Mijn voorkeuren

Inleiding

In het 'Mijn voorkeuren'-gedeelte kan elke gebruiker zijn eigen voorkeuren wijzigen. Dat gebeurt enkel op gebruikersniveau, wat maakt dat deze voorkeuren individueel zijn.

Algemeen

algemeen.PNG
 • Taal - Hier selecteert u de taal waarin u Fuga wilt gebruiken. Momenteel zijn de volgende talen beschikbaar: Nederlands, Frans en Engels.
 • Depot - Hier selecteert u het depot waaruit u voornamelijk werkt. Na het inloggen zult u standaard het Fuga-programma voor dit depot gebruiken. Om van depot te wisselen, kunt u Aan de slag raadplegen.
 • Regio ordenummer - In dit veld kunt u de ordenummer van de regio zetten, met 0 voor Vlaanderen en 1 voor Wallonië.
 • Ordenummer - Hierin vult u uw ordenummer in.
 • Gebruikersnaam Sanitel Med
 • Wachtwoord Sanitel Med
 • Code Sanitel Med
 • Code/initialen
 • Laatste Paramyxo-documentnummer - Hier vult het laatste nummer in van het Paramyxo-document dat u geschreven heeft. Opgelet: u hoeft dit slechts eenmalig in te vullen. Fuga houdt nadien de nummering automatisch bij, als u deze documenten vanuit Fuga aanmaakt althans.
 • Automatische nummering TVD's - Deze persoonlijke instelling is te vinden onder Instellingen => Mijn voorkeuren => Algemeen => Automatische nummering TVD's. Het nummer dat op het TVD getoond wordt heeft de vorm 'regio ordenummer'-'ordenummer'-'volgnummer'.
 • Bij klantenoverzicht enkel dieren tonen met status 'Normaal' - Met deze optie kunt u overleden dieren automatisch verborgen laten in de historiek en het patiëntenoverzicht.
 • Wetenschappelijke naam van de diersoort tonen - Met deze optie kunt u de wetenschappelijke benaming van klasse, orde en soort tonen.
 • Dierenorde tonen - In Fuga bestaat er een hiërarchie van klasse/soort/ras om het type dier aan te geven. Dit is een compromis tussen de Linnaeus hiërarchie (tot elf niveaus) en iets dat werkbaar moet blijven. Vandaar dat u onder 'Fuga soorten' zowel diersoorten vindt (bv. hond) als dierordes (bv. zangvogel). Er is echter de mogelijkheid voorzien om voor een diersoort ook de dierorde te tonen.
 • Toon plaats bij dierselectie - Deze functie laat toe dat u ook de plaats/beslag van het dier ziet als u een dier kiest in een consultatie of verkoop.
 • Enkel actieve personen tonen - Hiermee verbergt u alle inactieve personen in de overzichten.
 • Enkel actieve plaatsen tonen - Hiermee verbergt u alle inactieve plaatsen, consultatieruimtes en hospitalisatiehokken.
 • Enkel actieve producten tonen (bij zoeken) - Hiermee verbergt u alle inactieve producten in de overzichten.
 • Enkel niet-lege loten/leveringen tonen (bij zoeken) - Hiermee verbergt u alle lege loten/leveringen.
 • Enkel niet-lege producten tonen (bij 'Extra uitgaande producten') - Met deze functie kunt u aanduiden dat er enkel de producten opgelijst worden die niet leeg zijn (in het huidige depot) bij het toevoegen van 'Extra uitgaande producten'.
 • Autocompletion (klant) - Bij het kiezen van een klant bestaat er een alternatieve manier om een klant te selecteren. In de plaats van de klant te selecteren uit een (lange) lijst kunt u door deze optie te activeren de klant selecteren door de eerste letters (van de voor- of achternaam) in te typen. Dit is vooral nuttig voor praktijken met een zeer groot klantenbestanden. U kunt het maximaal aantal suggesties dat Fuga toont instellen. Ook kunt u op voornaam zoeken door het toepassen van een wildcard gevolgd door spatie en de voornaam waar u op zoekt, dus bijvoorbeeld '* Jan' voor 'Peeters Jan'.
  De extra optie 'Minimum aantal letters' bepaalt vanaf hoeveel letters de klant effectief opgezocht zal worden. In grote klantenbestanden heeft het geen zin om dit vanaf de eerste letter te doen, waardoor er nodeloos 'zoekvermogen' verloren gaat. We raden volgende instelling aan:
  1. Aantal klanten < 1000 - Minimum aantal letters = 1
  2. Aantal klanten > 1000 en < 10000 - Minimum aantal letters = 2
  3. Aantal klanten > 10000 - Minimum aantal letters = 3
 • Autocompletion (product) - Dit gaat over dezelfde actie als hierboven, maar dan voor productkeuze. Dit is vooral nuttig voor gebruik op iPad, omdat de iPad geen klavier toont bij een 'selectievak'. Het nadeel ervan is dat men de beginletters van de productnaam moet kennen.
 • Pasfoto
 • Biografie Nederlands/Frans/Engels

