FAQ
Table of Contents

Inleiding

Op deze pagina vindt u een overzicht van veelgestelde vragen met een kort antwoord en/of verwijzing naar een nuttige hulppagina. Indien u nog steeds vragen heeft na het lezen van de hulppagina's, kunt u steeds terecht bij onze ue.satenos|aguf#ksedpleh.

We hebben de vragen onderverdeeld in verschillende categorieën:

 • Financieel - Alle vragen in verband met financiële verrichtingen, btw, kortingen, facturen, etc.
 • Handelingen/protocols - Alle vragen in verband met handelingen en protocols.
 • Stock - Alle vragen in verband met producten, stock, etc.
 • Documenten - Alle vragen in verband met documenten en facturen.
 • Consultatie - Alle vragen in verband met consultaties.
 • Klanten/patiënten - Alle vragen in verband met klanten en patiënten.
 • Overige - Vragen die niet in de vorige zes categorieën passen.

Veelgestelde vragen

Financieel

Kan ik de betaalwijze van een factuur of ontvangstbewijs wijzigen?

Onder de tab 'Boekhouding', kunt u de 'Rapporten' openen, waar u een lijst van betalingen kunt genereren. Hier kunt u overigens de parameters wijzigen, zodat de lijst wordt ingekort. Door op het icon-edit-small.png-icoon te klikken voor een betaling, kunt u de betaalwijze aanpassen.

Hoe kan ik best een factuur boeken als de klant het totale bedrag deels cash, deels met Bancontact betaalt?

Bij het afrekenen kunt u al twee betalingen met elk een betaalwijze ingeven. Als er nog een derde betaalwijze is, kunt u in de tab 'Boekhouding', bij 'Onbetaalde facturen' een derde, vierde, etc. betaling koppelen aan de factuur, elk met een eigen betaalwijze. Kijk in deze context ook eens hier.

Hoe kan ik in Fuga een factuur maken voor het FAVV?

De meesten voegen het FAVV toe als een klant en maken dan een handeling '1 (of 1/2) uur FAVV' aan (zie hier). Daarna kunt u een consultatie aanmaken bij de FAVV-klantenfiche en die handeling (voor X aantal keer) toevoegen aan de 'Consultatie'.

Hoe maak ik een kredietnota aan?

U kunt een kredietnota aanmaken via de tab 'Boekhouding', door in het dropdownmenu onder het hoofdmenu voor 'Kredietnota' te kiezen en op de 'Nieuw'-knop te klikken. Meer informatie hierover vindt u op deze pagina.

Indien u de optie 'Kredietnota' niet ziet, kunt u die instellen bij "Mijn voorkeuren => Menuopties" (meer informatie op deze pagina).

Ik zou graag verschillende verkopen op één factuur hebben, in plaats van verschillende facturen.

Bij het afrekenen van verkopen en consultaties, is het mogelijk om te kiezen om deze verkoop of consultatie 'Op rekening' te zetten (in plaats van 'Factuur' of 'Ontvangstbewijs'). U kunt daarna in de 'Boekhouding'- tab de 'Open rekeningen' bekijken en factureren. Meer informatie vindt u op deze pagina.

Hoe kan ik een foutieve factuur (met foutieve producten) corrigeren?

In dit geval kunnen we twee situaties onderscheiden:

 1. Als de factuur nog niet overhandigd is aan de klant, kunt u de vergrendelde consultatie ontgrendelen (zie geavanceerd), de correcties uitvoeren en de factuur opnieuw aanmaken. Indien u wilt vermijden dat de factuurnummering onderbroken wordt, kunt u de factuurnummering tijdelijk op manueel zetten, zodat u de factuur zelf een nummer kunt geven in plaats van het nummer volgend op het laatste factuurnummer.
 2. Als de klant de factuur al gekregen en verwerkt heeft, kunt u een kredietnota aanmaken voor het tegoed en de stock van beide producten corrigeren (bij 'Loten/leveringen', 'Verdwenen' of 'Gerecupereerde eenheden').

Kan ik de winstmarges zelf bepalen?

Standaard staan er enkele winstmarges ingesteld in Fuga. U kunt die zelf aanpassen in de Instellingen-pagina. De waarden moeten (positieve of negatieve) gehele getallen zijn en geen kommagetallen.

Kan ik ergens de aankoopprijs terugvinden van voeding en medicijnen?

Dat is mogelijk op verschillende manieren, maar het is belangrijk dat de gewenste info geselecteerd is bij de desbetreffende opties (hier). Meer informatie omtrent dit onderwerp vindt u op deze pagina).

Daarna kunt u bijvoorbeeld de lijst bekijken na een zoekopdracht naar loten/leveringen, of het inkomende register bekijken over een periode (via deze tab).

Hoe kan ik korting geven aan bepaalde klanten?

U kunt per klant instellen hoeveel korting u standaard wilt geven op verkopen en erelonen, wat te regelen is op de klantenfiche. Daarnaast is het ook mogelijk om per consultatie de vermindering op verkopen en erelonen in te stellen. Die laatste gebruikt u best enkel wanneer er sprake is van een samengestelde prijs.

Als ik van de praktijk iets verkoop aan mezelf, kan ik dat doen op een privé naam. Hoe kan ik ervoor zorgen dat ik op die manier aan mezelf verkoop zonder winstmarge?

U kunt uzelf, als klant, een bepaalde korting toekennen. Bij de aanmaak van de verkoop kunt u een vermindering ingeven, of u kunt uzelf een standaard vermindering toekennen via uw klantenfiche.

Als er een korting toegekend is aan de verkoop van een geneesmiddel, wordt de toegekende korting aan de klant dan nog extra in vermindering gebracht bij ingave van een verkoop?

Ja, eerst wordt de verkoopskorting toegepast op het productniveau en vervolgens gebeurt hetzelfde met de verkoopskorting op het consultatieniveau (% op %). Die laatste korting wordt geïnitialiseerd op de verkoopskorting op het klantenniveau.

Meer informatie over de prijsvorming van de productprijs vindt u op deze pagina.

Hoe werk ik met percentages en kortingen?

U kunt een vermindering (%) op verschillende niveaus bepalen: productenniveau, klantenniveau en consultatieniveau. Meer informatie over de bepaling van de productprijs, met bijhorende kortingen, kunt u op deze pagina vinden.

Hoe kan ik een korting geven wanneer ik een protocol meerdere keren uitvoer?

Dat kan niet volledig automatisch, maar u kunt onder de tab 'Vrije boeking' een korting toevoegen. Bij 'Vrije boekingen' kunt u zowel positieve als negatieve getallen opgeven.

Ik heb al een vermindering aan klant op erelonen ingesteld, maar deze werkt niet op protocols?

Deze vermindering zou ook moeten werken op protocols. De vermindering moet al wel ingesteld staan voordat u het protocol toevoegt aan de consultatie.

Kan ik een negatieve prijs ingeven voor een product die dan van het totaal van de rekening wordt afgetrokken?

U kunt een Vrije boeking toevoegen, deze accepteert zowel positieve als negatieve getallen.

Nutsdieren worden aan 21% btw-tarief gefactureerd?

Het btw-tarief bij een consultatie/verkoop wordt als volgt bepaald.

Indien er bij de consultatie/verkoop dieren vermeld zijn, wordt er gekeken of de dieren aangeduid staan als nutsdieren (indien ja, bedraagt het btw-tarief 6%). Indien er bij de consultatie/verkoop geen dieren vermeld zijn, wordt er gekeken of de klant een nutsdierenbedrijf is (indien ja, bedraagt het btw-tarief 6%).

Indien er toch 21% btw-tarief aangerekend wordt, dient u een keer naar de fiche van de betrokken dieren te kijken.

Kan ik een dienst door factureren aan 0% btw?

Indien u een factuur hebt gekregen van een dienst (bv. een onderzoek) en u wilt dit door factureren aan de klant aan 0% btw, dient u deze dienst als nieuw product te definiëren met 0% btw-tarief en een vaste prijs.

Hoe kan ik de btw-aangifte printen?

Op dit ogenblik bestaat er geen mogelijkheid om bv. een pdf te maken van de btw-aangifte en die te printen. U zult de webpagina zelf moeten printen.

Hoe kan ik alle gemaakte facturen van bv. één dag printen?

U kunt onder de tab Boekhouding, een rapport (Rapporten)) //Lijst facturen aanmaken (selecteer start- en einddatum van de periode dat u een overzicht wilt hebben). Door op het icon-post-small.png icoontje te klikken (en op de link selecteer alles te klikken) kunt u een .pdf-bestand openen waarin alle facturen staan. Vervolgens kunt u deze printen.

Kan ik alle reeds gemaakte facturen nogmaals printen? Kan dit in één keer?

U kunt een lijst van reeds gemaakte facturen ophalen via Boekhouding, Rapporten (rapport Lijst Facturen). Bovenaan het overzicht vindt u een groot icoon, icon-post-small.png, klik op de link selecteer alles om alle facturen te selecteren. Met dit icoon kunt u een .pdf-bestand openen van alle facturen.

Kan ik offertes maken via Fuga?

Wat u kunt doen, is de consultatie aanmaken met al wat er nodig is, maar niet vergrendelen. U kunt dan met het icon-euro_pdf-small.png icoon een financieel overzicht aanmaken. Daarna kunt u de consultatie weer verwijderen.

Hoe kan ik een omzet overzicht van een bepaalde werknemer zien, zonder de verkopen?

In de tab Analyse, Rapporten (zie hier) kunt u per dierenarts over een periode opvragen welke protocols/handelingen hij/zij heeft uitgevoerd, telkens met financiele details.

Kan ik een consultatie een vaste prijs geven, ongeacht de gebruikte producten en handelingen?

