Praktijkvoorkeuren

Inleiding

In dit onderdeel kunt u als beheerder voorkeuren wijzigen op het praktijkniveau, wat wilt zeggen dat die voorkeuren voor alle gebruikers gelden. De praktijkvoorkeuren zijn onderverdeeld in twaalf delen, die u kunt wijzigen door op het edit10.png-icoon te klikken.

Algemeen

algemeen.PNG
 • Snel wisselen van gebruiker - Hiermee activeert u de functie om snel te wisselen van gebruiker via de barcode. Eenmaal ingelogd, is het mogelijk om snel te wisselen van gebruiker door gebruik te maken van een barcodelezer en een badge met barcode per medewerker. In Personen en accounts kan iemand met beheerdersrechten etiketten afdrukken per account. Dat etiket bevat de naam van de medewerker en een unieke barcode. In het briefhoofd van de pagina komt er bovenaan, rechts van de gebruikersnaam, een extra veld. Als in dit veld de barcode van bovenstaand etiket gescand wordt, wordt er gewisseld van gebruiker. Afhankelijk van de instelling van de scanner moet u al dan niet nogmaals op enter drukken.
 • Maximum één dier per hok - Hiermee kunt u een beperking opleggen op de hospitalisatiehokken.
 • Consultatie/verkoop op 'niet-normale' dieren - Hiermee kunt u het 'normale' gedrag van een dier veranderen.
 • Medewerker vergrendelen bij vergrendelen consultatie/verkoop - Hierbij kunt u de medewerker vergrendelen wanneer u een consultatie of verkoop vergrendelt.
 • Praktijk in kopie in behandelingsherinneringen - Hiermee zet u uw praktijk in kopie in behandelingsherinneringen.
 • Consultatierapporten toegankelijk voor niet-beheerder - Als beheerder kunt u instellen dat "Consultatie => Rapporten" enkel toegankelijk is voor een beheerder.
 • Voeg metadata toe aan bestandsnaam bij mailen - Door deze functie aan te vinken zal er in de bestandsnamen van de bestanden die u doorstuurt via e-mail metadata toegevoegd worden. Bv. bij een RX-foto (op consultatieniveau) zal de naam van de klant, de naam van het dier en het consultatienummer toegevoegd worden.
 • Ondersteuning voor REG NL nummers - Hiermee kunt u de ondersteuning van REG NL nummers activeren. Indien deze functie is aangevinkt, zal er in de productfiche een extra veld 'REG NL nummer' getoond worden. U moet enkel het nummer zelf invullen, niet het prefix 'REG NL'. Dat nummer zal vervolgens bij Nederlandse klanten ook op het TVD vermeld worden.
 • Sanitel-Med - Hiermee activeert u de functionaliteit van Sanitel-Med. Voor meer informatie over Sanitel-Med klik hier.
 • Personalcard - Op de website van Personalcard (www.personalcard.nl) kunt u gratis een account aanmaken. Personalcard ontwerpt een kaart/brief voor uw mailings en behandelingsherinneringen en koppelt deze aan uw account. Na selecteren en uploaden van de te versturen kaarten/brieven worden deze door Personalcard gedrukt en verstuurd (er gaat dus een fysieke kaart naar de klant). Vanuit Fuga stuurt u aan wie welke kaartjes dient te krijgen. Als deze code is ingebracht zal u nadat u gezocht hebt op klanten of dieren het Personalcard icoontje zien boven de resultatentabel. Hiermee kunt u de adressen en bijkomende informatie doorsturen naar Personalcard. Het versturen van behandelingsherinneringen gebeurt analoog.
 • MediRund - Hiermee activeert u de functionaliteit van MediRund. Voor meer informatie over MediRund klik hier.
 • AB Register - Het is verplicht om het antibioticagebruik bij varkens te registreren in een centrale databank.
 • Sanitel Med - Sinds 1 mei 2016 is er een verplichting om antibioticagebruik bij bepaalde diersoorten te registreren in een centrale databank.
 • Royal Canin - Klanten kunnen punten sparen als ze producten van Royal Canin aankopen. U kunt hier het spaarprogramma van Royal Canin activeren, zodat u geen aparte terminal nodig heeft en zodat u de verkoop ook maar één keer hoeft in te geven.
 • Een dierenarts vinden - Hiermee duidt u aan of u de optie wilt activeren om een dierenarts te vinden.