Standaard waarden

standaard%20waarden.PNG

In Fuga zijn er heel wat dropdownmenu's ter beschikking waarin u waarden moet selecteren. U kunt de standaard geselecteerde waarden via deze pagina aanpassen. De volgende standaard waarden kunt u instellen:

 • Betaling
  • Kassa
  • Betaalwijze
 • E-mail
  • Mezelf in 'Antwoord naar' zetten - Door hier een e-mailadres in te voeren in 'Antwoord naar', kunt u bepalen of de communicatie via uw eigen e-mailadres gaat of via het e-mailadres van de praktijk. Deze instelling kan nuttig zijn bij het versturen van TVD's per e-mail.
  • Mezelf in 'CC' zetten - Door hier een e-mailadres in te voeren in CC, kunt u bepalen of de communicatie via uw eigen e-mailadres gaat of via het e-mailadres van de praktijk. Deze instelling kan nuttig zijn bij het versturen van TVD's per e-mail.
 • Stock
  • Bestelmodus
 • Klant
  • Nutsdieren
  • Klantenkaart
  • Korting tijdige betaling
  • Nieuwsbrief
  • Financieel
  • Herinnering behandeling
  • Bevestiging consultatieafspraak
  • Herinnering consultatieafspraak
 • Dier
  • Soort
  • Gebruik
 • Consultatie/verkoop
  • Consultatietype
  • Consultatieruimte
  • Prijsbepaling
  • Afrekeningswijze
  • Onmiddellijke factuur: betaling aangevinkt bij afrekenen
  • Ontvangstbewijs: betaling aangevinkt bij afrekenen
  • Startwaarde afrekeningsdatum is consultatie/verkoop
  • Toon beschrijving handeling
  • Toon beschrijving protocol
  • Lot-/leveringskeuze
  • Vrije boeking incl. btw - De beginwaarden bij een vrije boeking, incl. of excl. btw.
  • Vrije boeking btw-tarief - De beginwaarden bij een vrije boeking en het te gebruiken btw-percentage.
  • Template consultatie/verkoop/communicatie - Hier kunt u een template instellen die standaard geselecteerd moet staan bij het aanmaken van een template, bijvoorbeeld 'TVD'.
  • Betrokken dieren
 • Consultatie-uitbreiding - Hierin kunt u aangeven welke klinische fiches u standaard wilt activeren bij het aanmaken van een nieuwe consultatie: klinisch onderzoek, anesthesie, operatie, cardio, ophtalmo, dental en dermato.

Opmaak

opmaaknl.PNG
 • 'Stock'-pagina met alle tabellen gebruiken (traag) - In de tab 'Stock' is het mogelijk een aantal lijsten op te vragen (bij te bestellen, verzonden, etc.). Met behulp van deze optie worden die lijsten onmiddellijk getoond. Opgelet: dit is een zware zoekopdracht en kan lang duren.
 • Kladblok - Dit biedt u de mogelijkheid om het kladblok aan of uit te zetten.
 • Consultatieruimtelabel - Dit biedt u de mogelijkheid om kleurcodes toe te voegen aan agenda.
 • Klanten- en patiënteninformatie vlakker voorgesteld - Dit biedt u de mogelijkheid om de klanten- en patiënteninformatie compacter (minder hoog) voor te stellen.
 • Waarschuwing tonen indien recent niet opgedaagd - Hiermee kunt u ervoor zorgen dat er in de 'broodkruimel' van de klant een waarschuwing komt als de klant bij de vorige afspraak niet is komen opdagen. 'Vorige afspraak' betekent hier de vorige afspraak niet op de huidige dag.
 • Verberg linkermenu (standaard) - Dit biedt u de mogelijkheid om uw voorkeur te bewaren voor het al dan niet tonen van het linkermenu.
 • Factuur/ontvangstbewijs openen onmiddellijk na afrekenen - Hiermee kunt u ervoor zorgen dat de factuur of het ontvangstbewijs onmiddellijk geopend wordt na het afrekenen.
 • Pdf-export lettergrootte - Hier kunt u de lettergrootte kiezen voor de documenten die u naar pdf wilt exporteren.
 • Schermbreedte - Hier kunt u de breedte van uw scherm ingeven in pixels. Dat heeft invloed op de weergave van de agenda(-kolommen) en de grafieken.
 • Consultatie/verkoop/communicatie
  • Consultatie/verkoop/communicatie zonder tabs tonen - Dit biedt u de mogelijkheid om de consultatie-/verkoops-/communicatiefiches zonder tabs weer te geven. Dit is handig als u een groot scherm heeft, dan ziet u meteen alle info zonder op de verschillende tabs te moeten klikken.
  • Breedte van de velden anamnese, diagnose, etc.
  • Hoogte van de velden beschrijving, anamnese, klinisch onderzoek, diagnose, therapie, opvolging, prognose en intern.
 • Broodkruimel klant - Hier kunt u zelf instellen welke info u te zien wilt krijgen in de broodkruimel (hoofding) van de klant.
 • Broodkruimel dier - Hier kunt u zelf instellen welke info u te zien wilt krijgen in de broodkruimel (hoofding) van het dier.

