • Rijksregisternummer (om dit te gebruiken heb je een machtiging van de Privacycommissie nodig)
 • Geboortedatum en -plaats
 • Geslacht
 • Taal
 • Hoofdadres - Dit is het hoofdadres van deze persoon. Adressen zijn overigens te beheren onder de 'Plaatsen'-tab (zie verder).
 • Contact - Het is verplicht om minstens één contactmedium (telefoon, gsm, e-mail, fax of andere) toe te voegen.
 • Schriftelijke communicatie - Hier staat of de klant al dan niet graag nieuwsbrieven ontvangt en, zo ja, via welk medium (e-mail of de post).

Elke rij in het overzicht is begeleid door de volgende icoontjes:

 • edit10.png : bewerken - Door op dit icoon te klikken, opent een pop-up waarin u de persoonsgegevens kunt wijzigen.
 • prime10.png : als voornaamste zetten - Door op dit icoon te klikken, maakt u deze persoon tot de voornaamste contactpersoon.
 • myPetsInvite10.png : mijndieren.eu-uitnodiging - Door op dit icoon te klikken, stuurt u een uitnodiging voor mijndieren.eu naar de klant.
 • activate10.png : activeren - Door op dit icoon te klikken, kunt u deze persoon activeren.
 • deactivate10.png : deactiveren - Door op dit icoon te klikken, kunt u deze persoon deactiveren.

Plaatsen

contact%20plaatsen.PNG
In deze tab kunt u de plaatsen van het contact vinden. U kunt nieuwe plaatsen toevoegen door op het add10.png-icoon bovenaan de pagina te klikken. Vervolgens verschijnt er een pop-up waarin de plaatsgegevens ingevuld moeten worden.

Elke plaats heeft de volgende gegevens:

 • Land
 • Straat en nummer
 • Postcode
 • Gemeente
 • Beschrijving

Elke rij in het overzicht is begeleid door de volgende icoontjes:

 • edit10.png : bewerken - Door op dit icoon te klikken, opent een pop-up waarin u de plaatsgegevens kunt wijzigen.
 • prime10.png : als voornaamste zetten - Door op dit icoon te klikken, maakt u deze plaats de voornaamste plaats.
 • activate10.png : activeren - Door op dit icoon te klikken, kunt u deze plaats activeren.
 • deactivate10.png : deactiveren - Door op dit icoon te klikken, kunt u deze plaats deactiveren.
 • show10.png : tonen - Door op dit icoon te klikken, kunt u de details over deze plaats bekijken.

Consultatie

Consultatie toevoegen

U kunt een nieuwe consultatie op verschillende manieren aanmaken: vanuit de agenda, vanuit de klantenfiche (historiek) of vanuit de dierenfiche (historiek). Afhankelijk van de manier waarop u een nieuwe consultatie heeft gestart, zullen er al meerdere gegevens ingevuld zijn.

consultatie%20nieuw.PNG

Bij het aanmaken van een consultatie moet u enkele gegevens invullen:

 • Datum
 • Tijdstip
 • Klant
 • Persoon van klant
 • Dierenarts/medewerker
 • Consultatietype - 'Praktijkconsultatie', 'Operatie', 'Hospitalisatie', 'Huisbezoek', 'Operatie op verplaatsing' of 'Extern'.
 • Plaats - Afhankelijk van het consultatietype kunt u hier de consultatieruimte of het adres van de klant kiezen. Als u een consultatie van het type 'Hospitalisatie' ingeeft, kunt u ook een hok opgeven. Als u in dit geval een hok kiest, zal het desbetreffende hok ook meteen in de patiëntenfiche gezet worden, zodat het dier onmiddellijk in het overzicht van de hospitalisaties verschijnt. Ook zal het hok gebruikt worden als beginwaarde in de consultatie, als u een nieuwe hospitalisatie aanmaakt en als er nog een hok ingevuld staat op het patiëntenniveau.
 • Beschrijving
 • Financieel
  • Derde betaler
  • Vermindering verkoop (%)
  • Prijsbepaling
   • Samengestelde prijs - Hier kunt u een eventuele 'Prijsvermindering erelonen' selecteren. De waarde die in de klantenfiche van deze klant geselecteerd staat, zal dan voor deze consultatie niet meer gelden.
   • Vaste prijs - Hier moet u de vaste prijs opgeven. Opgelet: de vaste prijs is in dit geval inclusief btw en exclusief verkopen.
  • Voorschot - Laat toe om een voorschot in te geven. Zolang er geen voorschot gekoppeld is aan een factuur of ontvangstbewijs kan men nog niet bepalen hoe dit voorschotbedrag verdeeld zal zijn over de verschillende btw-tarieven, vandaar dat er in de betalingsrapporten een extra kolom 'Voorschot' getoond wordt.
 • Betrokken dieren - 'Geen dier', 'Enig dier' of 'Meerdere dieren'. In geval van enig dier, kunt u extra klinische onderzoeken specificeren: Klinisch onderzoek, Anesthesie, Operatie, Cardio, Ophtalmo, Dental en/of Dermato. Deze selectie voorziet extra tabbladen om de gegevens van de respectievelijke onderzoeken in te geven.
 • Doorverwijzende dierenarts - Hier kunt u ingeven of de klant doorverwezen werd door een collega-dierenarts. Dit is een handige functie als u bijvoorbeeld wachtdienst hebt en u wilt een onderscheid maken tussen uw patiënten en die van de collega-dierenarts (bijvoorbeeld voor een mailing).
 • Doorverwijzende dierenarts (2) - Hier kunt u ingeven of de klant doorverwezen werd door een tweede doorverwijzende collega-dierenarts.
 • Naar dierenarts verwijzen - Hier kunt u ingeven of u de klant doorverwijst naar een collega-dierenarts.
 • Gewicht - Hier kunt u het gewicht van het betrokken dier(en) ingeven.
 • Anamnese
 • Klinisch onderzoek
 • Diagnose
 • Differentiële diagnose
 • Therapie
 • Opvolging
 • Prognose