U kunt een consultatie altijd een vaste prijs geven. U kunt dit specificeren tijdens het toevoegen van een consultatie of bij het bekijken (onder de tab Algemeen).

Kan ik met Fuga ook aankoopfacturen en financiële verrichtingen (kas- en bankverrichtingen) boeken?

Aankoopfacturen kunnen geboekt worden in de tab Boekhouding (Uitgave). Dit onderdeel is echter niet bedoeld als een boekhoudpakket voor vennootschappen. Wij bieden wel de mogelijkheid aan om het boekhoudonderdeel te exporteren naar boekhoudpakketten, meer informatie kunt u hier vinden.

Hoe kan ik in de boekhouding tab op een bedrag zoeken?

U kunt via de boekhouding tab, in Rapporten, Lijst facturen het minimum en maximum bedrag bepalen. Op die manier kunt u op het bedrag zoeken.

Wat is de extra boekhoudmodule?

Deze module laat toe dat u gemakkelijk een export kunt doen van nieuwe klanten en verkoopsfacturen zodat deze rechtstreeks geïmporteerd kunnen worden in boekhoudkundige pakketten. Meer informatie kunt u op deze pagina vinden.

Kan ik gegevens uploaden in een externe boekhoudsoftware?

Het is mogelijk dit te doen via een extra module. Meer informatie over deze module staat op deze pagina.

Welke grootboekrekening moet gebruikt worden om kosten te boeken die op de BTW–aangifte onder vak 83 moeten terecht komen?

Grootboekrekeningen die beginnen met een '2' worden gemapt op vak 83.
Meer algemeen:
Grootboekrekeningen die beginnen met '60' => vak 81
Grootboekrekeningen die beginnen met '6X' en X!=0 => vak 82
Grootboekrekeningen die beginnen met '2' => vak 83

Hoe kan ik, via de zaak, mijn wagen verkopen? Hoe moet ik dit in Fuga ingeven zodat slechts 50% van het bedrag met BTW belast wordt?

U vindt hier de wettelijke regeling (sinds 2012) voor verkoop van de wagen.
Om te zorgen dat slechts op 50% van de verkoopsprijs BTW aangerekend wordt, moet u in Fuga gebruik maken van Vrije Boeking.
Maak een vrije boeking voor 50% van de verkoopprijs, belast met 21% BTW.
Maak een vrije boeking voor 50% van de verkoopprijs en zet hiervoor BTW op 0%.
Deze boekingen kunnen op 1 factuur afgerekend worden.

Ik zet af en toe producten in promotie door de "Prijsafwijking Verkoop' aan te passen in de productfiche, maar deze korting wordt niet getoond op de factuur?

Klopt, dit zijn parameters die gebruikt worden om intern de prijszetting te organiseren en die niet publiek zijn. Twee tips om de kortingen wel zichtbaar te maken naar de klant:

 1. U kunt als u het percentage invoert (bvb. -10%) bij 'productA' ook de naam van het product wijzigen naar bvb. 'KORT10%_productA', dus een prefix, een underscore en de gebruikelijke naam. Op die manier kunt u ook uw leveringen blijven inlezen.
 2. U kunt een 'Extra Bericht op Document' toevoegen waarin u zegt dat u bvb. in maart een korting geeft van 10% op productA, met eventueel de vermelding van normale en kortingsprijs. dit heeft het voordeel dat klanten die het product niet kochten het ook te zien krijgen op hun afrekeningen, rappels, ….

Een klant heeft een te groot voorschot betaald, hoe los ik dit op?

Bij het afrekenen (van een enkele consultatie/verkoop of een lopende rekening) heeft u de mogelijkheid om ter correctie een negatieve cash betaling in te brengen.

Als het voorschot cash zou zijn betaald en u rekent dezelfde dag af, kunt u ook gewoon het voorschot wijzigen.

Een klant heeft te veel betaald met bancontact, hoe los ik dit op?

U brengt in Fuga het betaalde bedrag bancontact in als voorschot. Daarna doet u de correctie zoals hierboven beschreven.

Handelingen/protocols

Ik zie niet alle handelingen en protocols?

Hier zijn twee mogelijke oorzaken voor:

 1. U heeft de handeling of protocol nog niet gepubliceerd. Enkel gepubliceerde handelingen en protocols kunnen gebruikt worden.
 2. U heeft de handeling of protocol gedeactiveerd. Enkel geactiveerde handelingen en protocols kunnen gebruikt worden.

Wat betekent het publiceren van handelingen en protocols?

Het publiceren van handelingen en protocols heeft twee effecten:

 • een aantal velden worden vergrendeld: naam, type, dierklasse en soort (prijs, gebruikte producten en handelingen (voor protocols) blijven wijzigbaar na publicatie).
 • enkel gepubliceerde handelingen en protocols zijn zichtbaar binnen een consultatie (indien u een handeling of protocol terug onzichtbaar wilt maken, kunt u deze op niet-actief zetten).

Kan ik een gepubliceerde handeling of protocol hernoemen?

Dit is niet mogelijk om te vermijden dat bijvoorbeeld een consultatie die naar een castratie van een kat verwijst, plots gaat verwijzen naar een keizersnede. Het publiceren mechanisme is hiervoor in het leven geroepen. Bij het aanmaken van een handeling (of protocol) zal de status op niet gepubliceerd staan, waarbij u alle gegevens nog kan aanpassen. Na het publiceren kunt u slecht beperkt gegevens wijzigen (de prijs en beschrijving).

Hoe kan ik de prijs van handelingen en protocols incl. btw ingeven?

Er zijn een aantal redenen waarom er voor gekozen is de prijzen van handelingen en protocols excl. btw te specificeren:

 • Indien men de prijs incl. btw zou specificeren is dat unfair tegenover klanten die van een lager btw kunnen genieten (nutsdieren).
 • Als er ooit een aanpassing komt van het btw-tarief komt, dan moet u als dierenarts de prijzen niet opnieuw berekenen / ingeven.

De vraag komt meestal uit een verlangen om afgeronde prijzen te hebben, maar hierbij kunt u de volgende bemerkingen maken:

 • Bij een (jaarlijkse) procentuele prijsverhoging verdwijnt het afgerond zijn. Dit wordt dan soms opgelost door sommige zaken meer te laten stijgen en andere zaken minder, maar dit is niet rationeel.
 • Bij elektronische betalingen maakt het uit praktisch oogpunt ook geen verschil of een bedrag afgerond is of niet.

U kunt echter bij het aanmaken van een consultatie ervoor kiezen een vaste prijs aan te rekenen. Deze prijs kunt u wel incl. btw ingeven.

Ik heb enkele protocols proberen te maken als test. Kan ik deze nog verwijderen?

Indien deze protocols nog niet gebruikt werden, kunt u deze verwijderen via de Geavanceerd tab, Niet gerefereerde protocols (zie ook hier).

Kan ik een prijslijst van de verschillende protocols printen?

U kunt een prijslijst van de protocols bekomen door in de Consultatie tab naar Rapporten te gaan. U kunt hier dan kiezen voor Prijslijst protocols. U krijgt een overzicht van de prijslijst, dit overzicht kunt u exporteren naar verschillende formaten (bv. pdf, waarna u deze kunt afdrukken).

Ik veronderstel dat bij het invoeren van een nieuw vaccinatieprotocol het voorgaande gewist wordt?

Als het een vaccinatie is tegen een ziekte die nog niet voorkomt in de huidige vaccinatiestatus(sen), zal er een bijkomende vaccinatiestatus aangemaakt worden. Indien er een overlap (in ziektes) is met een bestaande vaccinatiestatus zal de vaccinatie toegevoegd worden aan de status die de overlap vertoont.

U vindt meer informatie over vaccinatiestatussen op deze pagina (Status behandelingen).

Stock

Het is al gebeurd dat ik een protocol niet meer kan toekennen omdat een bepaald lot van een product opgebruikt blijkt te zijn. Is het de bedoeling dat ik handmatig alle loten/leveringen toevoeg aan de verschillende protocols, gebeurt dit niet automatisch?

Bij het toevoegen van een protocol in een consultatie kunt u aangeven hoe u de lot-/leveringskeuze wilt hebben (de standaardwaarde kunt u instellen, meer informatie hier). Als u het bericht krijgt dat er onvoldoende voorraad is van een bepaald product is dit onafhankelijk van het lot/levering (er wordt gekeken naar alle loten/leveringen (stock) van een product).

Indien ik bij het vergrendelen van een consultatie, de gebruikte hoeveelheid van een product in een protocol aanpas, dan komt er soms 'onvoldoende eenheden' beschikbaar. Waarom neemt hij niet een volgend lot/levering van een levering?

Dit is op dit ogenblik een beperking bij het vergrendelen: de gewijzigde hoeveelheid moet beschikbaar zijn binnen hetzelfde lot/levering. Als u dit tegenkomt kunt u bij toevoegen van het protocol de lotselectie op manueel zetten en daar het lot/levering kiezen dat nog voldoende eenheden bevat. Een andere workaround is dat u de gewenste hoeveelheid via Extra Uitgaande Producten toevoegt in de consultatie.

Ik kan niets verkopen, er zijn 'plots' geen eenheden meer beschikbaar?

Controleer of uw depotnummer nog steeds hetzelfde is. Indien u dit gewijzigd heeft, gelieve onze ue.satenos|aguf#ksedpleh te contacteren.

Wat is het nut van het 'maximale stock' veld bij een product?

Maximale stock wordt gebruikt om te bepalen hoeveel er standaard bijbesteld wordt (dit is evenwel nog editeerbaar bij de bestelling zelf). Voorbeeld: als min=3 en max=10 voor een bepaald product en op een bepaald ogenblik zakt de stock van dit product naar 2, zal er indien er een bestelling wordt aangemaakt er standaard een hoeveelheid 8 staan.