Documenten

 • Laatste Paramyxo-documentnummer - Hier vult u de laatste Paramyxo-documentnummer in.
 • TVD
  • Automatische nummering TVD's - Hier vult u, bij aanvinking, de laatste TVD-nummer per ondertekenaar in.
  • Identificatie dier(groep) cache - Door deze optie aan te vinken, kunt u de identificatie van het dier of de diergroep inbrengen (typisch het oormerk) wanneer u een protocol of een product toevoegt aan een consultatie. Als u een volgend protocol of product inbrengt, zal de vorige 'Identificatie dier(groep)' geselecteerd worden. Als beginwaarde (bij eerste product/protocol) wordt de naam van het dier gebruikt. Omdat deze instelling overigens nieuw is, moet u ze eerst instellen onder Instellingen => Mijn voorkeuren => Documenten => Identificatie dier(groep) cache.
  • Oude TVD-methode (niet aanbevolen) - Dit laat toe om de oude methode opnieuw te activeren: u moet enkel een nummer invullen in de consultatiefiche en Fuga maakt op de achtergrond een TVD aan. Deze methode is echter niet aanbevolen, omdat de huidige methode (toevoegen via tab 'Bestanden') flexibeler is. Deze optie staat standaard uitgeschakeld.
 • Bezoekrapport - Dit zijn drie standaardwaarden voor bezoekrapporten van runderen of varkens.
  • Geneesmiddelen met een preventief karakter gebruikt in het kader van de normale bedrijfsplanning
  • Geneesmiddelen bij gelegenheid gebruikt in het kader van de uitvoering van artikel 5, °2 van de wet op de uitoefening van de diergeneeskunde van 28 augustus 1991
  • Geneesmiddelen voor problemen die het voorwerp uitmaken van een initiële diagnose

Agenda

agenda%20mijn%20voorkeuren.PNG

U kunt uw voorkeuren om de agenda te tonen aanpassen aan uw noden.