Na het bewaren komt u op de Consultatie bekijken-pagina.

Consultatie bekijken

Er zijn drie toestanden waarin een consultatie kan verkeren, namelijk:

 • Ontgrendeld
 • Vergrendeld
 • Afgerekend

Bovenaan de pagina ziet u steeds de verschillende iconen:

 • previous18.png : vorige / next18.png : volgende - Hiermee kunt u door de verschillende items in de historiek scrollen. Indien u in de klantenfiche zit, zult u door alle items van zijn historiek scrollen. Indien u in een dieren- of patiëntenfiche zit, zult u enkel door de items in de historiek van dat dier als patiënt scrollen.
 • lock18.png : vergrendelen - Dit icoon is enkel zichtbaar als de consultatie ontgrendeld is. Door op dit icoon te klikken, zult u de consultatie vergrendelen, wat wilt zeggen dat u niets meer kunt wijzigen aan deze consultatie, afgezien van de bestanden, die kunnen altijd toegevoegd worden. Ook kunt u bij het vergrendelen de gebruikte hoeveelheden van producten in protocols nog wijzigen. Er wordt dan ook de mogelijkheid gegeven voor automatische statusverandering van het dier op basis van de definitie van de gebruikte protocols.
 • lockPutOnAccountAndNew18.png : vergrendelen, op lopende rekening zetten en nieuwe consultatie maken - Dit icoon is enkel zichtbaar als de consultatie ontgrendeld is. Door op dit icoontje te klikken, zult u de consultatie vergrendelen, op de rekening zetten en vervolgens een nieuwe consultatie aanmaken. Dat is handig voor een multi-consult, een klant met verschillende dieren waarvoor er aparte consultaties gemaakt worden.
 • unlock18.png : ontgrendelen - Dit icoon is enkel zichtbaar als de consultatie vergrendeld is én nog niet afgerekend is. Ook is het zo dat, wanneer u een consultatie ontgrendelt die al afgerekend is en er staan nog andere consultaties op dezelfde factuur, dan gaan die andere consultaties opnieuw naar de 'Lopende rekening' in plaats van volledig ontgrendeld te worden.
 • financialOverview18.png : financieel overzicht - Dit icoon is enkel zichtbaar als de consultatie ontgrendeld is. Door op dit icoon te klikken, opent u een pop-up waarin u het financiële overzicht van deze consultatie te zien krijgt.
 • financialOverviewPdf18.png : financieel overzicht in pdf - Dit icoon is enkel zichtbaar als de consultatie ontgrendeld is. Door op dit icoon te klikken, kunt u het financiële overzicht van deze consultatie openen (in pdf) en eventueel afdrukken.
 • checkout18.png : afrekenen - Dit icoon is enkel zichtbaar als de consultatie vergrendeld is. Door op dit icoon te klikken, zult u deze consultatie afrekenen.
 • putOnAccountAndCheckout18.png : op rekening zetten en afrekenen - Dit icoon is enkel zichtbaar als de consultatie vergrendeld is. Door op dit icoon te klikken, zult u deze consultatie op rekening zetten en dan de volledige openstaande rekening van de klant afrekenen. Dit past ook in het multi-consult scenario.
 • label18.png : productetiketten - Door op dit icoon te klikken, kunt u productetiketten afdrukken.
 • labels18.png : productetiketten - Door op dit icoon te klikken, kunt u meerdere productetiketten tegelijk maken, of selecteren voor welke producten dat moet gebeuren. Eveneens kunt u hier een posologie ingeven.
 • labelBarCode18.png : consultatie-etiket - Door op dit icoon te klikken, kunt u consultatie-etiketten afdrukken.