Hoe kan ik 'dubbele' producten opkuisen?

Onder de Geavanceerd tab is er de optie Verplaats lot/levering naar ander product. Hiermee kunt u een lot/levering (of meerdere loten/leveringen) van een product aan een ander (bestaand) product hangen en daarna het eerste product verwijderen (via Geavanceerd => Niet-gerefereerde Producten).

Hoe kan ik mijn stock in Fuga invoeren?

Zorg ervoor dat alle producten (productdefinities) ingevoerd zijn. Meer informatie kunt u op deze pagina vinden. Om de stock toe te voegen, gaat u naar de productfiche, onder de tab Loten/leveringen. U kunt vervolgens hier loten/leveringen (de fysieke producten) toevoegen.

Bij het inbrengen van een bestaande stock, rond u dit af naar boven en kunt u de reeds gebruikte verkoopeenheden (=uitgaande eenheden) inbrengen door het editeren van het lot/levering (Verdwenen eenheden).

Na het inlezen van een levering (leveringsdocument) is dit product nog steeds niet beschikbaar in de consultatie? Hoe komt dit?

De inkomende loten/leveringen staan nog in de lijst Verzonden Bestellingen (onder de Stock tab, meer informatie op deze pagina). Het feit dat u een leveringsdocument heeft, wil nog niet zeggen dat u de goederen effectief ontvangen heeft. Daarom komen deze loten/leveringen eerst in de lijst van Verzonden Bestellingen terecht en moet u expliciet aangeven (met het icon-delivered-small.png icoon) dat u ze ontvangen hebt. Daarna maken ze deel uit van de stock en dat is ook het moment dat het product vergrendeld wordt (indien dit over een eerste lot/levering van dit product gaat).

Bij het opslaan van geleverde loten/leveringen (onder de lijst verzonden bestellingen) zie ik geen producten wanneer ik op de grote vrachtwagen klik (batch toevoegen). Hoe komt dit?

Wanneer u producten in batch (met de grote vrachtwagen) wilt toevoegen, werkt dit enkel met producten die al voldoende beschreven zijn. Vanaf het ogenblik dat het product voldoende beschreven is, kunt u wel in batch aangeven dat de bestellingen geleverd zijn. Zie ook op deze pagina voor meer informatie omtrent onvoldoende beschreven producten.

Dit fenomeen is typisch voor de opstart waarin er nog veel nieuwe producten in het systeem komen.

Bij het opladen van een leveringsdocument, komt er bovenaan in rode letters 'afwijking BTW tarief tussen product info en nieuwe levering […]'. Wat betekent deze melding en hoe kan ik dit verbeteren?

Dit is een waarschuwing dat het product ingesteld stond met bv. 6% btw, maar de leveringsdocument vermeldt bv. 21% (een ander btw-tarief dus). Als u denkt dat 21% juist is, dan moet u het btw-tarief van het product eerst wijzigen naar 21% en dan het leveringsdocument opladen. Indien u denkt dat 6% juist is, dan moet u de groothandel contacteren.

Ik zie geen prijzen bij de stock, is dit normaal? Moet ik die zelf toevoegen?

De prijszetting bepaalt u zelf per product. Indien u kiest voor publieksprijs wordt die automatisch ingelezen als er een lot/levering binnenkomt. De publieksprijzen worden uitgelezen uit de leveringsdocumenten of via een aparte prijslijst die in Fuga inbrengt.

Hoe kan ik wachttijden, posologie, duur behandeling invullen van producten die worden afgeleverd?

Deze gegevens worden vanuit de productfiche overgenomen op bv. het TVD.

Per diersoort wordt in de productfiche gespecifieerd wat de wachttijden zijn voor melk, vlees of eieren zijn (M/V/E), alsook de posologie.

Als in de consultatie het product toegevoegd wordt, wordt de posologie uit de productfiche overgenomen als startwaarde en dit op basis van de diersoort in de consultatie.

Bij het aanmaken van een TVD worden de producteigenschappen uit de productfiche overgenomen op basis van de diersoort (met uitzondering van posologie, zie vorige paragraaf). In de review-stap bij de aanmaak van het TVD is het mogelijk om elk van deze waarden aan te passen.

Mijn effectieve stock is verschillend (hoger of lager) dan de stock in Fuga. Hoe kan ik dit inbrengen?

U kunt de beschikbare hoeveelheid van een lot/levering aanpassen via volgende functies (u vindt dit op de lot/levering bekijken pagina):

 • Indien u een hogere effectieve stock hebt dan in Fuga, kunt u via de optie Gerecupereerde eenheden het verschil toevoegen.
 • Indien u een lagere effectieve stock hebt dan in Fuga, kunt u via de optie Verdwenen eenheden het verschil aftrekken.

Ik wil graag een volledig flesje verkopen in plaats van bv. twee halve flesjes. Hoe kan ik dit instellen?

Bij een verkoop of toediening bestaat de optie Oudste (alles binnen 1 lot/levering) (naast Oudste Eerst en Manueel). Dit werkt als volgt: als u N uitgaande eenheden wilt dan zal het oudste lot/levering dat nog N uitgaande eenheden heeft gekozen worden. Neveneffect: als er geen enkel lot/levering is dat nog N eenheden heeft, dan zult u een andere selectiemethode moeten kiezen.

U kunt de standaardwaarde voor deze optie ook instellen (meer informatie op deze pagina).

Hoe kan ik het aantal uitgaande eenheden per product corrigeren als ik een fout hebt gemaakt bij het invoeren van een product?

Dit veld wordt vergrendeld vanaf het ogenblik dat er een lot/levering aan het product hangt (of als een protocol dit product opneemt in zijn omschrijving). Er zijn verschillende zaken die u kunt doen afhankelijk van de situatie:

 1. Er hangt een lot/levering aan het product, maar van dit lot/levering is er nog niets gebruikt. U kunt dit lot/levering verwijderen via de geavanceerd tab (Niet-gerefereerde Loten/leveringen). Daarna kunt u het veld uitgaande eenheden per product wijzigen in de productfiche.
 2. Er hangt een lot/levering aan het product en dit lot/levering is al gebruikt in een consultatie of verkoop. Maak het product inactief en maak het product opnieuw aan met de juiste uitgaande eenheid.

Bij een opstart gebeurt deze foutieve ingave wel meer, in dat geval kan u het product door de helpdesk via ue.satenos|aguf#liame laten ontgrendelen. (waar u de exacte naam van het product en de vraag om het product te ontgrendelend vermeldt.) Het is echter geen goed idee om dit te laten doen als u al een tijdje bezig bent omdat dit impact heeft op de voorraad en de prijszetting van het product. Ook de hoeveelheden in bestaande consultaties/verkopen worden dan onbetrouwbaar omdat ze uitgedrukt zijn in de eerder ingestelde eenheden en verhoudingen.

Na ingave van een verkoop of een consultatie, kan de eenheidsprijs nog aangepast worden?

Ja, dat kan via het donkere Euro icoontje voor het uitgaand product.

Ik kan niet bestellen omdat er geen leverancier geconfigureerd is. Hoe kan ik dit in orde brengen?

Om te beginnen voegt u een leverancier toe aan de contacten (u vindt op deze pagina meer informatie).

Vervolgens koppelt u de ingebrachte leverancier met de juiste leveranciersinterface (u vindt op deze pagina meer informatie). Nadat u 'Bewaar' hebt gedrukt kan u de gebruikersnaam en wachtwoord bij deze leverancier instellen.

U kunt nu producten bestellen (of leveringen inlezen).

Zodra de beschikbare stock van een product onder het ingestelde minimum valt, zal dit product dan automatisch bijbesteld worden?

Deze procedure loopt niet geheel automatisch, u heeft steeds de laatste hand hierin. Zie Stock, Bijbestelling voor meer informatie (bij te bestellen producten).

Hoe kan ik ongebruikte producten (productdefinities) verwijderen?

U kunt producten verwijderen zolang er geen loten/leveringen aan gekoppeld zijn. Deze functionaliteit is beschikbaar in de geavanceerd tab (Niet-gerefereerde Producten).

Als ik een consultatie of verkoop verwijder, wordt de stock van de producten automatisch aangepast?

De stock wordt inderdaad automatisch aangepast zodra u een consultatie of verkoop verwijdert.

Kan ik ook een product waarvan de stock op nul gevallen is en niet meer gebruikt wordt, verwijderen of kan ik het enkel deactiveren?

U kunt producten verwijderen als er geen loten/leveringen aanhangen. Dus als er een lot/levering aanhangt dat verbruikt is, kan dit niet meer, maar u kunt het inderdaad deactiveren.

Hoe kan ik de lijst van onvoldoende beschreven producten leegmaken (producten die niet in de stock moeten komen)?

U kunt via de Geavanceerd tab, Niet-gerefereerde producten (zie ook hier) deze producten verwijderen door op het icon-delete-small.png icoon te klikken.

Bij mijn lijst van‚ onvoldoende beschreven producten’, zitten allemaal‚ verbruiksartikelen’, zoals verband, ontsmettingsmiddel, vicryl etc…kortom, zaken die niet direct verkocht worden en niets te maken hebben met medicijnbeer. Kan ik die lijst op een makkelijke manier verwijderen ?

Er zijn verschillende mogelijkheden:

1. Definieer deze producten. Dit is een éénmalige taak. Ze zullen dus niet meer als 'onvoldoende beschreven' aangegeven worden. Dan heeft u weer 2 opties:

1.a. Ofwel gebruikt u het lot/levering voor stockbeheer. Als het artikel volledig verbruikt is, editeert u de lotfiche en zet 'Verdwenen Aantal Eenheden' met reden 'Algemeen Verbruik' gelijk aan het geleverde aantal. Op die manier wordt dit product ook aangegeven bij de 'bij te bestellen producten'.

