Geavanceerd

Inleiding

Fuga laat het toe om onder deze tab acties uit te voeren die veeleer uitzonderlijk zijn en die niet risicoloos zijn. Denk goed na vooraleer u één van deze handelingen uitvoert, want er is meestal geen weg terug. Deze pagina is enkel toegankelijk via het beheerdersaccount van een dierenartspraktijk. Niet-beheerders zullen deze pagina niet zien in het menu.

Consultatie

De volgende acties zijn beschikbaar:

 • Afgerekende consultatie/verkoop ontgrendelen - U kunt een afgerekende consultatie ontgrendelen. Wanneer u dat toepast op een vorige boekingsperiode, kunnen er echter gaten ontstaan in de factuurnummering en kan de boekhouding inconsistent worden. De correcte manier om om te gaan met deze functie is door een kredietnota aan te maken en een nieuwe consultatie of verkoop in te brengen. Opmerking: consultaties en verkopen die samen met andere consultaties en verkopen op de factuur worden gezet, zijn aangeduid met '[>1]'. In dat geval zullen alle consultaties en verkopen van de factuur ontgrendeld worden.
 • Eigenaar van patiënt wijzigen - Indien een dier verandert van eigenaar, kunt u hiermee het dier aan een nieuwe eigenaar koppelen.
 • Persoon naar andere klant verplaatsen - U kunt ook personen toewijzen aan een andere klant.
 • Klanten samenvoegen - Als u twee klanten uit uw praktijk wilt samenvoegen, dan kunt u ze in Fuga verenigen tot één klantendossier.
 • Contacten samenvoegen - Hiermee kunt u twee contacten samenvoegen.
 • Personen samenvoegen - Hiermee kunt u twee personen samenvoegen.
 • Plaatsen samenvoegen - Hiermee kunt u twee plaatsen samenvoegen.
 • Patiënten samenvoegen - Hiermee kunt u twee patiënten van eenzelfde klant samenvoegen. De gegevens van de eerste patiënt worden behouden en consultaties, bestanden en behandelingsstatussen van de tweede patient worden toegevoegd aan de eerste.
 • Klanten zonder consultatie/verkoop/communicatie/factuur/bestand - Hier kunt u de klanten veilig verwijderen naar wie nog geen info verwijst.
 • Niet-gerefereerde contacten (niet-klanten) - Hier kunt u contacten (niet-klanten) verwijderen als ze nergens gebruikt worden, bijvoorbeeld als doorverwijzende arts, verzekeraar, leverancier, etc.
 • Dieren zonder consultatie/verkoop/communicatie/bestand - Hier kunt u de dieren veilig verwijderen waarvoor nog geen info bestaat. Dit is een handige functie als u bijvoorbeeld testklanten wilt verwijderen.
 • E-mailadressen controleren - Hiermee controleert u de e-mailadressen. Opmerking: zorg ervoor dat de syntaxis van de opgegeven e-mailadressen correct is.
 • Dubbele e-mailadressen zoeken - Hiermee zoekt u naar dubbele e-mailadressen. Opmerking: zorg ervoor dat de syntaxis van de opgegeven e-mailadressen correct is.
 • Gsm-nummers controleren - Hiermee controleert u de geldigheid van de gsm-nummers.
 • Conflicten 'Schriftelijke communicatie' controleren - Hier kunt u een lijst opvragen van personen bij wie er een conflict is in de instellingen voor 'Schriftelijke communicatie'. Voorbeeld: ergens in Fuga is er ingesteld dat iemand per e-mail of sms ingelicht wordt, terwijl er helemaal geen e-mailadres of gsm-nummer is ingegeven.

Stock

De volgende acties zijn beschikbaar:

 • Niet-gerefereerde producten - Hiermee vraagt u een lijst op van de producten die nog geen loten/leveringen hebben, die niet gebruikt zijn in protocoldefinities of die niet gebruikt zijn als dieetvoeding in patiëntenfiches.
 • Niet-gerefereerde loten/leveringen - Hiermee vraagt u een lijst op van de loten/leveringen die nog niet werden gebruikt bij een verkoop of consultatie. U kunt veranderingen aanbrengen of u kunt ze verwijderen.
 • Lot/levering verplaatsen naar ander product - Als u bijvoorbeeld twee keer hetzelfde product heeft dat geklasseerd wordt onder een andere benaming, kunt u hier die welbepaalde loten/leveringen aan het product met de voorkeursbenaming koppelen. Dat is onder andere handig als u hetzelfde product bij twee verschillende leveranciers bestelt.
 • Lot/levering verplaatsen naar ander depot - Hiermee kunt u een lot/levering naar een ander depot verplaatsen.
 • Lot/levering verplaatsen naar ander depot via barcode - Hiermee kunt u een lot/levering naar een ander depot verplaatsen, aan de hand van de barcode.
 • Lot/levering verplaatsen naar ander depot via QR-code - Hiermee kunt u een lot/levering naar een ander depot verplaatsen, aan de hand van de QR-code.
 • Stockaanpassing - Hier kunt u de huidige totale stock ingeven en ze vervolgens aanpassen.
 • Producten met verdachte publieksprijs - Hier krijgt u een lijst van alle producten met een verdachte publieksprijs. Er worden alle actieve producten met prijszetting 'Publieksprijs' getoond waarvoor de publieksprijs (incl. btw) < [1.01 * (aankoopprijs + btw)], ook voor humane producten.
 • Actieve producten zonder stock - Hier krijgt u een lijst van alle actieve producten zonder stock.
 • Loten/leveringen met negatieve stock - Opdat u eenheden zou kunnen aanpassen, ontgrendelen wij producten voor u. Nadien is het wel de bedoeling dat u de stock van dat product controleert. Gebeurt dat niet, kunnen er loten/leveringen ontstaan met een negatieve stock. Hier krijgt u een lijst van alle loten/levering met een negatieve stock.

Boekhouding

De volgende actie is beschikbaar:

 • Gaten zoeken in nummering documenten - Hiermee kunt u onzuiverheden opspeuren die voorkomen in uw boekhouding, bij ontvangstbewijzen en facturen. Gaten in nummering kunnen ontstaan omdat u een afgerekende consultatie ontgrendelt. Het is daarnaast belangrijk om te weten dat kredietnota's en facturen dezelfde nummering volgen.
 • Verwijder een kredietnota - Hiermee kunt u zelf een kredietnota verwijderen. Let op: dit kan nummering verstoren.

Instellingen

De volgende acties zijn beschikbaar:

 • Niet-gerefereerde handelingen - Hier kunt u handelingen terugvinden die nog niet werden toegepast in een consultatie. U kunt veranderingen aanbrengen of u kunt ze verwijderen.
 • Niet-gerefereerde protocols - Hier kunt u protocols terugvinden die nog niet werden toegepast in een consultatie. U kunt veranderingen aanbrengen of u kunt ze verwijderen.
 • Prijswijziging handelingen - Hiermee kunt u een (decimale) procentuele prijswijziging van alle handelingen doorvoeren.
 • Prijswijziging protocols - Hiermee kunt u een (decimale) procentuele prijswijziging van alle protocols (met een vaste prijs) doorvoeren.
 • Productdosis in protocols wijzigen - Hiermee kunt u in één keer een bepaalde productdosis vervangen in alle actieve protocols die deze dosis bevatten.
 • Productdosis in protocols verwijderen - Hiermee kunt u een bepaalde productdosis verwijderen in alle actieve protocols die deze dosis bevatten.