Er zijn verschillende tabs ter beschikking: 'Algemeen', 'Protocols', 'Extra uitgaande producten', 'Extra handelingen', 'Vrije boekingen', 'Bestanden' en 'Financieel' (deze laatste is enkel ter beschikking als de consultatie vergrendeld én afgerekend is).

Algemeen

consultatie%20algemeen.PNG
In deze tab vindt u de algemene informatie van de consultatie terug. Die informatie is de informatie die u invulde bij het aanmaken van de consultatie. U kunt deze informatie wijzigen door op het edit10.png-icoon bovenaan te klikken. Een pop-up zal openen waarin u deze informatie kan bewerken.

Volgende gegevens kunnen te allen tijde aangepast worden:

 • Anamnese
 • Klinisch onderzoek
 • Diagnose
 • Differentiële diagnose
 • Therapie
 • Opvolging
 • Prognose
 • Doorverwijzing

Indien de consultatie nog niet is afgerekend, kunt u volgende gegevens nog wijzigen:

 • Vermindering verkoop
 • Vermindering erelonen

Protocols

consultatie%20protocols.PNG
In deze tab kunt u uitgevoerde protocols toevoegen aan de consultatiefiche. U doet dat door op het add10.png-icoon te klikken en een protocol te kiezen. Indien de consultatie voor meerdere dieren is, kunt u het aantal keer wijzigen dat u een protocol heeft uitgevoerd.

Het is niet noodzakelijk om bij het vergrendelen van de consultatie elk toegepast behandelings- of vaccinatieprotocol toe te wijzen aan een bepaald dier. De mogelijkheid bestaat om N keer een bepaald behandelings- of vaccinatieprotocol toe te kennen aan 1 tot N dieren. Dat is vooral handig bij het vaccineren van een stal waarbij er niet voor elk dier afzonderlijk een fiche bestaat, maar waarvoor u toch een behandelingsstatus en bijhorende rappels wilt aanmaken.

Opmerking: het vaccineren van bijvoorbeeld een nest puppies is een ander geval. Hierbij wilt u normaal gezien geen behandelingsstatus en bijhorende rappels aanmaken, daarom gebruikt u beter een protocol van het type 'Algemeen'.

In het overzicht van toegevoegde protocols kunt u steeds, na bevestiging, een toegevoegd protocol verwijderen door op het delete10.png-icoon te klikken.

Extra uitgaande producten

consultatie%20extra%20uitgaande%20producten.PNG
In deze tab kunt u extra producten toevoegen die u heeft verkocht of gebruikt maar die niet in een protocol zaten. U kunt die producten toevoegen op verschillende manieren: ofwel door op het add10.png-icoon te klikken, waarbij u dan uit een lijst het product kiest, ofwel door op het addViaBarCode18.png-icoon te klikken en de barcode van het product in te scannen. U kunt ook een product toevoegen met behulp van de QR-codes die Vetria gebruikt, door op het addViaQrCode18.png-icoon te klikken. Vervolgens kunt u de hoeveelheid specificeren en aanduiden of het product als verkoop en/of cascade geregistreerd moet worden.
 • addMultipleViaBarCode18.png : via barcode toevoegen - Hiermee kunt u meerdere producten toevoegen via de barcode.
 • addMultipleViaQrCode18.png : via QR-code toevoegen - Hiermee kunt u meerdere producten toevoegen via de QR-code.
 • edit10.png : bewerken - Hiermee kunt u de eigenschappen van het product aanpassen.
 • createInvoice10.png : bewerken - Hiermee kunt u de prijs aanpassen.
 • delete10.png : verwijderen - Hiermee kunt u het extra uitgaande product verwijderen.
 • show10.png : tonen - Hiermee toont u de details van dit extra uitgaande product.

Extra handelingen

consultatie%20extra%20handelingen.PNG
In deze tab kunt u extra handelingen toevoegen die u uitgevoerd heeft maar die niet in een protocol zat. U kunt een handeling toevoegen door op het add10.png-icoon te klikken, waarbij u dan uit een lijst de handeling kiest. U kunt tevens specificeren hoeveel keer u deze handeling heeft uitgevoerd.