 • Standaard duur agenda (persoonlijk) - Hiermee kunt u instellen dat een afspraak een andere standaard duur moet hebben dan die die is ingesteld op het praktijkniveau.
 • Standaard tijdsaanduiding agenda - Hiermee bepaalt u in welke tijdsintervallen uw agenda visueel opgedeeld wordt. Deze waarde heeft geen invloed op de standaard duur van een afspraak.
 • Standaard compacte agenda - Hiermee kunt u instellen dat de agenda standaard in compacte vorm wordt weergegeven.
 • Standaard agenda modus - Hier kunt u de standaard weergave van de kalender instellen. Meer informatie over deze weergave, kunt u op de Agenda-hulppagina vinden.
 • Standaard type agendaboeking - Hiermee bepaalt u het standaard type van een nieuwe afspraak.
 • Enkel ruimtes van huidig depot tonen - Indien u afwisselend op verschillende locaties van eenzelfde praktijk werkt kunt u deze optie aanvinken en dan zullen enkel de ruimtes (consultatieruimtes, wachtkamers) van de locatie waar je op dat ogenblik werkt getoond worden.
 • Agenda labels
  • Medewerkerslabels
  • Consultatieruimtelabels
 • Export agenda
  • Agenda URL
  • Google agenda
 • Eerstvolgende afspraken
  • Aantal eerstvolgende afspraken - Hiermee kunt u bepalen hoeveel afspraken u wilt zien bij 'Eerstvolgende afspraken' onder de Consultatie-tab.
  • Aantal minuten voor nu - Hiermee kunt u bepalen hoelang afspraken nog zichtbaar zijn als de huidige tijd al voorbij het begintijdstip van deze afspraak is.
  • Enkel eigen afspraken - Hiermee kunt u bepalen om afspraken van andere medewerkers te zien.
 • Wachtkamer - Hier duidt u aan welke wachtkamer(s) u wilt zien in uw agenda-overzicht. In de agenda kunt u dan klanten (en hun dier) toevoegen aan de wachtkamer. Dit is een lijst zonder tijdsspecificatie, maar u kunt wel aangeven voor welk type consultatie de klant komt en of het om bijvoorbeeld een 'Wachtkamer dringend' gaat. U kunt de klant van de wachtkamer verplaatsen naar de agenda door een nieuwe afspraak te maken en dan deze klant te kiezen via 'Uit wachtkamer'. Alle gegevens uit de wachtkamer worden dan overgenomen.
 • Dagen - Hier selecteert u de dagen van de week die u wilt zien in uw agenda.
 • Medewerkers - Hier selecteert u welke medewerkers u te zien wilt krijgen in het 'Per medewerker'-agendaoverzicht. Indien u niemand selecteert, zullen alle medewerkers getoond worden. Het is ook mogelijk om een onderverdeling (A en B) te maken, met een selectie van uw medewerkers. Dit kan handig zijn als u een aparte view wil voor verschillende locaties of als het aantal kolommen in de normale view te groot wordt voor uw scherm.
 • Consultatieruimtes - Hier selecteert u welke consultatieruimtes u wilt zien in het 'Per consultatieruimte'-agendaoverzicht. Indien u er geen selecteert, zullen alle consultatieruimtes getoond worden. Het is ook mogelijk om een onderverdeling (A en B) te maken, met een selectie van uw consultatieruimtes. Dit kan handig zijn als u een aparte view wil voor verschillende locaties of als het aantal kolommen in de normale view te groot wordt voor uw scherm.
 • Getoonde velden in agendaoverzicht - Hiermee bepaalt u welke gegevens u wilt zien in het agendaoverzicht.
  • Eindtijdstip - Enkel voor compacte agenda.
  • Plaats
  • Medewerker
  • Naam
  • Bedrijfsnaam
  • Naam dier
  • Diersoort
  • Leeftijd
  • Hospitalisatiehok
  • Beschrijving
  • Beschrijving klant
 • Getoonde waarschuwingen in agendaoverzicht - In het agendaoverzicht wordt er een rood uitroepteken getoond wanneer u gewaarschuwd moet worden. Met deze instelling kunt u aangeven waarvoor u een waarschuwing wilt krijgen. Deze instelling heeft enkel invloed op het rode uitroepteken: als u het detail van een afspraak bekijkt, krijgt u namelijk wél alle waarschuwingen te zien. Opgelet: hoe meer opties u aanvinkt, hoe trager het zal gaan om de agenda te openen.
  • Klant
  • Dier
  • Onbetaalde facturen/ontvangstbewijzen
  • Onbetaalde kredietnota's
  • Openstaande lopende rekeningen
  • Niet opgedaagd
  • Klantenkaart vol

Menuopties

menuopties.PNG

De dropdownmenu's in zowat heel Fuga kunt u naar uw eigen smaak aanpassen, zowel qua inhoud als volgorde.

 • Consultatie
  • Standaard zoekmodus
  • 'Zoeken'-menu
  • 'Nieuw'-menu
 • Stock
  • 'Zoeken'-menu
  • 'Nieuw'-menu
 • Boekhouding
  • 'Zoeken'-menu
  • 'Nieuw'-menu
 • mijndieren.eu
  • 'Zoeken'-menu
  • 'Nieuw'-menu
 • Instellingen
  • 'Zoeken'-menu
  • 'Nieuw'-menu

De 'Klant (naam)'-zoekoptie zal enkel zoeken op namen van klanten en het resultaat zal een lijst van klanten zijn met dezelfde kolommen als bij de zoekoptie 'Klant', welke instelbaar zijn via Instellingen => Mijn voorkeuren => Tabel opties 1.

Achtergrond: met deze optie ruilen we de flexibiliteit van de optie 'Klant', waarbij de gebruiker zelf de zoekcriteria vastlegt, in voor de hogere performantie van de optie 'Klant (naam)' waarbij de zoekcriteria vastliggen (achternaam en voornaam) en waarbij de database geoptimaliseerd werd voor deze zoekcriteria.

Zoekopties

zoekopties.PNG

U kunt op deze pagina instellen op welke waarden Fuga allemaal moet zoeken bij het uitvoeren van een (standaard) zoekopdracht. Opmerking: hoe meer velden u selecteert, hoe trager de zoekopdracht zal gaan.