Stock

stock.PNG
 • N dagen voor vervaldag verwittigen - Wanneer u de Stock-tab van het hoofdmenu opent, krijgt u een aantal lijsten te zien, waaronder de lijst 'Bijna vervallen niet-lege loten/leveringen' staat. Hier krijgt u een overzicht van alle producten die binnen een bepaalde periode zullen vervallen. Het is die periode die u hier instelt, met andere woorden bepaalt u hier hoeveel dagen voor de vervaldatum van een product (lot/levering) u een waarschuwing wilt krijgen.
 • Meest recente publieksprijs gebruiken - In een lot/levering wordt er bijgehouden wat de publieksprijs was op het moment van aankoop. Als u de prijszetting van het product ingesteld hebt op 'Publieksprijs', is het die publieksprijs die gebruikt wordt bij de verkoop/toediening van een eenheid uit het lot/levering. Bij het inlezen van een nieuwe levering of bij het opladen van de lijst met publieksprijzen wordt de publieksprijs op het productniveau overschreven. Door deze optie aan te vinken, wordt de publieksprijs op het productniveau, in principe de meest recente, gebruikt in plaats van de publieksprijs op het lotniveau.
 • Antibioticataks doorrekenen aan klant - Het is mogelijk om de antibioticataks door te rekenen aan de eindklant. Hiervoor moet u de volgende stappen doorlopen:
  1. Instellingen => Praktijkvoorkeuren => Stock => Antibioticataks doorrekenen aan klant aanvinken.
  2. In de productfiche is er een extra veld om de antibioticataks in te vullen, dat per inkomende eenheid (eenheid groothandel) geregeld wordt. Voor leveringen die van Vetria komen zal de antibioticataks automatisch ingevuld worden. Als deze optie is aangevinkt en er is voor een product een antibioticataks verschillend van 0, dan zal de taks doorgerekend worden aan de eindklant. Zelfs al is het een consultatie of een protocol met een vaste prijs. Op de antibioticataks wordt een btw geheven die dezelfde is als die van het product waarbij de taks hoort. Op de factuur/ontvangstbewijs zal er in zo'n geval onderaan een extra lijn komen met de antibioticataks per btw percentage.
 • CNK-equivalenten in protocols gebruiken - Indien deze optie aangevinkt is, zal bij toepassing van een protocol in een consultatie ook gezocht worden naar producten met hetzelfde CNK-nummer als het product dat in het protocol gedefinieerd is.
 • Overschrijf naam en CNK van bestaande product (standaard waarde) - Hiermee overschrijft u de naam en het CNK-nummer van een bestaand product.
 • Controle op waarde maximum stock - Hiermee activeert u de optie om de waarde van de maximum stock te controleren. In het geval u bestelt binnen Fuga, kunt u hier forceren dat er een controle moet gebeuren op de waarden van de minimum en maximum stock. Dat zorgt ervoor dat u zinvolle waarden heeft.
 • Standaard leveranciersinterface - Hier geeft u uw standaard leveranciersinterface in.
 • Relatie tussen leveranciersinterfaces en leveranciers - In Fuga is het mogelijk om aan automatische gegevensuitwisseling (bestellen, inlezen leveringen) te doen met een aantal groothandels en apotheken. U kunt die uitwisseling activeren door de technische leveranciersinterface te koppelen aan een leverancier die u inbracht bij contacten. Hieronder vindt u een tabel die de functionaliteit en de relatie tussen de leveranciersinterface en leveranciers visualiseert.
 • Gebruikersnamen en wachtwoorden groothandels - Fuga biedt u de mogelijkheid om de gebruikersnamen en wachtwoorden van de groothandels te bewaren, zodat u ze niet telkens opnieuw moet ingeven. Dat is echter niet verplicht. Bij sommige groothandels kunt u ook meerdere accounts ingeven, bijvoorbeeld als u één account par depot wilt of als u aparte accounts wilt voor humane en niet-humane producten.