Vrije boekingen

consultatie%20vrije%20boekingen.PNG
Hier kunt u extra zaken boeken die niet onder 'Protocols', 'Handelingen' of 'Producten' te categoriseren zijn. Indien de consultatie niet vergrendeld is, kunt u een vrije boeking toevoegen door op het add10.png-icoon te klikken. Een pop-up opent waarin u de volgende gegevens kunt invullen:
 • Beschrijving - Dit is de beschrijving van de vrije boeking.
 • Inc. btw - Dit geeft aan of de opgegeven prijs inclusief of exclusief btw is.
 • Btw - Dit is het geldende btw-tarief.
 • Bedrag - Dit is de prijs voor de boeking. Het bedrag kan overigens ook negatief zijn, bijvoorbeeld bij kortingsbonnen.

Bestanden

consultatie%20bestanden.PNG
In deze tab kunt u de bestanden bekijken die gelinkt zijn aan die specifieke consultatie. Door op het email10.png-icoon te klikken, kunt u meerdere bestanden tegelijk e-mailen naar betrokken partijen.

Als u beslist om een patiënt door te verwijzen, kunt u natuurlijk een template van doorverwijsbrief aanmaken en e-mailen. Daarnaast kunt u in de consultatiefiche onder de tab 'Bestanden' een bestand aanmaken met klanten- en patiëntengegevens dat door de collega-dierenarts ingelezen kan worden, om vervolgens de klant en patiënt toe te voegen aan zijn/haar Fuga. U kunt dat bestand aanmaken door op het icoon 'potlood+pijltje naar beneden' te klikken. U kunt het bestand vervolgens samen doormailen met de doorverwijsbrief en andere relevante documenten. Dit nieuwe bestand bevat overigens geen historiek.

De ontvanger van dit bestand kan de klant en patiënt aanmaken via Consultatie => Klant/Dier (via import) => Nieuw. Dit menu-item zult u eerst moeten toevoegen via Instellingen => Mijn voorkeuren => Menuopties => Consultatie => Volgorde opties in 'Nieuw'-menu.

Meer informatie over de bestanden kunt u op de Docu center-hulppagina's vinden.

Financieel

consultatie%20financieel.PNG

In deze tab krijgt u het financiële overzicht van de consultatie. De tab is echter enkel zichtbaar nadat u de consultatie heeft afgerekend. De protocols, producten en handelingen staan in het overzicht gesorteerd, zoals u heeft ingesteld in Instellingen => Praktijkvoorkeuren => Documenten => Facturen. Onderaan zijn de totalen te zien, inclusief en exclusief btw.

Klinische fiches

Bij de aanmaak van de consultatie is het mogelijk om verschillende uitbreidingen te kiezen. Die verschijnen dan als extra tab binnen de consultatie.
Klinisch onderzoek Anesthesie
klinische%20onderzoek.PNG anesthesie.PNG
Operatie Cardio
operatie.PNG operatie2.PNG
Ophtalmo Dental
ophtalmo.PNG dental.PNG
Dermato
dermato.PNG

Verkoop

Een verkoop is erg vergelijkbaar met een consultatie. Het verschil is dat u hier enkel producten en vrije boekingen kunt registreren en geen handelingen of protocols.

Verkoop toevoegen

verkoop%20nieuw.PNG
U kunt een verkoop registreren zowel op de klantenfiche als op de dierenfiche. Een verkoop toevoegen doet u door op het sales10.png-icoon te klikken in de tab 'Historiek'.

Bij het toevoegen en wijzigen kunt u enkele gegevens invullen:

 • Datum
 • Tijdstip
 • Klant
 • Persoon van klant
 • Dierenarts/medewerker
 • Plaats
 • Beschrijving
 • Intern
 • Financieel
  • Derde betaler
  • Vermindering verkoop
  • Voorschot
 • Betrokken dieren - 'Geen dier', 'Enig dier' of 'Meerdere dieren'.

Na het bewaren komt u op de Verkoop bekijken-pagina.

Verkoop bekijken

Er zijn drie toestanden waarin een verkoop kan verkeren, namelijk:

 • Ontgrendeld
 • Vergrendeld
 • Afgerekend

Bovenaan de pagina ziet u steeds deze verschillende iconen:

 • previous18.png : vorige / next18.png : volgende - Hiermee kunt u door de verschillende items in de historiek scrollen. Indien u in een klantenfiche zit, zult u door alle items van zijn historiek scrollen. Indien u in een dieren- of patiëntenfiche zit, zult u enkel door de items in de historiek van dit dier scrollen.
 • lock18.png : vergrendelen - Dit icoon is enkel zichtbaar als de verkoop ontgrendeld is. Door op dit icoon te klikken, zult u de verkoop vergrendelen, wat wilt zeggen dat u niets meer kunt wijzigen aan deze verkoop, afgezien van de bestanden, die kunnen altijd toegevoegd worden.
 • unlock18.png : ontgrendelen - Dit icoon is enkel zichtbaar als de verkoop vergrendeld én nog niet afgerekend is.
 • financialOverview18.png : financieel overzicht - Dit icoon is enkel zichtbaar als de verkoop ontgrendeld is. Door op het icoon te klikken, opent er zich een pop-up waarin u het financiële overzicht van die verkoop te zien krijgt.
 • financialOverviewPdf18.png : financieel overzicht pdf - Dit icoon is enkel zichtbaar als de verkoop ontgrendeld is. Door op dit icoon te klikken, kunt u het financiële overzicht van deze verkoop openen in pdf en eventueel afdrukken.
 • checkout18.png : afrekenen - Dit icoon is enkel zichtbaar als de verkoop vergrendeld is. Door op dit icoon te klikken, zult u die verkoop afrekenen.
 • label18.png : productetiketten - Door op dit icoon te klikken, kunt u productetiketten afdrukken.
 • labels18.png : productetiketten - Door op dit icoon te klikken, kunt u meerdere productetiketten tegelijk maken, of selecteren voor welke producten dat moet gebeuren.

Er zijn verschillende tabs ter beschikking: 'Algemeen', 'Uitgaande producten', 'Vrije boekingen', 'Bestanden' en 'Financieel'. Die laatste is enkel ter beschikking als de verkoop vergrendeld én afgerekend is.

Algemeen

In deze tab vindt u de algemene informatie van de verkoop terug. Deze informatie is de informatie die u invulde bij het aanmaken van de verkoop. U kunt deze informatie wijzigen door op het edit10.png-icoon bovenaan te klikken. Een pop-up zal openen waarin u de informatie kan bewerken.

Indien de verkoop nog niet is afgerekend, kunt u de vermindering op de verkoop nog wijzigen.

Uitgaande producten

In deze tab kunt u producten toevoegen en verwijderen die bij de verkoop horen. Deze pagina is zeer vergelijkbaar met die van Consultatie bekijken.

U heeft hier de keuzemogelijkheid om zelf één product, via barcode of via QR-code, toe te voegen. De mogelijkheid om meerdere producten toe te voegen is beschikbaar aan de hand van het icoon addMultipleViaBarCode18.png voor producten via een barcode en aan de hand van het icoon addMultipleViaQrCode18.png voor producten via een QR-code.

Vrije boekingen

In deze tab kunt u vrije boekingen toevoegen en verwijderen. Deze pagina is zeer vergelijkbaar met die van Consultatie bekijken.

Bestanden

In deze tab kunt u de bestanden bekijken die gelinkt zijn aan de verkoop. Meer informatie over de bestanden kunt u op de Docu center-hulppagina's vinden.

Financieel

Deze tab is enkel zichtbaar nadat u de verkoop heeft afgerekend. Deze pagina is zeer vergelijkbaar met die van Consultatie bekijken.

Communicatie

communicatie%20nieuw.PNG
U kunt communicaties met een klant, zoals telefonisch advies, bewaren. Dat kan zowel via de klantenfiche als via de dierenfiche. U kunt een communicatie toevoegen door op het communication10.png-icoon te klikken in de tab 'Historiek'.

Bij het toevoegen en wijzigen kunt u enkele gegevens invullen:

 • Datum
 • Tijdstip
 • Klant
 • Persoon van klant
 • Dierenarts/medewerker
 • Contact - Communicatietypen zijn 'Telefoon', 'Gsm', 'E-mail', 'Fax' of 'Andere'.
 • Beschrijving
 • Betrokken dieren - 'Geen dier', 'Enig dier' of 'Meerdere dieren'.

Na het bewaren kunt u eventueel nog bestanden toevoegen aan deze communicatie.

Geavanceerd zoeken

De 'Geavanceerd'-functie bij het zoeken laat u toe om iets erg specifieks te vinden. U kunt een klant, dier, consultatie of contact zoeken, die u overigens kunt opslaan om later te hergebruiken in Fuga. U kunt die opgeslagen zoekopdracht later opzoeken door onder 'Instellingen' in de dropdownmenu 'Zoekopdracht' te selecteren in de zoekbalk.

U kunt deze functionaliteit bedienen door in de tab 'Consultatie', naast het zoekveld, het type fiche te selecteren dat u zoekt. Vervolgens selecteert u 'Geavanceerd'. Klik daarna op de 'Zoeken'-knop.

U krijgt nu elf vakjes te zien waarin u de selectiecriteria kunt bepalen. Door in een dergelijk vakje op de pijl te klikken, kunt u een veld kiezen waarin u een voorwaarde kunt stellen of waarin u één van de items 'AND', 'OR', '(', ')' kunt kiezen. Indien u hier een veldnaam selecteert, verschijnen er naast dit vak twee nieuwe vakken.