1.b. Wil u geen stockbeheer, verwijder dan het lot/levering op moment van levering via 'Stock => Verzonden Bestellingen'.

2. Verwijder bij levering zowel lot/levering als product.
Verwijder het bestelde lot/levering via 'Stock => Verzonden Bestellingen' en het vuilbakje.
Dan heeft u 2 opties om het product te verwijderen:

2.a. Verwijder het product via 'Geavanceerd => Niet-gerefereerde producten'

2.b. Of definieer zelf een product 'Algemeen Verbruik' waar u al die 'onvoldoende beschreven producten' naar verwijst.

Deze beide taken moeten herhaald worden bij elke levering.

3. Vraag bij uw groothandel of deze producten via een aparte account besteld en geleverd kunnen worden. Indien dit kan, dan voegt u deze account NIET toe in Fuga zodat deze producten ook nooit ingelezen worden.

Ik krijg controle van mijn geneesmiddelendepot. Hoe kan ik register in-uit van mijn geneesmiddelen laten zien?

U kunt dit register vinden bij Stock, Rapporten, Inkomend en Uitgaand register (zie ook de stock help pagina).

Bij het opvragen van de huidige stock van (alle) producten zijn er twee kolommen: 'Oorspronkelijke Waarde' en 'Huidige Waarde'. Wat is het verschil tussen deze twee kolommen?

Oorspronkelijke Waarde staat voor de waarde bij aankoop (excl. btw) en Huidige Waarde staat voor de huidige waarde van de stock (excl. btw).

Waar vind ik een overzicht van bestelbonnen van de verschillende groothandels?

Indien u de bestelbonnen binnen Fuga aangemaakt hebt (expliciet of impliciet via een NetOrder bestelling), vindt u deze in het Docu Center onder de optie Praktijkdocumenten.

Ik zou een lijst willen afdrukken met alle vervallen loten/leveringen maar die lijst is steeds blanco?

In de rapporten van Vervallen niet-lege loten/leveringen krijgt u enkel de loten/leveringen te zien die niet-leeg zijn op hun vervaldatum.

Als u deze echter expliciet hebt aangeduid als vervallen, gaat u ze kunnen terugvinden in Stock, Rapporten, Verdwenen Eenheden (Reden=Vervallen).

Met de zoekfunctie in bv. stock wil ik zoeken naar 'rd', terwijl ik altijd 'hills rd' moet typen. Kan dit eventueel door een extra symbooltje toe te voegen?

Door *rd te typen zou u ook hills rd moeten vinden.

Kan ik de stock in mijn depot verdelen over verschillende virtuele depots om de stock in mijn auto en de stock in de consultatieruimte apart te beheren?

Ja, dit kan als volgt. Stel dat je 1 officieel depot XYZ hebt. Je kan dan een aantal virtuele depots aanmaken door in "Praktijkgegevens => Plaatsen" een aantal 'virtuele plaatsen' toe te voegen (bijvoorbeeld een auto) en deze depotnummers te geven van de vorm XYZ-abc. U kunt dit bvb. ook gebruiken om de producten van GHD en KHD gescheiden te houden in gemengde praktijken.

Nieuw geleverde loten/leveringen komen toe op het depot XYZ. Je kan ze dan verplaatsen naar 1 van de virtuele depots via "Geavanceerd => Verplaats lot/levering naar ander depot". Hierbij kan je een deel van een lot/levering of een volledig lot/levering verplaatsen naar een ander depot. U kan ook aparte accounts bij uw groothandel aanvragen voor de verschillende (virtuele) depots zodat u zelf de loten/leveringen niet meer hoeft te verplaatsen tussen de verschillende depots.

Kan u me een barcodelezer aanraden?

Er zijn veel barcodelezers beschikbaar op de markt, maar we hebben daar zelf geen onderzoek naar gedaan. We hebben wel de ervaringen van onze klanten gebundeld:

Wendy: wij gebruiken de scanner Datalogic Quickscan m2130 (www.shop4id.com) . Dit is een draadloze scanner die via een usb verbinding met je computer moet aangesloten worden. Er zit een uitgebreide handleiding bij waarmee je de scanner zelf kan configureren. Als de barcodes goed leesbaar zijn (probleem gehad met barcodes van Nerum die niet goed afgeprint waren maar dit gemeld aan Nerum en technieker geweest om probleem op te lossen), leest hij de barcodes als je deze voor de scanner houdt zonder dat je op een knop moet drukken. Het bereik is 12m als ik het mij goed herinner.

Isabelle: ik gebruik een Symbol LS2208 Kit (www.i-pos.nl). Het is de tweede scanner die ik heb, dus weinig vergelijkingsmateriaal. Maar hij leest ook vanop 50 cm, scheef en in zonlicht, wat bij de vorige veel minder goed ging. Hij bestaat ook draadloos , maar ik heb met draad. Ik ben er tevreden over, hij is valbestendig , al zeker 20x gevallen en nog geen enkel defect.

Cedric: wij hebben 2 scanners. Die op het bureau is een Datalogic Heron D130 (~170€) : goede scanner, licht en fijn design, leest fijn uit (hoe fijner de laserstraal hoe precieser), kan in continue mode op statief werken, handig voor op het bureau. De scanner in mijn auto is een König CMP-Barscan30 (~120€) : goedkoper maar minder nauwkeurig (dikkere laser), lomper design, enkel hand-held, handleiding moeilijker te vinden en complexer van instellingen. Ik heb gekozen voor USB scanners met Long Range om niet op de verpakking te moeten scannen. Vele barcodes worden direct op het flesje geplakt en dat zou misschien een probleem kunnen geven met de curve van het flesje. Een bizar gegeven is het feit dat de barcodes van Verdifarm beter gelezen worden door de scanners als we ze onderste boven lezen!

David: wij gebruiken een champ SD313 CCD Scanner.

Mijn groothandel wijzigt regelmatig de namen van de producten zodat ze opnieuw tussen de 'onvoldoende beschreven producten' staan. Hoe los ik dit best op?

Bij sommige groothandels gebeurt het dat de benaming van een product regelmatig wijzigt. Fuga kijkt naar deze productnaam en naar de cnk code om te controleren of het product al gekend is binnen Fuga. Als de productnaam dus wijzigt betekent dit telkens een nieuw 'Onvoldoend beschreven product'.

Bij de 'Onvoldoende beschreven producten' hebt u nu de optie 'voeg samen met bestaand product' (pijltje naar rechts). Hiermee kan u aangeven dat dit product eigenlijk al bestaat onder een andere naam. Er kunnen zich 2 gevallen voordoen:

 • het gaat om een tijdelijke wijziging van de naam (door bvb. een probleem bij de groothandel): u geeft aan over welk bestaand product het gaat en u drukt op 'Voeg samen'.
 • het is een definitieve naamswijziging (of cnk-code wijziging): u selecteert het bestaande product en vinkt ook aan dat de bestaande naam en cnk-code overschreven mogen worden met de nieuwe naam en cnk-code (en dit om te vermijden dat u bij een volgende levering weer hetzelfde moet doen).

Ik heb bij te bestellen producten en toch verschijnen ze niet in de bij te bestellen producten als ik een bestelling maak?

Het kan inderdaad zijn dat Fuga in "Stock => Bij te bestellen producten" producten oplijst die dan toch niet verschijnen als u een nieuwe bestelling aanmaakt. De reden is dat dit product niet (meer) gekend is onder die naam bij de gekozen groothandel. Eventueel kan je de bestelmodus wijzigen naar 'Zoek' om het product te zoeken in de catalogus van de groothandel.

Documenten

Welk praktijkadres komt op de factuur te staan?

Het adres dat op de factuur komt, is het hoofdadres (hoofdzetel) van de praktijk. U kunt dit adres instellen in de Instellingen pagina (praktijkgegevens).

Kan ik tekst in plaats van een afbeelding op de logo plaats van documenten te plaatsen?

Dit is niet mogelijk. U kunt zelf een afbeelding met tekst aanmaken met behulp van een tekenprogramma. De afbeelding dient wel een .png, .jpg of .gif te zijn.

Kan ik meerdere rekeningnummers op de facturen invoegen?

Meerdere rekeningnummers is momenteel niet mogelijk. U kunt eventueel deze invoegen bij het Extra bericht op document (meer informatie op deze pagina).

Op mijn documenten (bv. factuur) zou ik graag mijn adres onder het logo zetten, hoe kan ik dit best doen?

U dient een variant van uw logo te maken waarbij het adres onder uw logo staat (in de afbeelding).

Kan ik voorgedrukt briefpapier instellen?

Indien u gebruik maakt van voorgedrukt briefpapier, kunt u dit instellen zodat Fuga geen briefhoofd en voetnoot zal genereren. U kunt dit instellen in de Praktijkvoorkeuren, in de Documenten tab.

Ik wil mijn klanten een rappel in een andere taal (dan de eigen taal) sturen.

Rappels (alle schriftelijke communicatie met de klant) worden automatisch gegenereerd in de taal van de klant. U kunt deze taal instellen op de klantenfiche.

Hoe maak ik een labo aanvraag in Fuga?

In de consultatie fiche kan u onder de tab 'Bestanden' een labo aanvraag maken:

 • kies het icoon '+ met potloodje'
 • kies het gewenste aanvraagformulier
 • druk op 'Volgende'
 • u kan nu nog een aantal parameters instellen
 • druk op 'Bewaar'
 • er is nu een nieuw bestand toegevoegd aan de consultatie dat u kan openen
 • steek het aanvraagformulier van het labo in uw printer
 • druk het document af

Ik heb de voorgedrukte documenten van het labo rechtstreeks laten printen vanuit Fuga, echter enkele gegevens staan verplaatst. Kan ik hier iets (printerinstellingen) aan veranderen?

