Instellingen

Inleiding

Fuga is een programma dat u doormiddel van de instellingen erg naar uw hand kunt zetten. Die instellingen gebeuren op verschillende niveaus, met name het praktijkniveau (hetzelfde voor alle gebruikers van uw Fuga) en het gebruikersniveau (verschillend per gebruiker).

Praktijkinstellingen

Deze instellingen situeren zich op het praktijkniveau. Ze kunnen bekeken worden door alle gebruikers, maar enkel beheerders kunnen de praktijkinstellingen aanpassen. Op dit niveau onderscheiden we vijf verschillende onderdelen:

  • Praktijkgegevens - Dit is algemene informatie over de praktijk, over de stock, de boekhouding, de medewerkers en de plaatsen/depots.
  • Praktijkvoorkeuren - Hier staan de algemene voorkeuren die gelden voor uw praktijk. Het gaat over informatie over de stock, leveranciers, dossiernummers, (externe) documenten, etiketten, agenda, sms, bevestiging en herinnering van consultatieafspraak, mijndieren.eu en de publieke agenda.
  • Handelingen
  • Protocols
  • Templates

Mijn voorkeuren

Deze voorkeuren situeren zich op het gebruikersniveau. Zij kunnen dus verschillen van gebruiker tot gebruiker, zonder de onderlinge samenwerking te verstoren. Meer informatie over hoe deze in te stellen, kunt u op deze pagina vinden.