In het eerste vak kiest u een logische operator, namelijk:

 • = (is gelijk aan) - Let op: enkel wanneer het zoekwoord exact overeenkomt met de gegevens in de tabellen, zal dit een resultaat opleveren. Daarom gebruikt u beter 'like' als logische operator (zie verder).
 • != (is niet gelijk aan)
 • < (kleiner dan) - In het geval van een datum wijst dat op een datum die vroeger gelegen is.
 • <= (kleiner dan of gelijk aan)
 • > (groter dan) - In het geval van een datum wijst dat op een datum die later gelegen is.
 • >= (groter dan of gelijk aan)
 • like - Hier geeft u enkel de eerste letters in. Voorbeeld: u zoekt iemand in de stationsstraat, dus u geeft 'like stat' in. Als u niet enkel op de eerste letters wilt zoeken, kunt u de wildcard (*) gebruiken. Voorbeeld: u zoekt iedereen die 'jan' heeft in zijn naam (Jan, Janssens, Sint-Jan, etc.), geeft u dus 'like *jan' in.

In het tweede veld zegt u wat het selectiecriterium is. Kies vervolgens voor 'AND' wanneer u op meer dan één veld een selectie uitvoert die aan beide voorwaarden moet voldoen. Kies daarentegen voor 'OR' wanneer de zoekopdracht aan slechts één van de twee (of meerdere) voorwaarden moet voldoen. Op die manier vervolledigt u de zoekopdracht. Klik ten slotte op de 'Zoeken'-knop onderaan en u zult een lijst te zien krijgen die voldoet aan de gekozen criteria.

zoek1.PNG

Voorbeeld 1 (zie eerste afbeelding): u wilt alle eigenaars vinden van katten die op 18 augustus 2013 geboren zijn en die in Tremelo wonen.

zoek2.PNG

Voorbeeld 2 (zie tweede afbeelding): u wilt alle katteneigenaars vinden die in Tremelo of Haacht wonen.

Rapporten

Het is mogelijk om verschillende rapporten te genereren met betrekking tot klanten, consultaties, etc. Hiervoor moet u eerst in de tab 'Consultatie' zitten. In de grijze balk onder het hoofdmenu vindt u het icoon voor 'Rapporten'. Door op deze knop te klikken, komt u op een overzichtspagina waar u de rapporten kunt kiezen, met eventuele instellingen.

lijst%20consultaties.PNG

De mogelijke rapporten zijn:

 • Lijst consultaties - Dit is een lijst van consultaties die binnen een gespecificeerde periode uitgevoerd zijn. Het is mogelijk deze lijst verder te filteren op basis van de medewerkers.
 • Lijst verkopen - Dit is een lijst van verkopen die binnen een gespecificeerde periode gedaan zijn. Het is mogelijk deze lijst verder te filteren op basis van de medewerkers.
 • Lijst communicaties - Dit is een lijst van communicaties die binnen een gespecificeerde periode gedaan zijn. Het is mogelijk deze lijst verder te filteren op basis van de medewerkers.
 • Lijst consultatie/verkoop/communicatie - Dit is een lijst van consultaties, verkopen en communicaties die binnen een gespecificeerde periode uitgevoerd zijn.
 • Lijst verwachte behandelingen - Dit is een lijst van verwachte behandelingen die binnen een gespecificeerde periode uitgevoerd moeten worden. Dit is bedoeld om gemakkelijk rappels te sturen naar de klanten (zie verder). Er is overigens ook de optie om de verwachte behandelingen niet meer weer te geven van dieren waarvan de eigenaar mijndieren.eu heeft geactiveerd. Die optie bestaat, omdat zij al via mijndieren.eu verwittigd worden.
 • Lijst nieuwe klanten - Dit is een lijst van klanten die binnen een gespecificeerde periode aan het systeem toegevoegd zijn.
 • Lijst klanten met factuur/kredietnota in periode - Dit is een lijst van de klanten met een factuur of kredietnota, over een bepaalde periode. Praktijken die de 'Boekhoud Export module' gebruiken, maken elke Consultatie => Rapporten => Lijst nieuwe klanten, om vervolgens deze lijst in te lezen in het boekhoudpakket. Hiervoor bestaat er ook het alternatieve rapport Consultatie => Rapporten => Lijst klanten met factuur/kredietnota in periode. Dit rapport geeft alle klanten die in die periode een factuur of kredietnota hebben, niet alleen de nieuwe. Dit rapport heeft het voordeel dat, als klantgegevens gewijzigd werden in Fuga, deze ook doorstromen naar de boekhoudsoftware.
 • Lijst actieve personen van klanten
 • Prijslijst protocols - Dit is een prijslijst van de actieve, beschikbare protocols.
 • Prijslijst handelingen - Dit is een prijslijst van de actieve, beschikbare handelingen.

