Gebruik

Home

Een klik op

mFuga_homeknop.png

brengt u steeds terug naar de startpagina van mFuga.

Agenda

mFuga_agenda.png


In de agenda staat standaard 'vandaag' geselecteerd. De afspraken van elke dag kunnen opgevraagd worden. Op mFuga betekent de kleur groen 'gewijzigd', terwijl de kleur rood duidt op een conflict (na synchronisatie). Doormiddel van de pijltjes bovenaan kunt u naar de volgende of vorige maand gaan en naar het volgende of vorige jaar. Door deze pijltjes ingedrukt te houden, krijgt u een menu met keuzemogelijkheid.

Door terug op 'vandaag' te klikken gaat u ook terug naar die locatie.

agendaOverzicht.png


plus.png

geeft de mogelijkheid om een nieuw agenda item in te geven.

agenda_nieuw.png


Klant

Bij het invoeren van tekst in het zoekveld, wordt er gezocht naar klanten die voldoen aan dit zoekcriterium. Door op een naam te klikken, krijgt u een overzicht van alle gegevens van die klant. En met kleur staat er aangeduid welke gegevens u verder kunt gebruiken: een adres bekijken op de kaart, telefoonnummer onmiddellijk gebruiken om te telefoneren en e-mail om een bericht te versturen.

klantOverzicht.png


Dier

Analoog zoals bij het zoeken van een klant, is het mogelijk om in dit scherm een zoekcriterium in te geven voor dieren. Als u een dier selecteert, wordt er in kleur aangegeven welke gegevens u verder kunt gebruiken: de klant om de gegevens van de eigenaar te bekijken, adres op de kaart tonen, telefoonnummer onmiddellijk gebruiken om te telefoneren en e-mail om een bericht te sturen.

dierOverzicht.png


Consultaties

consult.png


Geeft een overzicht van alle aangemaakte consultaties. Een consultatie aanmaken kan door:

 • Zoeken op klant
 • Zoeken op dier
 • Via de agenda
Door een klik op add-consult.png kunnen alle details van een nieuwe consultatie ingegeven worden.
consult_settings.png


TEV.png


TVD

TEV_pdf.png

In de consultatie kan onmiddellijk het TVD aangemaakt en bewaard worden. Indien gewenst kan het eveneens afgedrukt worden.

Vergrendelen

vergrendelen.png


Na het vergrendelen is de consultatie niet meer te wijzigen. Bij de vergrendeling kan de status van het dier wel nog gecorrigeerd worden. Ook kan de status 'Gesteriliseerd' en de datum van de volgende behandeling ingegeven worden. Deze aanpassingen zullen, na synchronisatie, ook in de fiche van het dier zichtbaar zijn op Fuga.

Synchroniseren

synchro.png


Met deze optie kunt u terug een synchronisatie van de databank starten om de meest recente gegevens terug in te lezen.

U kunt zelf de volledigheid van de synchronisatie bepalen:

 • Upload naar Fuga
  • Agenda
  • Consultaties - Eens doorgestuurd naar Fuga, worden de consultaties verwijderd op mFuga.
 • Download van Fuga
  • Instellingen
   • Geen instellingen
   • Volledig synchroniseren, bv. protocols, handelingen, persoonlijke voorkeuren, taal, aantal suggesties bij autocomplete, etc.
  • Klanten
   • Geen klantengegevens
   • Delta zijn de nieuwe klanten
   • Volledig synchroniseren - Om de wijzigingen van oude klanten door te krijgen, is er een volledige synchronisatie nodig.
  • Stock
   • Geen stockgegevens
   • Volledig synchroniseren van producten en loten/leveringen.
  • Agenda
   • Geen agendagegevens
   • Delta zijn alle nieuwe afspraken sinds de laatste ingelezen in mFuga, maar niet de bestaande afspraken die gewijzigd zijn!
   • Volledig synchroniseren, binnen de gespecifieerde periode.

Conflicten

Na synchronisatie kunnen eventuele conflicten in de agenda of in de consultaties opgevraagd worden via het menu op de hoofdpagina.

Een agendaconflict ontstaat omdat er parallel iemand in Fuga een afspraak ingebracht heeft op hetzelfde tijdstip voor dezelfde persoon.

Een consultatieconflict ontstaat omdat men in mFuga loten/leveringen verbruikt die intussen in Fuga uitgeput zijn. Om dit te vermijden raden we aan om mFuga-gebruikers te laten werken met een virtueel depot.

Afspraken of consultaties met conflicten worden niet gesynchroniseerd en moeten in mFuga opgelost worden waarna men opnieuw kan synchroniseren.

home.png