Wat de relatie tussen leveranciersinterfaces en leveranciers betreft, zijn er verschillende manieren te vermelden, waarover u meer informatie vindt op de hulppagina's van 'Stock':

 1. Manueel leveringsdocument - U kunt een manueel een leveringsdocument inladen, via Stock => Leveringsdocument.
 2. Automatisch leveringsdocument - U kunt een dergelijk leveringsdocument ook via een webinterface regelen, in Fuga, via Stock => Verzonden leveringen.
 3. Geïntegreerde bestelling in Fuga - Via Stock => Bestelling kunt u een bestelling in Fuga beheren.
 4. Prijslijst - Via Stock => Lijst bruto/Publieksprijzen kunt u een prijslijst opvragen.
Ook ziet u hieronder een overzicht van de functionaliteit van de verschillende leveranciers.
Leverancier Manueel leveringsdocument Automatisch leveringsdocument Geïntegreerde bestelling in Fuga Prijslijst
NetOrder deactivate10.png deactivate10.png deactivate10.png deactivate10.png
Alcyon deactivate10.png
Crocodile deactivate10.png deactivate10.png deactivate10.png deactivate10.png
VetOrderAdc deactivate10.png deactivate10.png deactivate10.png deactivate10.png
VetOrderMedini deactivate10.png deactivate10.png deactivate10.png deactivate10.png
Dubavo deactivate10.png
Vetria deactivate10.png deactivate10.png
Sanofarm deactivate10.png
Vetrinord deactivate10.png
Auv deactivate10.png
Waaroost deactivate10.png
Hanff deactivate10.png

Nummers

nummers.PNG

In deze tab kunt u uw voorkeuren wijzigen wat de identificatie van allerlei gegevens in het systeem betreft. Die identificatie kan op drie manieren, namelijk:

 • Manueel - U voert zelf de identificatie in. Opgelet: die identificatie moet uniek zijn.
 • Prefix en volgnummer - U bepaalt een prefix voor de identificatie, waarna het systeem er een volgnummer achter zal zetten (oplopend).
 • Prefix, jaar en volgnummer - Identiek met de bovenstaande manier, alleen wordt er achter het prefix het huidige jaartal ingevoegd. Het volgnummer zal bij het begin van een nieuw jaar gereset worden.

U kunt de identificatie van volgende gegevens wijzigen:

 • Type klantennummer
 • Type patiëntennummer
 • Type klanteninteractienummer - Een klanteninteractie is een consultatie, verkoop of communicatie.
 • Type verkoopfactuurnummer
 • Type ontvangstbewijsnummer
 • Type betalingsherinneringnummer
 • Type aankoopfactuurnummer
 • Type aankoop-zonder-factuurnummer

Documenten

In deze tab kunt u enkele instellingen rond de lay-out aanpassen voor documenten die Fuga genereert, zoals rappels, facturen, etc. U kunt daarbij de volgende instellingen aanpassen.