Sommige lijsten beschikken over extra functionaliteit. Hieronder een overzicht van die lijsten, inclusief een beschrijving van die functionaliteit.

Lijst verwachte behandelingen

lijst%20verwachte%20behandelingen.PNG

In dit rapport kunt u nog enkele extra acties uitvoeren. Bovenaan de lijst zijn er drie iconen zichtbaar:

 • post18.png : brief - Hiermee drukt u een lijst van rappelbrieven af.
 • label18.png : adresetiket - Hiermee drukt u een lijst van adresetiketten af.
 • email18.png : e-mail - Hiermee verstuurt u een e-mail met een lijst van rappelbrieven.
Door op deze iconen te drukken, opent een pop-up waarin u de klanten kunt selecteren of deselecteren waarvoor u deze handeling wilt doen. Standaard zullen de klanten geselecteerd staan waarvan aangegeven is dat ze schriftelijke communicatie via post (bij post10.png en label10.png) of via e-mail (bij email10.png) willen ontvangen. Die voorkeuren zullen in het overzicht ook zichtbaar zijn door de groene achtergrond bij de drie bovenstaande icoontjes. Uiteraard kunt u ook handmatig deze acties uitvoeren per klant.

Hospitalisatie

Een nieuw hospitalisatiehok aanmaken, doet u onder Instellingen => Praktijkgegevens => Plaatsen => Hospitalisatiehokken. Onder Instellingen => Praktijkvoorkeuren => Algemeen is het mogelijk om het aantal dieren per hok aan te duiden, zodat u kunt vermijden dat u geen extra dieren in het hok kunt plaatsen.

Om een dier te hospitaliseren, maakt u een nieuwe consultatie aan waarin u het consultatietype verandert naar 'Hospitalisatie' en duidt u aan in welk hok het dier terecht komt.

De hospitalisatiepagina (smHospitalization26.png) laat het vervolgens toe om de hospitalisatie gemakkelijker op te volgen: ze geeft een overzicht van de gehospitaliseerde dieren met hun hok, een link naar de laatste consultatie, de consultatie van gisteren en de consultatie van vandaag. Hier vindt u de volgende functies per hospitalisatiefiche:
 • labelBarCode18.png : consultatie-etiket vandaag - Hiermee kunt u de consultatie-etiketten van die dag bekijken en eventueel afdrukken.
hospitalisatie.PNG
 • edit10.png : bewerken - Met het potloodje kunt u de eigenschappen van het dier aanpassen, waaronder het hok zelf.
 • show10.png : tonen - Hiermee worden de gegevens over de hospitalisatie getoond.
 • consultation10.png : nieuwe consultatie - Met de stethoscoop kunt u een nieuwe consultatie aanmaken. U kunt ook in batch consultatie-etiketten afdrukken.
 • delta10.png : historiek hospitalisatie - Hiermee krijgt u een overzicht van de consultaties van de afgelopen drie weken.

Als het dier meerdere dagen gehospitaliseerd blijft, kunt u een consultatie aanmaken per dag dat er een behandeling moet gebeuren. Om de afrekening gemakkelijk te laten verlopen, kunt u die consultaties op de lopende rekening zetten van de klant en op het einde van de rit alles in één keer afrekenen.

Indien er een klinisch onderzoek is aangemaakt bij een dergelijke hospitalisatie, kunnen de waarden hiervan aangepast worden met het potloodje. Standaard worden de gegevens uit het klinische onderzoek in de kolommen getoond. Die zijn te selecteren in Instellingen => Mijn voorkeuren => Tabel opties 2 => Hospitalisatie.

Bepaling btw-tarief

Fuga bepaalt zelf wat het gepaste btw-tarief is. Dat gebeurt aan de hand van de volgende criteria:

 • Binnenland/buitenland - Voor een buitenlandse btw-plichtige klant geldt het regime 'btw verlegd' en wordt er geen btw gerekend.
 • Nutsdieren/geen nutsdieren - Wanneer er voor nutsdieren erelonen of toegediende producten worden aangekocht, wordt het btw-tarief verlaagd. Wanneer hetzelfde gebeurt voor niet-nutsdieren, wordt het btw-tarief verhoogd. Om te bepalen of het gaat over een nutsdier, wordt er gekeken naar 'Gebruik', in het geval er een dier is aangegeven in een consultatie of verkoop. Indien er echter geen dier gespecificeerd is in de consultatie of verkoop, wordt er gekeken of de klant een nutsdierenbedrijf is.
 • Toegediende/verkochte producten - Voor verkochte producten geldt het btw-tarief bij de aankoop; bij toegediende producten geldt de bovenstaande regel.