Kijk bij het afdrukken na of het goede papierformaat (A4) staat ingesteld, dat er geen automatisch schaling of extra marges staan ingesteld bij uw afdrukopties en dat het papier goed gepositioneerd is in de printer.

Sinds enkele jaren hebben verschillende browsers hun eigen ingebouwde pdf-lezers. Deze vervormen ook dikwijls de layout. Het is beter om Acrobat Reader te gebruiken als pdf-lezer om pdf documenten te printen. U kan er voor zorgen dat Acrobat Reader automatisch gebruikt wordt bij het openen van pdf documenten in uw browser. Instructies om dit in te stellen vindt u op http://helpx.adobe.com/acrobat/kb/pdf-browser-plugin-configuration.html

Hoe haal ik de resultaten van het labo op?

U moet eerst de gegevens van uw labo inbrengen in "Instellingen => Praktijkvoorkeuren => Externe Documenten". Het 'Laatste XYZ aanvraagnummer' is het laatste referentienummer dat u gebruikt hebt op een aanvraag bij het labo XYZ. Dit is een volgnummer dat gebruikt wordt als unieke identificate van een aanvraag bij XYZ binnen uw praktijk. Op basis van dit referentienummer gebeurt de automatische koppeling van de resultaten met de consultatie.

Onder "Docu Center => Externe Bestanden" kan u nieuwe resultaten opvragen door op het 'ronde pijltje' te klikken (een belangrijke parameter is 'Dagen': dit bepaalt hoe ver er wordt terug gegaan in de tijd om resultaten op te halen). Deze pagina is een 'Inbox' voor alle externe documenten en u kan hier vier tabellen vinden:

 • Ontvangen Bestanden: resultaten met een bekend referentienummer, deze zijn automatisch gekoppeld aan de juiste consultatie.
 • Ontvangen Bestanden (Geen Bestemming): resultaten met een onbekend referentienummer (doordat bvb. de aanvraag niet binnen Fuga gemaakt is of doordat het referentienummer fout is overgenomen bij het labo). Deze resultaten kan u nog manueel koppelen aan de juiste consultatie.
 • Ontvangen Bestanden (Onvolledig): onvolledige resultaten. Deze resultaten kunnen nog niet gearchiveerd worden en blijven in de 'Inbox' staan tot ze volledig zijn.
 • Verwachte Bestanden: dit geeft een overzicht van de aanvragen die binnen Fuga gemaakt zijn, maar waarvoor er nog geen resultaten beschikbaar zijn.

Zie ook Externe Documenten.

Ik kan sommige templates niet wijzigen?

De standaard templates die in het systeem zitten, kunt u niet wijzigen. U kunt een eigen template maken die gebaseerd is op een standaard template, zodat u zelf weinig typewerk heeft. Meer informatie vindt u op deze pagina.

Wat is de gemakkelijkste manier om een pdf doorverwijsbrief direct naar een collega te sturen vanuit Fuga. Is dat mogelijk?

Er zitten een aantal standaardbrieven in Fuga, waaronder een doorverwijsbrief. Onder de tab Bestanden (van de consultatiefiche) kunt u op het icon-adddocument-small.png icoon klikken. U komt dan in het Docu center en u kiest voor het type Doorverwijsbrief. U kunt deze brief nog nakijken en eventueel wijzigen. Als u dit document bewaart, zal deze (als pdf) toegevoegd worden aan de consultatie. U kunt dan op het icon-email-small.png klikken om dit document te versturen per e-mail (als u de doorverwijsarts hebt aangeduid in de consultatie zal deze ook verschijnen als 1 van de mogelijke bestemmelingen).

Vergeet de doorverwijsarts niet toe te voegen aan uw contacten (niet-klant) en zijn e-mailadres in te stellen.

Kan ik de tekst voor de rappels van vaccinatiebrieven aanpassen?

U kunt een nieuwe template aanmaken op basis van de standaard template. Hierin kunt u de tekst wel aanpassen. (Standaard templates zijn niet wijzigbaar.) Meer informatie vindt u op deze pagina.

Nadat u uw eigen variant van een rappel heeft aangenmaakt, moet u nog aangeven bij welke protocols deze gebruikt moet worden, zie protocol instellingen.

Kan ik de gebruikte producten in protocols verbergen op de factuur?

Dit is mogelijk. U kunt dit instellen in de Praktijkvoorkeuren, in de Documenten tab.

Ik krijg ongewenst Dhr./Mevr. voor een naam van een klant. Hoe kan ik dit aanpassen?

Dit hangt er ook vanaf hoe goed uw klantengegevens zijn ingevuld. Indien bijvoorbeeld voor elke klant de aanspreking en de achternaam ingevuld zijn zal het volgende altijd juist zijn: "$clientTitle$ $clientLastName$,".

Omdat we weten dat de klantengegevens niet altijd volledig zijn, hebben we geprobeerd om iets slimmer te zijn en kan je "$clientPrettyBeginning$" gebruiken. In dit geval gebeurt het volgende:

 1. Indien de aanspreking bekend is, zal deze getoond worden. Bv.: "Dhr. Peeters".
 2. Indien de aanspreking niet bekend, maar de voornaam wel, zal deze getoond worden. Bv.: "Jan Peeters".
 3. Indien noch de aanspreking, noch de voornaam, noch het geslacht bekend zijn, zal "Dhr./Mevr." getoond worden. Bv.: "Dhr./Mevr. Peeters".

Indien u bijvoorbeeld "Mr. bvba" krijgt, dient u de klantenfiche eens te bekijken en aan te passen.

De eenheidsprijs van producten is verborgen op de facturen. Hoe kan ik dit toch tonen?

Dit is het gevolg van de instelling Toon Vermindering Erelonen en Toon Vermindering Verkoop in de praktijkvoorkeuren. Als de eenheidsprijs toch getoond wordt, kan de klant gemakkelijk de korting berekenen (wat u via die optie wilt vermijden). De oplossing is dan om deze optie uit te schakelen.

Kan ik de voornamen van de klanten ook op de facturen krijgen?

Indien de klant een bedrijf is, wordt de bedrijfsnaam op de factuur geplaatst. Indien de klant geen bedrijf is, zal de achternaam en de voornaam van de belangrijkste persoon van de klant op de factuur geplaatst worden.

Kan ik het (eerste) factuurnummer zelf bepalen?

Dit kan u doen door de (eerste) factuur manueel een nummer te geven. Zet in de instellingen (praktijkvoorkeuren, nummers) de nummering van de Verkoopfacturen op manueel. Maak vervolgens een (eerste) factuur aan met het eerstvolgende factuurnummer, bv. 'F2012.001234'. Zet daarna de nummering terug op automatisch en maak dan de nieuwe facturen aan. Het is belangrijk dat het manueel ingebrachte factuurnummer dezelfde structuur heeft als de automatische nummering (prefix + eventueel jaartal + punt + 6 cijfers).

Hoe kan ik een factuurnummer wijzigen?

U kunt de factuurnummering tijdelijk op manueel zetten (in de praktijkvoorkeuren). Een factuurnummer van een bestaande factuur wijzigen, is niet mogelijk.

Hoe kan ik de factuurnummering opnieuw vanaf 1 laten beginnen?

Indien de factuurnummering op automatisch staat met prefix-jaar-volgnummer zal de nummering elk jaar automatisch opnieuw beginnen (rekening houdend met de start van het boekjaar). Indien u midden in een boekjaar de nummering opnieuw wil laten beginnen dan kan dit door een nieuw prefix te kiezen in de de automatische nummering.

Kan ik de nummering van bestelbonnen aanpassen?

De bestelbonnen worden automatisch genummerd (apart volgnummer voor elk depot). Het laatste volgnummer van deze volgnummers kunt u
instellen (per depot) in de instellingen (meer informatie op deze pagina).

Sommige factuurnummers ontbreken. Waaraan kan dit liggen?

Gaten in de nummering kunnen ontstaan doordat u een afgerekende consultatie ontgrendeld. U kan de nummering van ontvangstbewijzen en facturen controleren via "Geavanceerd => Zoek gaten in nummering documenten". Het is goed om weten dat kredietnota's en facturen 1 en dezelfde nummering volgen.

Indien u met bovenstaande methode gaten in de nummering vaststelt in een bepaalde periode, kan u nog eens controleren of de nummers niet in een andere periode voorkomen (verkeerd gedateerd ontvangstbewijs/factuur). Indien het effectief gaat om een ontbrekend nummer kan u een volgende factuur aanmaken (of een fictief 0-factuur) met 'Manuele nummering' (meer informatie hierover op deze pagina). Het is hierbij belangrijk om een manueel nummer met dezelfde structuur in te brengen als een automatisch nummer, bijvoorbeeld indien de normale nummering van de vorm 'SI.012345' is, dient het manueel ingebrachte nummer ook deze vorm te hebben (prefix + punt + 6 cijfers). Vergeet achteraf niet de factuurnummering terug op het juiste formaat te zetten (in plaats van manueel).

Is er een procedure voor de wijziging van de nummering bij een nieuw jaargang (overgang van bv. 2010 naar 2011)?

In principe moet er niets gebeuren. Als u een jaarprefix gebruikt in uw nummering, wordt die automatisch 2011 op 1 januari en begint de nummering opnieuw vanaf 1.

Hoe kan ik een factuur verwijderen?