 • A4-documenten
  • Briefhoofd en voetnoot - Er zijn drie mogelijkheden om het briefhoofd en de voetnoot in te stellen, telkens met specifieke instellingen:
   • Voorgedrukt - U kunt hier de afmetingen (in mm) opgeven die de vooraf gedrukte gegevens innemen. In de gegenereerde documenten (A4-formaat) zal er plaats voorzien worden voor die voorgedrukte informatie.
   • Logo over volledige breedte - Dit is één logo dat over de volledige breedte van het blad getoond wordt. Bij het ontwerpen van dit logo streeft u best een verhouding hoogte/breedte na van 100/535.
   • Logo + bedrijfsnaam + ondertitels - Hierbij verschijnt er een logo in de linkerbovenhoek, een bedrijfsnaam in de rechterbovenhoek en onder de bedrijfsnaam is er de mogelijkheid om tot 4 subtitels in te voegen.
  • Voorstelling naam in adres - Hier kunt u aanduiden welke aanspreking u verkiest in het adres.
  • Extra bericht op document - Indien u een extra bericht op al uw documenten wilt hebben, kunt u dat hier ingeven.
 • Brief
  • Briefhoofd op elke pagina - Indien een document meerdere pagina's heeft, kunt u hier instellen of het logo en bedrijfsnaam zich op elke pagina herhalen, of niet.
  • Lettergrootte - Hier kunt u zelf instellen welke lettergrootte er gebruikt moet worden.
 • Verklaring - Hier kunt u, in drie talen, 'verklaringen' wijzigen en/of toevoegen. Dit zijn de verklaringen die gebruikt kunnen worden in de template 'Verklaring'.
 • Facturen/ontvangstbewijzen
  • Volgorde consultaties/verkopen - Indien een factuur over meerdere consultaties en verkopen gaat, kunt u de rangschikking of volgorde daarvan bepalen. U kunt ze rangschikken op nummer, datum of afrekendatum.
  • Groeperen - Hier kunt u kiezen hoe de items op een factuur gegroepeerd staan. Volgende groeperingen zijn mogelijk: 'Niet gegroepeerd', 'Protocol - Handeling - Vrije boeking - Product', 'Handeling - Vrije boeking - Protocol - Product' of 'Vrije boeking - Handeling - Protocol - Product'.
  • Volgorde binnen consultatie/verkoop - Hier kunt u kiezen of de toegevoegde items 'Alfabetisch' of 'Chronologisch' gesorteerd worden. Zo bepaalt u ook in welke volgorde de elementen in een protocol.
  • Formattering aangerekende items - De beschrijving van de aangerekende items zijn zowel afkomstig van de praktijk (handelingen, protocols) als van buitenaf (productnamen), waardoor er een onaangename mix van kleine en hoofdletters kan ontstaan. Met deze optie kunt u ervoor zorgen dat dat eenvormiger gepresenteerd wordt. U kunt daarbij kiezen uit: 'Geen', 'Eerste letter hoofdletter, rest klein' of 'Alles in hoofdletters'.
  • Verkoopsvoorwaarden tonen op ontvangstbewijs - Deze optie laat u toe om de verkoopsvoorwaarden te tonen op de ontvangstbewijzen.
  • Detail toegediende producten tonen op factuur (standaard waarde) - Hier kunt u instellen of toegediende producten mee op de factuur komen te staan, of niet. Dit is overigens een standaard waarde, die ook instelbaar is per klant.
  • Één bedrag per protocol tonen - Hiermee kunt u beslissen of er telkens slechts één bedrag per protocol wordt gegeven.
  • V(verkocht)/T(toegediend) tonen bij producten - Hiermee kunt u bepalen of er telkens wordt aangeduid of een product verkocht of toegediend is.
  • Totaal per consultatie/verkoop tonen - Hiermee kunt u bepalen of er telkens wordt aangeduid of het totaal wordt getoond per consultatie of verkoop.
  • Taalspecifieke benamingen voor handelingen, protocols, etc. - Indien gewenst, kunt u een specifieke omschrijving per taal ingeven voor handelingen, protocols en eenheden. Vanaf dan verschijnen er in de fiche van een protocol of handeling extra velden om een taalspecifieke omschrijving in te geven, en u krijgt de mogelijkheid om ook producteigenschappen in meerdere talen in te brengen. Als er geen taalspecifieke waarde wordt ingevuld, wordt de 'standaard' waarde gebruikt.
  • Vermindering erelonen/verkoop tonen - Hiermee kunt u instellen of u verminderingen op de factuur kenbaar wilt maken aan de klant of niet.