Posologie

Bij het gebruik van producten in een consultatie of een verkoop, via een protocol of extra uitgaande producten, zult u de mogelijkheid krijgen om de posologie voor dat product aan te geven. Als beginwaarde wordt hierbij de posologie genomen die als eigenschap in de productfiche staat, die overigens diersoortspecifiek kan zijn.

Zoals voordien kunt u hiervan etiketten afdrukken, via het icoontje van het etiket in de consultatie- of verkoopsfiche.

Daarnaast is er sinds kort een $posology$-parameter beschikbaar die u kunt gebruiken in de templates van Fuga. Die parameter laat het u bijvoorbeeld toe om een document aan te maken voor de klant waarin algemeen advies wordt gecombineerd met doseringsvoorschriften.

Voor producten die toegevoegd zijn via een protocol zal de posologie pas ingebracht kunnen worden bij het vergrendelen van de consultatie. Documenten die dus gebruikmaken van $posology$ maakt u best pas aan na het vergrendelen van de consultatie.

Klantenkaart

Het is mogelijk om per klant een elektronische klantenkaart bij te houden. Wat is het principe? Geselecteerde producten zullen op de klantenkaart komen. Als de klantenkaart vol is, kunt u die bij een volgende consultatie of verkoop verrekenen via een vrije boeking.

Hoe gaat u te werk?

 1. In Instellingen => Praktijkgegevens => Boekhouding kunt u het volgende instellen onder het briefhoofd 'Klantenkaart':
  • Percentage - Dit is het percentage dat u wenst te geven op de aankopen op de klantenkaart.
  • Minimum aantal uitgaande eenheden - Dit is het minimum aantal eenheden alvorens de kaart als 'vol' wordt beschouwd.
  • Minimum aantal aankopen - Dit is het minimum aantal aankopen alvorens de kaart als 'vol' wordt beschouwd.
  • Minimum aantal bezoeken - Dit is het minimum aantal bezoeken alvorens de kaart als 'vol' wordt beschouwd. Opmerking: alle aankopen van één dag worden als één bezoek beschouwd.
  • Minimum bedrag - Dit is het minimum bedrag op de klantenkaart alvorens de kaart als 'vol' wordt beschouwd.
   Het tweede, derde, vierde of vijfde veld moet dus ingevuld zijn om een waarschuwing te krijgen dat een kaart 'vol' is. Als meerdere voorwaarden ingevuld zijn, komt er een waarschuwing zodra er één voorwaarde vervuld is. Als een klant een 'volle' kaart heeft, zal dat aangegeven worden in de 'Broodkruimel' van de klant. Het bericht 'Klantenkaart vol' wordt in dat geval in het groen getoond.
 2. In een productfiche kunt u aangeven of het product een kandidaat is om op de klantenkaart te komen (zie veld 'Klantenkaart').
 3. In de klantenfiche kunt u per klant aanduiden of die klant gebruik wilt maken van de klantenkaart (zie veld 'Klantenkaart'). Er zal in dat geval een extra tab verschijnen in de klantenfiche waaronder u een overzicht van de lopende klantenkaart kunt bekijken. Op eenvoudig verzoek via e-mail kunnen we dat activeren voor alle bestaande klanten.
 4. Via Instellingen => Mijn voorkeuren => Standaard waarden => Klant kunt u aangeven of de klantenkaart automatisch geactiveerd moet worden voor nieuwe klanten.
 5. Als u in een consultatie of verkoop een product toevoegt waarbij 'Klantenkaart' is aangevinkt, zal dit product automatisch op de klantenkaart komen na het vergrendelen van die consultatie of verkoop. Als u de consultatie of verkoop ontgrendelt, zullen die producten weer verdwijnen van de klantenkaart.
 6. Een klantenkaart verrekenen kunt u onder de tab 'Vrije boeking' met het nieuwe icoon 'Voeg toe van klantenkaart'. Als u hierop klikt, krijgt u een overzicht van de openstaande klantenkaart en wordt het bedrag getoond dat in mindering gebracht zal worden. Als u dat bewaart, zal er een negatieve vrije boeking toegevoegd zijn en zal de klantenkaart gereset zijn.
 7. Het is mogelijk om manueel iets toe te voegen op een klantenkaart, bijvoorbeeld om de beginwaarde van de papieren klantenkaart in te brengen. U kunt ook items van de klantenkaart verwijderen.