Handelingen

Inleiding

Onder een handeling verstaat Fuga alle acties die door een dierenarts kunnen worden gesteld zonder het gebruik van hulpstoffen. Enkele voorbeelden van handelingen: een consultatie op afspraak, een consultatie op spreekuur, een bloedafname, etc. Het onderscheid met een protocol is dat er bij een protocol wel hulpstoffen worden gebruikt (meer informatie op de Protocol-pagina).

Nieuwe handeling toevoegen

instellingen-applicatie-handeling-nieuw.png

Om een nieuwe handeling aan te maken, moet u in de tab 'Instellingen' zitten. In de grijze balk onder het hoofdmenu zult u een dropdownmenu zien (zie afbeelding rechts). Kies in deze lijst voor 'Handeling' en klik vervolgens op de 'Nieuw'-knop.

labelnl.PNG

Een nieuw scherm komt tevoorschijn. In dit scherm moet u verschillende gegevens invullen met betrekking tot de handeling.

  • Naam - Hier geeft u de handeling een zinvolle naam, zodat u later gemakkelijk deze handeling kunt selecteren.
  • Label - Het is mogelijk om aan een handeling een 'label' toe te kennen, net zoals bij producten of klanten. Nadien kunt u dan rapporten opvragen waarbij u dit label kunt gebruiken als filter.
  • Dierklasse - Deze waarde is optioneel. Door een dierklasse te specificeren, kunt u ervoor zorgen dat u die bepaalde handeling enkel kunt toewijzen bij een consultatie die u doet op een dier van deze klasse. Meer nog, indien u een dierklasse kiest, kunt u zelfs een diersoort specificeren waarop die handeling enkel van toepassing kan zijn.
publiceren.PNG
  • Prijsbepaling - Hier heeft u de keuze tussen 'Vaste prijs' en 'Relatieve prijs'. Bij de eerste optie specificeert u de eenheidsprijs, exclusief btw. Bij de tweede optie kunt u een percentage instellen dat genomen moet worden op de looncomponent van de protocols en handelingen die al aanwezig zijn in de consultatie. Dit mechanisme is nuttig om een procentuele toeslag in te brengen voor bijvoorbeeld een nacht- of weekendconsultatie.
  • Beschrijving - Hier kunt u optioneel nog extra opmerkingen toevoegen die relevant kunnen zijn voor deze handeling.
Nadat u een handeling heeft bewaard, krijgt u een kleine detailpagina te zien over deze handeling (zie afbeelding rechts). Zoals u zult zien, staat de status van deze handeling op 'Niet gepubliceerd'. Deze status kunt u aanpassen door op het publish10.png-icoon te klikken. Bij de publicatie worden een aantal velden vergrendeld: naam, type, dierklasse en soort, sommige velden blijven steeds wijzigbaar. Dat is overigens nodig zodat u de handeling kunt gebruiken in protocols en in consultaties. U kunt de handeling uiteraard ook nog wijzigen, door op het edit10.png-icoon te klikken.

Bovenstaande acties zijn ook altijd mogelijk vanuit het overzicht van handelingen.

Handeling opzoeken

Om één of meerdere handelingen op te zoeken, moet u in de tab 'Instellingen' zitten. In de grijze balk onder het hoofdmenu zult u een tekstveld en een dropdownmenu zien (zie afbeelding rechts). U kunt hier de exacte zoekterm(en) of een deel van de zoekterm(en) opgeven. U kunt ook gebruikmaken van een zogenaamde wildcard (*) in de zoekterm. Indien u in het tekstveld een '*' typt, zult u een lijst van alle handelingen te zien krijgen, die beperkt wordt door een maximaal aantal zoekresultaten (zie Mijn voorkeuren).

handeling%20opzoeken.PNG
Zoals u rechts in de afbeelding kunt zien, zult u een overzicht krijgen van handelingen. Boven de lijst staat een groot add10.png-icoon, door op dit icoon te klikken opent een pop-up dat vergelijkbaar is met het scherm dat u krijgt om een handeling toe te voegen (zie eerder). In de lijst zijn er verschillende icoontjes per handeling:
  • edit10.png : bewerken - Door op dit icoon te klikken, krijgt u een pop-up te zien waarin u de gegevens van deze handeling kunt wijzigen. Deze pop-up is vergelijkbaar met het scherm van een 'Handeling toevoegen'.
  • publish10.png : publiceren - Door op dit icoontje te klikken, kunt u een handeling publiceren. Opmerking: enkel handelingen die de status 'Niet gepubliceerd' hebben zullen dit icoontje hebben.
  • activate10.png : activeren - Door op dit icoontje te klikken, kunt u een handeling (her)activeren.
  • deactivate10.png : deactiveren - Door op dit icoon te klikken, kunt u een handeling deactiveren. Dat zorgt ervoor dat de handeling niet meer zichtbaar is bij het aanmaken van consultaties. Opmerking: enkel handelingen die de status 'Actief' hebben (en dus gepubliceerd zijn), zullen dit icoontje hebben.
  • show10.png : tonen - Door op dit icoontje te klikken, krijgt u een pop-up te zien met de informatie over deze handeling. Die pop-up is vergelijkbaar met het scherm dat u kreeg nadat u een handeling heeft toegevoegd.

Handeling gebruiken

U kunt een handeling gebruiken op twee verschillende plaatsen: bij een consultatie of bij een protocol.

Opgelet: enkel 'Gepubliceerde' handelingen kunnen gebruikt worden.