Een factuur wordt verwijderd bij het ontgrendelen van een afgerekende consultatie (via de geavanceerd tab). Het wordt sterk afgeraden om dit uit te voeren. We raden aan om hiervoor kredietnota's te gebruiken.

Kan ik aan mijn aankopen een volgnummer toekennen?

Net zoals klanten, dieren en consultaties worden uitgaven ook genummerd ("Instellingen => Praktijkvoorkeuren => Nummers"). Hier hebt u ook de keuze uit manueel of automatisch nummeren. Indien u hetzelfde prefix kiest voor Aankoopfactuurnummer en Aankoop-zonder-factuurnummer zal u 1 doorlopende nummering krijgen voor alle aankopen.

Kan ik één rappelbrief voor meerdere dieren tegelijk aanmaken?

Dit is voorlopig niet mogelijk. Voor elk dier zal er op dit moment een aparte rappelbrief gegenereerd worden.

Kan ik via Fuga een nieuwsbrief maken en naar mijn cliënteel mailen?

Dit kan, zoek de klanten of dieren naar wie u een nieuwsbrief wilt sturen via geavanceerd (zie hier) en gebruik dan het icon-email-small.png links-boven.

Na een zoekopdracht op klant kan u een nieuwsbrief sturen met daarin klant-specifieke informatie (voorbeeld: 'Beste Mr. Peeters, volgende week organiseren we een info-avond …'). Na een zoekopdracht op dier kan u een nieuwsbrief sturen met daarin dier-specifieke informatie (voorbeeld: 'Beste Blackie, gefeliciteerd met je verjaardag op 31 augustus …').

Als u een nieuwsbrief aanmaakt heeft u 3 mogelijkheden om de inhoud van de e-mail te bepalen

 • U typt gewoon een kort tekst bericht in.
 • U kan een html bestand opladen.
 • U kan een template van type E-mail selecteren. Hierbij kan u zowel opmaak 'Eenvoudig' als 'Rijke tekst' gebruiken. Dit laat gepersonaliseerde brieven toe.

Daarnaast kan u eventueel een bijlage toevoegen aan de e-mail. Dit kan zowel een extern bestand zijn dat u toevoegt, maar het kan ook een template van type Brief zijn.

Waarom worden de mails vanuit Fuga verstuurd met als afzender een adres uit het sonetas.eu domein?

Het versturen van (bulk) e-mails is een voortdurend gevecht tegen spam-filters. Een van de zaken waarop spam-filters letten is of de afzender van een bericht dezelfde domeinnaam heeft als de server vanwaar het bericht verzonden wordt. Vandaar dat de e-mails verstuurd worden vanaf een e-mail adres van Sonetas (bvb. ue.satenos|4321aguf#ue.satenos|4321aguf) en staat het e-mail adres van de praktijk in de 'reply-to' optie, zodat antwoorden op de e-mail toch naar de praktijk gaan.

Elke praktijk heeft een eigen sonetas.eu adres. Dit adres heeft de vorm ue.satenos|YXWVaguf#ue.satenos|YXWVaguf, waarbij VWXY de eerste 4 cijfers uit de gebruikersnaam zijn, bvb. indien je gebruikersnaam FU123401 is, zal het e-mail adres van de praktijk ue.satenos|4321aguf#ue.satenos|4321aguf zijn.

E-mails worden dus verstuurd vanuit dit adres. Niet afleverbare e-mails of antwoorden van fout ingestelde e-mail programma's zullen toekomen op ue.satenos|YXWVaguf#ue.satenos|YXWVaguf, maar worden automatisch doorgestuurd naar het publieke e-mail adres van de praktijjk (zoals ingesteld in "Instellingen => Praktijkgegevens => Algemeen").

In "Instellingen => Praktijkgegevens => Algemeen => Publiek E-mailadres Label" kunt u de naam van de praktijk invullen, zodat de ontvangers van de e-mail ook de praktijknaam te zien krijgen (naast het sonetas e-mail adres) .

Daarnaast zijn er 3 technische maatregelen genomen om er voor te zorgen dat de e-mails niet als spam worden beschouwd, zijnde PTR records, SPF en DKIM.

Hoe kan ik afbeeldingen plaatsen in een html nieuwsbrief?

Indien u in uw html nieuwsbrief afbeeldingen wil plaatsen moeten deze bestanden online staan. U kan daar uw eigen online plek voor gebruiken, maar u kan dit ook doen door dit bestand als praktijkbestand toe te voegen in Fuga (zie "Docu Center => Praktijkbestanden") en dit gepast te refereren in uw html. Bijvoorbeeld, stel dat u op uw computer een beeld hebt staan met de naam mijnLogo.jpg. Dan kan u dit beeld toevoegen als praktijkbestand, waarna het op het Web beschikbaar is met de naam http://sonetas.eu/fuga/dir/dirABCD/PRACTICE_mijnLogo.jpg waarbij de 'ABCD' de eerste 4 cijfers uit uw gebruikersnaam zijn. Als uw gebruikersnaam bijvoorbeeld 'FU028901' is, zal het bestand te vinden zijn op het webadres http://sonetas.eu/fuga/dir/dir0289/PRACTICE_mijnLogo.jpg. In uw html zet u dan als referentie <img src="http://sonetas.eu/fuga/dir/dir0289/PRACTICE_mijnLogo.jpg"> op de plaats waar het beeld moet komen.

Probeer dit steeds eerst naar uzelf te sturen, zodat dit zeker niet fout loopt naar uw klanten.

Kan ik via Fuga een gepersonaliseerde papieren nieuwsbrief maken?

Dit kan, zoek de klanten of dieren naar wie u een nieuwsbrief wilt sturen via geavanceerd (zie hier) en gebruik dan het icon-post-small.png links-boven.

Na een zoekopdracht op klant kan u een nieuwsbrief aanmaken in pdf met daarin klant-specifieke informatie (voorbeeld: 'Beste Mr. Peeters, volgende week organiseren we een info-avond …'). Na een zoekopdracht op dier kan u een nieuwsbrief aanmaken in pdf met daarin dier-specifieke informatie (voorbeeld: 'Best Blackie, gefeliciteerd met je verjaardag op 31 augustus …').

De labo resultaten komen niet toe in het Docu Center?

In het Docu Center staan een aantal 'Verwachte Bestanden', maar de resultaten komen niet toe ook al zijn ze beschikbaar via een andere weg. De meest vookomende oorzaken hiervan zijn:

 • bij het opvragen wordt er niet ver genoeg terug gegaan in de tijd.
 • er wordt een aanvraag gemaakt die niet verstuurd wordt (als men de aanvraag in de consultatie verwijdert, zou men ook de discipline moeten hebben om het in de verwachte bestanden te verwijderen).
 • er gebeurt een fout bij het labo bij het overtypen van de referentie. Het resultaat komt dan wel binnen bij 'Ontvangen Bestanden (Geen Bestemming)', maar het overeenkomende 'Verwachte Bestand' blijft dan wel staan.

Indien u nog nooit resultaten ontvangen hebt moet u uw gebruikersnaam en wachtwoord een keer nakijken.

Hoe worden de adressen bepaald op een TVD?

Op een TVD staan 2 adressen:
- adres van de verantwoordelijke
- beslagadres
Dit laatste wordt bepaald door het adres van het eerste dier dat in de consultatie vermeld wordt.

Consultatie

Kan ik de uitgaande hoeveelheden van de producten gebruikt bij een protocol nog wijzigen in de consultatie?

Dit is mogelijk, bij het vergrendelen van een consultatie, krijgt u hiervan een overzicht en kunt u de aantallen van de producten aanpassen.

Ik kan geen gewichten van patiënten invoeren. Hoe kan ik dit oplossen?

U moet een dier specificeren waarvoor de consultatie is. Anders kunt u geen gewichten invoeren, immers Fuga weet dan niet voor welk dier dit gewicht geldt.

U kunt zowel '.' als ',' gebruiken als decimaalteken.

Hoe kan ik gewichten voor meerdere dieren ingeven?

Indien er meerdere dieren in een consultatie zitten kunt u voor elk dier een gewicht inbrengen door de gewichten te scheiden met ';'.

Bijvoorbeeld: een consultatie met Blackie en Pukkie

 • gewicht inbrengen voor beiden: "5,6;7,8"
 • gewicht enkel voor Blackie: "5,6;"
 • gewicht enkel inbrengen voor Pukkie: ";7,8"

U kunt zowel '.' als ',' gebruiken als decimaalteken.

Wat is de betekenis van de afrekeningsdatum bij het afrekenen van een consultatie als de afrekeningswijze 'zet op rekening' staat?

Dit heeft weinig belang, buiten het feit dat u dan weet wanneer de consultatie op rekening gezet is en wanneer er eventueel een voorschot betaald is.

Ik wil een groep dieren vaccineren, maar ik wil geen vaccinatiestatus (met bijhorende rappel mogelijkheden) bijhouden. Hoe kan ik dit doen?

Indien u geen herinneringen wilt sturen, kunt u een apart protocol aanmaken van het type Algemeen. Van dit type kunt u er zoveel toevoegen als u wilt en er wordt geen vaccinatiestatus aangemaakt (en dus ook geen rappel aangemaakt).

Ik wil een groep dieren vaccineren en ik wil een vaccinatiestatus (met bijhorende rappel mogelijkheden) bijhouden. Hoe kan ik dit doen?

Om dit te doen gebruikt u een protocol van het type Vaccinatie of Behandeling. Indien u bvb. alle N paarden van een stal wil vaccineren, maar de paarden niet individueel wil inbrengen in Fuga, kan u een dier 'Paarden' toevoegen bij de klant en in de consultatie dan N maal het protocol van het type Vaccinatie of Behandeling toepassen. Noot: voor 13-2-2014 werkte dit anders en moest je elk toegepast protocol bij vergrendeling toewijzen aan 1 uniek dier.