  • Code/initialen medewerker tonen - Als dit vakje aangevinkt is, zullen bij elk item op de factuur de initialen getoond worden van de medewerker die het item heeft toegevoegd.
  • Legende consultatie/verkoop - Hiermee bepaalt u zelf welke gegevens er per consultatie vermeld moeten worden op de factuur.
  • Prijzen excl. btw tonen - Als u dit vakje uitvinkt, zal er enkel het aantal en de prijs inclusief btw getoond worden op het ontvangstbewijs of de factuur.
  • Gestructureerde mededeling (OGM) - Hiermee is het mogelijk om een gestructureerde mededeling (OGM) op facturen en ontvangstbewijzen te zetten.
  • Expliciet bericht om (factuur)nummer te vermelden bij overschrijving - Hiermee kunt u ervoor zorgen dat er een vetgedrukte tekst op de factuur komt waarin gevraagd wordt om het factuurnummer te vermelden bij overschrijving. Als u al gekozen heeft om met een gestructureerde mededeling te werken, dan heeft deze optie geen effect.
  • Overzicht onbetaalde facturen/ontvangstbewijzen tonen - Hiermee wordt er onderaan op elke factuur/ontvangstbewijs een overzicht getoond van alle onbetaalde facturen/ontvangstbewijzen. Als er geen onbetaalde facturen/ontvangstbewijzen zijn, zal er niets getoond worden.
  • Overzicht onbetaalde facturen/ontvangstbewijzen tonen (derde betaler) - Deze functie geeft u de mogelijkheid om het 'Overzicht onbetaalde facturen' toch niet te tonen mocht u dit standaard wel ingesteld hebben. Als er geen onbetaalde facturen/ontvangstbewijzen zijn, zal er niets getoond worden.
  • Alternatief voor 'Specimen' titel - Als u een pdf preview aanmaakt van de rekening, staat er standaard 'Specimen' op gedrukt. Met deze optie kunt u het woord 'Specimen' vervangen door iets anders, zoals 'Offerte'.
  • Onderwerp e-mail - Bij het mailen van facturen en ontvangstbewijzen kunt u nu zelf bepalen wat de begeleidende standaardtekst is.
  • Inhoud e-mail - Bij het mailen van facturen en ontvangstbewijzen kunt u nu zelf bepalen wat de begeleidende standaardtekst is.
 • Betalingsherinneringen
  • Verkoopsvoorwaarden tonen - Laat toe om ook op de betalingsherinnering de verkoopsvoorwaarden te zetten.
 • Laboaanvraag
  • Factuur aan eigenaar - Hier kunt u bepalen of de factuur naar de eigenaar wordt gestuurd.
 • TVD
  • TVD-nummering - Hier kunt u kiezen tussen 'Volgnummer per ondertekenaar' en 'Volgnummer per praktijk'. Als u voor de optie 'Volgnummer per ondertekenaar' kiest, heeft u onder de tab Instellingen => Mijn voorkeuren => Documenten => TVD de keuze om een automatische nummering van de TVD's in te voeren. Het nummer dat op het TVD getoond wordt is in dat geval van de vorm 'regio ordenummer'-'ordenummer'-'volgnummer'. Als u daarentegen voor 'Volgnummer per praktijk' kiest moet u de laatste TVD-volgnummer ingeven. Als u mFuga gebruikt, kunt u overigens best niet de nummering per praktijk aanduiden, omdat die optie niet goed samengaat met mFuga. mFuga kent namelijk offline nummers toe.
  • Laat lotnummers leeg - Hiermee bepaalt u of u de lotnummers leeg laat, of niet.
  • Toegediende hoeveelheid tonen - Hiermee bepaalt u of de toegediende hoeveelheid al dan niet getoond moet worden.
  • Sorteervolgorde - Hier kunt u de volgorde bepalen waarin de TVD's worden weergegeven: 'Productnaam - Identificatie' of 'Identificatie - Productnaam'.
  • Opmerkingen/adviezen - Hier bepaalt u welke standaard tekst er zal verschijnen op elk TVD. Bij aanmaak van het document is die tekst nog te wijzigen, indien gewenst.
  • Posologie/wachttijd - Hiermee kunt u een standaardtekst ingeven die gebruikt zal worden als er in de productfiche geen posologie of wachttijd voorhanden is. De inhoud zou bijvoorbeeld 'Zie bijsluiter' kunnen zijn.
 • TVD e-mail
  • Beschikbare parameters - Via deze parameters kunt u een standaardtekst voorzien die gebruikt zal worden bij het versturen van TVD's via e-mail.
  • Onderwerp - Hier geeft u het onderwerp in.
  • Inhoud - Hier geeft u de inhoud in.