 • Maximum aantal zoekresultaten - Hier geeft u het aantal zoekresultaten dat u maximaal wilt zien. Dit getal bepaalt het aantal lijnen u wilt zien in de tabels in Fuga. Let op: hoe een lager getal u hier kiest, hoe sneller de pagina zal laden.
 • Klant (snel) - Hier selecteert u de velden waarop u wilt zoeken voor een klant (snel).
 • Klant (komma-gescheiden) - Hiermee zoekt u op meerdere velden tegelijk, zodat u bijvoorbeeld een afspraak kunt maken voor Jef Peeters uit de Stationsstraat door te zoeken op 'p,j,s'. U geeft dus de verschillende zoektermen op door ze te scheiden met een komma. Op deze plaats legt u de volgorde van de zoektermen vast.
 • Klant (formulier) - Hier selecteert u de velden waarop u wilt zoeken voor een klant (formulier).
 • Dier (snel) - Hier selecteert u de velden waarop u wilt zoeken voor een dier (snel).
 • Dier (komma-gescheiden) - Hiermee zoekt u op meerdere velden tegelijk, zodat u bijvoorbeeld een dier kunt zoeken van Jef Peeters uit de Stationsstraat door te zoeken op 'p,j,s'. U geeft dus de verschillende zoektermen op door ze te scheiden met een komma. Op deze plaats legt u de volgorde van de zoektermen vast.
 • Dier (formulier) - Hier selecteert u de velden waarop u wilt zoeken voor een dier (formulier).
 • Niet-klant - Hier selecteert u de velden waarop u wilt zoeken voor een niet-klant.
 • Consultatie - Hier selecteert u de velden waarop u wilt zoeken voor een consultatie.
 • Verkoop - Hier selecteert u de velden waarop u wilt zoeken voor een verkoop.
 • Consultatie/verkoop - Hier selecteert u de velden waarop u wilt zoeken voor een consultatie/verkoop.
 • Product - Hier selecteert u de velden waarop u wilt zoeken voor een product.
 • Lot/levering - Hier selecteert u de velden waarop u wilt zoeken voor een lot/levering.
 • Handeling - Hier selecteert u de velden waarop u wilt zoeken voor een handeling.
 • Protocol - Hier selecteert u de velden waarop u wilt zoeken voor een protocol.
 • Template - Hier selecteert u de velden waarop u wilt zoeken voor een template.
 • Zoekopdracht - Hier selecteert u de velden waarop u wilt zoeken voor een zoekopdracht.
 • Factuur - Hier selecteert u de velden waarop u wilt zoeken voor een factuur.
 • Kredietnota - Hier selecteert u de velden waarop u wilt zoeken voor een kredietnota.
 • Betalingsherinnering - Hier selecteert u de velden waarop u wilt zoeken voor een betalingsherinnering.
 • Openstaande lopende rekening - Hier selecteert u de velden waarop u wilt zoeken voor een openstaande lopende rekening.
 • Uitgave/inkomende kredietnota - Hier selecteert u de velden waarop u wilt zoeken voor een uitgave/inkomende kredietnota.
 • Grootboekrekening - Hier selecteert u de velden waarop u wilt zoeken voor een grootboekrekening.
 • mijndieren.eu-bericht - Hier selecteert u de velden waarop u wilt zoeken voor berichten in mijndieren.eu.

Tabel opties (1, 2, 3)

Doorheen Fuga krijgt u tal van tabellen te zien, bijvoorbeeld na een zoekopdracht. In de drie tabs van 'Tabel opties' kunt u per tabel aanduiden welke velden u wilt zien in een tabel en in welke volgorde. Als u het bijvoorbeeld onbelangrijk vindt dat de anamnese telkens verschijnt in de tabel 'Historiek', dan kunt u ze verwijderen of verplaatsen naar een andere plaats in de tabel.

 • Tabel opties 1 - Hier kunt u de volgende drie tabellen configureren:
  • Klanten
  • Andere contacten
  • Personen
 • Tabel opties 2 - Hier kunt u de volgende vier tabellen configureren:
  • Plaatsen
  • Dieren
  • Historiek
  • Hospitalisatie
 • Tabel opties 3 - Hier kunt u de volgende drie tabellen configureren:
  • Producten
  • Loten/leveringen
  • Protocols

Enkele voorbeelden van deze opties:

opties%203.PNG
opties%202.PNG
opties%201.PNG

mFuga

Hier kunt u instellen of mFuga uw wachtwoord al dan niet onthoudt.