Hoe kan ik een factuur afdrukken? Telkens als ik op "euro teken met pdf erdoor" klik, dan staat er specimen op de afdruk?

Voordat u kunt afrekenen, moet u de consultatie vergrendelen (icon-lock-small.png). Dit laat toe om de producthoeveelheden te corrigeren en eventueel de volgende vaccinatiedata in te geven (dit is het medisch afsluiten). Na het vergrendelen kunt u afrekenen (dit is het financieel afsluiten). Het icon-euro_wit-small.png of icon-euro_pdf-small.png icoon dient enkel om een (tussentijds) financieel overzicht te maken van de aan de gang zijnde consultatie (vandaar specimen).

Meer informatie kunt u op deze pagina vinden.

Indien ik een betaling (consultatie of verkoop) 'op rekening' zet, kan ik deze daarna aanpassen naar 'niet aangerekend'?

Het is bij het afrekenen van de consultatie of verkoop dat u bepaalt of iets 'op rekening' komt of 'niet aangerekend' wordt. Indien u na het 'op rekening' zetten van een consultatie of verkoop beslist om het toch niet aan te rekenen, kun u de consultatie of verkoop ontgrendelen en op 'niet aangerekend' zetten.

Is er een mogelijkheid tot opvolging van patiënten zodat ik bijvoorbeeld kan instellen dat een bepaalde klant na 14 dagen moet opgebeld worden?

De enige mogelijkheid op dit moment is door een afspraak te maken in uw agenda.

Hoe kan ik consultaties waarvan het begintijdstip reeds voorbij is, in de lijst 'Eerstvolgende Afspraken' zien?

U kunt dit instellen in de instellingen, Mijn voorkeuren, Agenda ("Eerstvolgende afspraken", "Aantal minuten voor nu"). Voor meer informatie kunt u op deze pagina terecht.

Kan ik een afspraak maken als de persoon nog geen (klanten)fiche heeft in Fuga?

Een afspraak van het type Consultatie kan enkel gemaakt worden voor personen die reeds een klantenfiche hebben in Fuga. U kunt tijdelijk het type op Andere zetten en u zet dan de informatie in de Beschrijving. Zodra de klant zich aanmeldt, kunt u een klantenfiche aanmaken en de afspraak wijzigen naar het type Consultatie.

Ik heb een consultatie ingevoerd bij de verkeerde klant en dus ook de verkeerde patiënt. Hoe kan ik best deze consultatie transfereren naar de juiste klant en dus ook juiste patiënt?

Het is niet mogelijk om een consultatie te transfereren. U dient deze consultatie te verwijderen en opnieuw aan te maken.

Ik heb dit weekend wachtdienst. Hoe kan ik best aanduiden dat het om patiënten van collega's gaat, zodat ik bij een eventuele mailing in de toekomst naar onze klanten, deze klanten ook niet aanschrijf?

U kunt dit aanduiden via de optie Doorverwijzende dierenarts. U dient uw collega dan eerst toe te voegen als Contact (niet-klant) (zie hier voor meer informatie). U kunt dan later bij een mailing enkel de klanten aanschrijven die geen consultatie met doorverwijzende dierenarts hebben.

Is het mogelijk om in Fuga een hospitalisatie fiche te maken?

Indien u een geschreven hospi-fiche wil bijhouden kan dit door een document aan te maken (in bvb. word) en daarop het patiëntetiket te kleven. Of u kan een template aanmaken waar de patiëntgegevens op staan en u maakt dan het document aan in de patiëntfiche.

Indien u dit digitaal wil, doet u dit door bij elke consult voor de gehopitaliseerde patiënt de voor u belangrijke gegevens in te brengen (dit kan uitgebreid door een klinische fiche 'Klinisch Onderzoek' toe te voegen aan de consultatie). U kan vervolgens bij 'Instellingen'=>'Mijn Voorkeuren'=>Tabel Opties 2'=>'Hospitalisatie', de kolommen bepalen die u belangrijk vindt voor een hospi-fiche.
Wanneer u dan, onder de 'Consultatie'-tab op het hokje klikt ziet u alle gehospitaliseerde patiënten. Voor elke patiënt staat een delta-icoon, wanneer u daar op klikt krijgt u de hospi-fiche te zien zoals u ze hebt samengesteld.

Klanten/patiënten

Waar kan ik het beslagnummer(s) van een klant toevoegen?

U vindt deze optie in de klantenfiche onder de tab Plaatsen. Voor elke plaats van de klant, kunt u een beslagnummer specificeren.

Ik wil een internationale klant toevoegen, maar zijn land kan ik niet selecteren?

Het is niet mogelijk om zelf landen toe te voegen aan het systeem. Als u een klant heeft van een ander land, wat niet in de lijst voorkomt, kunt u e-mailen naar ue.satenos|aguf#ue.satenos|aguf en wij zullen dit land toevoegen.

Ik vind een dierenras niet?

U kunt zelf rassen toevoegen: bij de selectielijst van rassen staat er onderaan Nieuw. Als u deze optie selecteert, kunt u een ras toevoegen.

Kan ik dubbel ingevoerde klanten, dieren (patiënten) of contacten verwijderen?

U kunt dit oplossen door klanten, dieren (patiënten) of contacten samen te voegen. Deze functionaliteit is beschikbaar vanuit de geavanceerd tab (enkel toegankelijk voor beheerders).

Hoe kan ik 'test' klanten verwijderen?

Indien de klantenfiche nog geen consultatie (historiek) heeft, kunt u deze verwijderen via de tab Geavanceerd, Klanten zonder consultatie/verkoop/communicatie/bestand (meer informatie hier).

Kan ik een lijst met alle genoteerde e-mailadressen opvragen, dewelke ik kan kopiëren in mijn e-mail om informatie te versturen?

U moet er eerst voor zorgen dat u het e-mailadres toevoegt aan de getoonde tabel. Dit kunt u via de instellingen, Mijn voorkeuren, Tabel Opties 1 (meer informatie op deze pagina). Vervolgens kunt u in de tab Consultatie voor geavanceerd zoeken kiezen op een klant (meer informatie hier). Kies hier de optie Heeft e-mail.

U kunt ook mailing doen vanuit Fuga. Bovenaan het overzicht (zie hierboven) staat een icon-email-small.png icoon, door op dit icoon te klikken opent een pop-up waarin u een e-mail kunt sturen aan de geselecteerde klanten (door op de selecteer alles link onderaan te klikken, kunt u iedereen selecteren).

Kan er ergens (bij dieren) duidelijk vermeld worden dat ze dood zijn? Bij het overzicht van dieren per klant is dit niet te zien.

U kunt zelf bepalen welke gegevens u ziet bij het overzicht van dieren. U kunt dit instellen onder de instellingen, Mijn voorkeuren, Tabel Opties 2 (zie ook hier).

Krijgen dieren met status verdwenen/vermist ook geen rappels meer?

Inderdaad, enkel dieren met de status 'Normaal', 'Normaal (2)' en 'Normaal (3)' krijgen rappels.

Kan ik een medische historiek van een patiënt afdrukken?

Dit is momenteel nog niet expliciet mogelijk, echter er zijn enkele manieren om iets zeer gelijkaardigs te bekomen.

Een eerste mogelijkheid is om de historiek die u in de patiëntenfiche ziet, te exporteren naar pdf (via Mijn voorkeuren, Tabel opties 1 (zie hier) kunt u aangeven welke velden u wilt zien). Bij een export naar csv worden alle mogelijke velden geexporteerd.

Een tweede mogelijkheid, indien u een periode wilt bepalen, is om in Geavanceerd zoeken op consultatie het patiëntnummer als zoekterm toe te voegen, waardoor je een lijst van alle consultaties van een bepaalde patiënt in een bepaalde periode kan opvragen (daarna is de procedure hetzelfde als bij de eerste mogelijkheid). Meer informatie over geavanceerd zoeken vindt u op deze pagina.

Een laatste mogelijkheid is om een doorverwijsbrief aan te passen, aangezien hierin de historiek wordt samengevat via de parameter $patientOverviewAllConsultations$. Als deze parameter de gewenste info bevat, kunt u een eigen template kunnen maken met deze parameter.

Ik heb een klant die 'Vandeputte' heet, echter ik vergeet altijd de schrijfwijze (met of zonder spaties). Hoe kan ik toch gemakkelijk naar deze klant zoeken?

U kunt zoeken op bijvoorbeeld *putte. Het sterretjes (*) vooraan zorgt ervoor dat alles dat ervoor komt geldig is. Zo zullen dus "van de putte", "vande putte", "vandeputte", … gevonden worden.

Als ik een klant zoek op straatnaam, bij geavanceerd zoeken, lukt het niet. Wat doe ik mogelijk verkeerd?

U maakt het beste gebruik van de LIKE operator in plaats van de = operator, aangezien straat in Fuga de combinatie van straat en huisnummer is. Meer informatie over geavanceerd zoeken, vindt u op deze pagina.

Overige

Help, ik kan Fuga niet bereiken! Wat nu?

Controleer altijd eerst of het geen algemeen probleem is met de Internetverbinding. Als u wel andere websites kan bereiken kan u het probleem melden aan de Fuga helpdesk (ue.satenos|aguf#ue.satenos|aguf of 0495/278769).

Bij langdurige problemen (> 30 minuten) zal u de status van het probleem kunnen opvolgen via http://status.sonetas.eu.