Externe documenten

labo%27s.PNG

Voor de labo's die het aanvaarden om automatisch laboresultaten te koppelen, kunt u hier uw gebruikersnaam en wachtwoord invullen. Dat zorgt ervoor dat u niet steeds opnieuw die gegevens moet invullen bij het ophalen van nieuwe resultaten. Ook kunt u hier ingeven vanaf welk volgnummer u wilt starten voor de laboaanvragen. Het volgnummer is de sleutel die op uw aanvraag (mijn referentie) zal staan en die terug meekomt met de resultaten zodat ze automatisch gekoppeld kunnen worden aan de juiste consultatie.

De optie 'Automatische archivering' laat toe dat externe documenten waarvan de bestemming bekend is, onmiddellijk aan die bestemming (consultatie, dier, klant) gekoppeld worden zonder eerst in het 'Docu Center' te verschijnen.

Meer informatie over het ophalen van laboresultaten kunt u in het Docu center vinden.

Etiketten

etiketten.PNG

U kunt hier het formaat kiezen van de verschillende gegenereerde etiketten (meer informatie op de etiketten-hulppagina). Indien een formaat niet beschikbaar is, kunt u steeds onze ue.satenos|aguf#ksedpleh contacteren om dat specifieke formaat toe te voegen.

Bovendien kunt u in deze tab bepalen of de praktijknaam vermeld moet worden op de productetiketten, of de prijs vermeld moet worden op de lotetiketten, of het beslagnummer getoond moet worden op de adresetiketten, of het dier getoond moet worden op de adresetiketten en of het ras getoond moet worden op het patiëntenetiket. Met de optie 'Contactinfo tonen op 'Barcode klant' kunt u bekomen dat deze contactinfo toch niet getoond wordt.

Agenda

agenda%20PV.PNG

U kunt de volgende instellingen bepalen voor de agenda op het praktijkniveau:

 • Agenda begintijdstip - Het eerste tijdstip van de dag dat op de agenda vermeld wordt.
 • Agenda eindtijdstip - Het laatste tijdstip van de dag dat op de agenda vermeld wordt.
 • Standaard duur agendaboeking - Hoeveel tijd u standaard wilt voorzien per consultatie. Deze tijdsduur wordt automatisch ingevuld bij het registreren van een afspraak in de agenda, maar het is ook mogelijk om dat manueel aan te passen.
 • Kleurmodus - Via deze functie kunt u kiezen hoe de kleuren gebruikt worden in de agenda. Men kan een kleur als achtergrond hebben of een kleur als een cirkeltje voor de icoontje.
 • Labelkleur ook als achtergrond zetten - Het label (consultatieruimtelabel of medewerkerslabel) werd als een balk langs de afspraken gezet. Via deze functie kunt u ervoor zorgen dat deze kleur ook als achtergrond getoond wordt voor de periodes dat er nog geen afspraken zijn.
 • Kleur afspraaktype - Hier kunt u de kleuren van elke agendacategorie kiezen.
 • Kleur status consultatie - Hier kunt u de kleuren definiëren voor de status van de consultatieruimte.
 • Kleur consultatietype - Hier kunt u de kleuren van elk consultatietype kiezen, zoals praktijkconsultatie, operatie, etc.
 • Consultatieruimtelabel - Hiermee kunt u zelf labels maken per consultatieruimte. Door op het add10.png-icoon te klikken, kunt u een nieuw label aanmaken.
  • edit10.png : bewerken - Hiermee kunt u de details van het label veranderen.
  • activate10.png : activeren - Hiermee kunt u het label activeren.
  • deactivate10.png : deactiveren - Hiermee kunt u het label deactiveren.
  • delete10.png : verwijderen - Hiermee kunt u het label verwijderen.

Bevestiging Sms

sms.PNG

Om de sms service te activeren, werken we samen met een sms gateway, namelijk Clickatell. Maak een account aan bij Clickatell en geef hier uw gegevens in. Opgelet: de API ID is niet de Client ID die per e-mail verstuurd is. De API ID is daarentegen terug te vinden op de welkomstpagina bij Clickatell. Enkel als die gegevens ingevuld zijn, zal de optie sms binnen Fuga beschikbaar zijn.

Bevestiging consultatieafspraak

Op dit scherm activeert u de mogelijkheid om bevestigingen te versturen.

U kunt hier per type afspraak instellen welke template gebruikt moet worden voor welke taal. Voor elke taal is er één standaard template voorzien. Zoals voor alle communicatie kan er een eigen template aangemaakt worden, in dat geval moet het template als bestemming 'Context consultatieafspraak' hebben.

Indien nodig kan de service (tijdelijk) gestopt worden, bijvoorbeeld bij een tekort aan sms credits.

Herinnering consultatieafspraak

herinenring.PNG

Op dit scherm activeert u de mogelijkheid om herinneringen te versturen.

Hier kan u eveneens instellen hoeveel uur voor de afspraak de herinnering verstuurd moet worden. U kunt bovendien per type afspraak instellen welke template gebruikt moet worden voor welke taal. Voor elke taal is één standaard template voorzien. Zoals voor alle communicatie kan een eigen template aangemaakt worden, in dit geval moet het template als bestemming 'Context consultatieafspraak' hebben.

Indien nodig kan de service (tijdelijk) gestopt worden, bijvoorbeeld bij een tekort aan sms credits.

mijndieren.eu

Deze instellingen hebben betrekking tot de algemene weergave en mogelijke wijzigingen van uw praktijk op mijndieren.eu. Meer info vindt u hier.

Publieke agenda

Deze instellingen hebben betrekking tot de mijndieren.eu-kalender. De functie bestaat erin om de klanten duidelijk te maken hoe ze zelf afspraken kunnen inplannen, tonen of annuleren. Meer info vindt u hier.