Etiketten

Inleiding

Fuga geeft u de mogelijkheid om verschillende etiketten af te drukken.

  • label18.png - Via dit icoon kunt u etiketten afdrukken. Als het grote icoon bovenaan een lijst staat, dan worden er etiketten voor de volledige lijst afgedrukt.
  • label10.png - Via dit icoon kunt u etiketten afdrukken. Als het kleine icoon vooraan een regel staat, dan wordt er enkel een etiket voor die regel afgedrukt.

Typen etiketten

Binnen Fuga kunt u verschillende soorten etiketten afdrukken:

  • Adresetiket - Hierop staat de naam en het adres van de klant of een ander contact.
  • Contactetiket - Hierop staat het adres, het telefoonnummer en het e-mailadres van de klant of een ander contact.
  • Dieren-/patiëntenetiket - Hierop staat de datum, de naam, de soort en de geboortedatum van het dier, alsook de naam en het adres van de eigenaar. Het kan bijvoorbeeld gebruikt worden om op een bloedstaal te kleven. U kunt dit etiket afdrukken vanuit een patiëntenfiche.
  • Productetiket - Hierop staat de naam van de praktijknaam, de dierenarts, de datum, het betrokken dier, de productnaam, het lotnummer en een in te vullen dosering. Dit etiket is afdrukbaar via het etiketicoon in een consultatie of een verkoop.
  • Lotetiket - Hierop staat de naam van de praktijk, de naam van het product, het lotnummer en de daarmee overeenkomende barcode. Deze etiketten kunt u op producten kleven als u gebruik wilt maken van een barcodescanner.
  • Consultatie-etiket - Hierop staat het consultatienummer (ook in barcodevorm), het tijdstip van de consultatie en de klanten- en patiëntennummer.

Enkele voorbeelden van een etiket (in verkleinde vorm):

etiket-adres-etiket.pngetiket-dierpatient-etiket.pngetiket-product-etiket.pngetiket-lot-etiket.png

Instellen printers

U kunt de afmetingen voor de verschillende etiketten instellen op de Instellingen-pagina.