Indien Fuga niet bereikbaar is kan u nog altijd inloggen op onze testserver: http://standby2.sonetas.eu/fuga met uw gebruikelijke gebruikersnaam en wachtwoord. Op deze server staan alle praktijkgegevens van uw praktijk behalve die van de dag zelf. U herkent deze server doordat er bovenaan links 'TEST' staat over het Fuga logo. U kan hier dus altijd gegevens opzoeken, bvb. historiek van een dier, een telefoonnummer van een klant, de prijs van een product, …..

Opgelet: de gegevens die u inbrengt op de testserver worden niet bewaard! U zou dus kunnen overwegen om de consultatie in te brengen op de testserver om de prijs te bepalen of een afrekening mee te kunnen geven, maar print dan zeker de nodige documenten af zodat u deze consultatie daarna opnieuw kan inbrengen op de hoofdserver!

Hoe werkt het rappelsysteem?

 • Als u een protocol van het type Anticonceptie, Vaccinatie, Productbehandeling of Andere Behandeling toepast in een consultatie voor een bepaald dier dan wordt er automatisch een behandelingsstatus aangemaakt bij dit dier.
 • Op basis van de behandelingsstatus kan u de rappels aanmaken via "Consultatie => Rapporten => Verwachte Behandelingen".
 • Fuga bevat standaard een aantal rappelbrieven, maar u kan hier via een nieuwe template een eigen variant van maken.
 • Per protocol kan u aangeven welke rappelbrief er gebruikt moet worden.
 • U kan ook manueel de behandelingsstatus van een dier wijzigen.

Kan ik het agendaoverzicht van alle werknemers te zien krijgen?

Dit is mogelijk door de agenda in de Per medewerker modus te zetten (zie ook hier).

De agenda loopt een dag achter?

Controleer of de tijd (datum) van uw computer correct staat. Indien dit probleem zich blijft voordoen, kunt u onze ue.satenos|aguf#ksedpleh contacteren.

Wat zijn de vormeisen van een wachtwoord?

Een wachtwoord dient aan volgende eisen te voldoen: het wachtwoord moet tussen 8 en 12 symbolen bevatten, waaronder minstens 1 niet-letter (0123456789!$%&*()_+=-?) en minstens 1 kleine letter en 1 hoofdletter.

Zie ook: wachtwoord wijzigen.

Ik ben mijn wachtwoord vergeten. Wat kan ik doen?

Indien er een andere gebruiker (beheerder) binnen uw Fuga applicatie actief is, kan deze gebruiker uw wachtwoord resetten. Deze functionaliteit kunt u bereiken via de instellingen (praktijkgegevens, meer informatie op deze pagina).

Indien u enige gebruiker (beheerder) van het systeem bent, dient u een e-mail te sturen naar onze helpdesk (ue.satenos|aguf#ue.satenos|aguf); uw nieuwe wachtwoord zal zo snel mogelijk naar u gestuurd worden.

Ik verhuis mijn praktijk, wat moet ik doen om dit in Fuga aan te passen?

Hier onderscheiden we twee situaties:

 1. U verhuist en u behoudt uw depotnummer. In dit geval voegt u een nieuw adres toe (meer informatie op deze pagina) en u verwijdert het depotnummer bij uw oude adres en voegt dit toe aan uw nieuw adres.
 2. U verhuist en u krijgt een nieuw depotnummer. In dit geval moet u onze ue.satenos|aguf#neretcatnoc ksedpleh zodat wij uw huidige stock (niet opgebruikte loten/leveringen) kunnen overzetten naar het nieuwe depot. U voegt net zoals in het vorige geval uw nieuwe adres toe met het nieuwe depotnummer.

Hoe voeg ik een nieuwe medewerker toe?

Het volgende kunt u enkel doen als beheerder.

U kunt de nieuwe medewerker toevoegen via "Instellingen => Praktijkgegevens => Personen en accounts => Medewerkers".

U kunt een account toewijzen aan de medewerker via "Instellingen => Praktijkgegevens => Personen en accounts => Accounts => potloodje".

U kunt het wachtwoord van de account resetten met het 'ronde pijltje'.

Eén van onze dierenartsen werkt niet meer bij ons, kan ik zijn gegevens aanpassen naar onze nieuwe dierenarts?

U dient de nieuwe dierenarts (medewerker) toe te voegen aan het systeem (meer informatie op deze pagina). U kunt daarna het account van uw vorige medewerker toewijzen aan uw nieuwe medewerker.

Het is een geen goed idee om de gegevens van uw vorige medewerker aan te passen. Indien dit gebeurt, zullen alle eerder uitgevoerde consultatie, verkopen en communicaties verwijzen naar de nieuwe medewerker.

Als ik rapporten bekijk is het vaak erg omslachtig. Ik zie dan een overzicht van de gegevens, maar als ik er een opendoe, kan ik niet rechstreeks terug naar de rapporten. Is hier een makkelijkere methode voor?

Er zijn hier twee methoden voor:

 1. U opent de gegevens (bv. klantenfiche) in een nieuw venster (of tab) door met de rechtermuisknop op de link te klikken en voor Openen in nieuw venster (of tab) te kiezen.
 2. U opent de gegevens en u kunt terug keren naar de vorige pagina (rapport) door op de Vorige knop (van uw browser) te klikken.

We hebben enkele documenten die we regelmatig aan klanten meegeven, kunnen we die centraal bewaren in Fuga?

Wat u nu zou kunnen doen, is de documenten bewaren als praktijkdocument (zie Docu Center) en deze bij verandering downloaden, wijzigen en terug uploaden.

Mijn Fuga e-mails komen in de SPAM map terecht. Wat kan ik hier tegen doen?

Spamfiltering is dikwijls een zelflerend proces aan de ontvangerszijde. Als een ontvanger aanduidt dat een bepaalde mail spam is, zullen alle volgende gelijkaardige mails als spam worden beschouwd. Waarschijnlijk kan de ontvanger aanduiden dat de e-mail geen SPAM is; indien hij dit doet, zullen normaliter alle volgende e-mails goed moeten aankomen.

Indien dit probleem blijft voorkomen, kunt u met onze ue.satenos|aguf#ksedpleh contact opnemen en wij zullen dit problemen samen met u proberen op te lossen.

Het laden van sommige (toevoegen en wijzigen) pagina's duurt erg lang. Waaraan kan dit liggen?

Bij het toevoegen en wijzigen van sommige gegevens, kunt u bv. een klant kiezen uit een dropdownmenu. Dit menu moet helemaal geladen worden, wat bij een erg groot klantenbestand, lang kan duren. U kunt dit aanpassen door gebruik te maken van autocompletion. U krijgt dan een tekstveld te zien waarin u bv. de naam van een klant kan typen. Er wordt dan automatisch een lijst getoond van klanten die overeenkomen met deze naam.

U kunt de autocompletion optie in Mijn voorkeuren (de tab Algemeen) activeren.

Ik zie dat op mijn computer in de map downloads alle documenten staan zoals labo-uitslagen en facturen die in fuga geopend zijn. Heeft Fuga die nog nodig of mag ik die map leegmaken?

De bestanden die u in deze map ziet, zijn lokale kopieën. U kunt deze veilig verwijderen aangezien Fuga alles bewaart op de server.

Hoe kan ik aangeven dat een dier verzekerd is en dat een bepaald factuur naar de verzekeringsmaatschappij moet gestuurd worden?

Voor deze gevallen kan u het volgende doen:

 • In de contacten kan u de gegevens van de verzekeringsmaatschappij inbrengen (contact van type 'Verzekeraar'). Een aantal van de hieronder beschreven mogelijkheden zullen pas zichtbaar zijn als er minstens 1 verzekeraar is ingebracht in Fuga.
 • In de patientenfiche kan u aanduiden of een bepaald dier verzekerd is, bij welke verzekeraar en optioneel een polisnummer.
 • Bij het aanmaken van een factuur kan u aanduiden of en welke verzekeraar betrokken is bij dit factuur. De beginwaarde hiervan zal bepaald worden door de verzekeraar van de patient.
 • Er is een aparte link onder de Boekhouding tab om de 'Openstaande Rekeningen (Verzekeraars)' in batch te factureren.
 • In "Boekhouding => Rapporten => Lijst Facturen" kan u aparte lijsten opvragen per verzekeraar.

Merk op: de facturen blijven wel de naam van de klant in het briefhoofd hebben, zodat de Verzekeraar weet over wie het gaat, maar u hebt nu de mogelijkheid om ze gebundeld aan de verzekeringsmaatschappij te bezorgen.

Is het mogelijk om een lijst uit te printen met daarop de facturen die per email zijn verzonden? Dit om te checken of wel alle facturen verzonden zijn.

Dit is niet voorhanden omdat het 'met succes versturen van een e-mail' geen garantie inhoudt dat de e-mail ontvangen/gelezen is (cfr. spam filters).

Daarom wordt voor mails met financiële documenten de praktijk altijd automatisch in cc gezet: als 1 bestemmeling de e-mail ontvangt is dit een grotere indicatie dat iedereen de e-mail ontvangen heeft dan dat de e-mail correct is afgeleverd aan de eerste mail server.

Dus je kan je mailbox gebruiken om dit te controleren.

Als ik iets wil verwijderen via de prullenbak, gebeurt er niets.

De verwijder functie in fuga geeft een 'bevestigen' popup weer. Als de browser ingesteld is om popups te blokkeren kan dit veroorzaken dat je deze popup nooit te zien krijgt als je op verwijderen klikt. Om dit op te lossen stel je in dat je popups toelaat voor fuga.

Popups toestaan onder chrome
https://support.google.com/chrome/answer/95472?hl=nl

Popups toestaan onder firefox
https://support.mozilla.org/nl/kb/instellingen-pop-upblokkering-uitzonderingen-probleemoplossing

Uitgebreide uitleg voor verscheidene browsers
http://nl.wikihow.com/Pop-ups-toestaan