Opstart

Controles

Alvorens te starten met mijndieren.eu, is het belangrijk om volgende controles toe te passen op het huidige klantenbestand:

Nadat u de conflicten heeft opgelost, kunt u verdergaan.

Instellingen

U moet als praktijk een 'naam' kiezen voor de praktijkpagina, bv. 'DeArk'. Die naam mag geen spaties of andere speciale tekens bevatten. Vervolgens gebruiken wij die naam om uw persoonlijke link op te bouwen op mijndieren.eu, bv. 'mijndieren.eu/DeArk'. Deze instelling wordt volledig door Sonetas ingebracht.

Daarnaast kunt u volgende instellingen maken voor mijndieren.eu. U overloopt ze best in de hieronder weergegeven volgorde. De meeste van deze instellingen worden pas de daaropvolgende dag overgenomen in mijndieren.eu.

Het grote mijndieren.eu-icoon op 'Een dierenarts vinden' zal pas getoond worden de dag nadat bovenstaande instellingen gemaakt zijn. Het kleine grijze icoon zal al verdwenen zijn vanaf het moment dat mijndieren.eu geactiveerd werd. Dus normaal gezien is de praktijk een dag onzichtbaar op de kaart.

Een dierenarts vinden - Instellingen => Praktijkvoorkeuren => Algemeen => Een dierenarts vinden

vindudierenarts.png

Wanneer u deze instelling activeert, zal uw dierenartsenpraktijk verschijnen als beschikbare praktijk in mijndieren.eu. Dat stelt mijndieren.eu in staat om klanten die een dierenarts zoeken via mijndieren.eu rechtstreeks door te verwijzen naar uw dierenartsenpraktijk.

Als die instelling geactiveerd is, kunt u alsnog kiezen of uw e-mailadres al dan niet publiek getoond wordt. Als u het e-mailadres overigens verbergt, is de kans op spammail kleiner.

Praktijknaam - Instellingen => Praktijkgegevens => Plaatsen => Naam

Voor elke plaats kunt u een naam ingeven, die gebruikt zal worden om die specifieke plaats te benoemen op heel mijndieren.eu. Die komt onder andere voor bij afspraken om exact te duiden waar de klant een afspraak heeft en in de grijze zijbalk waar de adressen van uw plaatsen getoond worden.

Publieke agenda - Instellingen => Praktijkvoorkeuren => Publieke agenda

Deze instellingen hebben betrekking tot de mijndieren.eu-kalender. De functie bestaat erin om de klanten duidelijk te maken hoe ze zelf afspraken kunnen inplannen, tonen of annuleren. De tabel is overigens bereikbaar via een rechtstreekse link in de kalender.

Algemeen vak

In het algemene vak (zie bijgevoegde afbeelding) kunt u zien welke instellingen er gemaakt zijn voor uw specifieke praktijk. Via het edit10.png-icoon kunt u ze wijzigen.
Screen%20Shot%202016-09-30%20at%2009.54.17.png
 • Afspraak wijzigbaar tot N uur voor afspraak - Bepaalt tot wanneer een klant een afspraak kan wijzigen.
 • Afspraak aanmaken tot N uur voor afspraak - Bepaalt tot wanneer een klant een afspraak kan toevoegen.
 • Informeer praktijk via e-mail - Hier kunt u bepalen of u via mail op de hoogte gehouden wilt worden.
 • Beschrijving - Hiermee kunt u de klant informeren over richtlijnen die ze in acht moeten nemen bij het maken van een afspraak. Dat kan eventueel in meerdere talen. Het bericht wordt in mijndieren.eu getoond onder de titel 'Afspraak maken'.

Getoonde afspraken

Deze instellingen hebben betrekking tot welke afspraaktypen er in mijndieren.eu getoond worden aan de klant. Dat houdt echter niet in dat de klant die types zelf kan inplannen of kiezen: ze worden enkel weergegeven aan de klant als de afspraak die specifieke status heeft. Afgelopen afspraken worden sowieso slechts één jaar lang weergegeven.

Als u de status van een afspraak verandert naar een status die volgens uw instellingen niet meer getoond mag worden, dan zal die afspraak verdwijnen uit de klant zijn getoonde afspraken.

In deze context is het belangrijk om te onthouden dat, indien u een bepaalde filter uitvinkt, er geen enkele afspraak van die filter getoond zal worden. Ook al is er een andere filter aangevinkt waaraan de afspraak wel voldoet. Voorbeeld: als u een afspraak van de status 'Afspraak online' met type 'Operatie' heeft, is het noodzakelijk dat beide filters (status 'Afspraak online' en type 'Operatie') geactiveerd staan. Anders zal de desbetreffende afspraak niet verschijnen.

 • Filter op type
  • Praktijkconsultatie - Op dit type kan niet gefilterd worden, omdat de klant anders geen geplande afspraken kan zien die plaatsvinden in de praktijk.
  • Operatie - Indien uitgevinkt, zal er geen enkele afspraak van dit type getoond worden in mijndieren.eu.
  • Hospitalisatie - Indien uitgevinkt, zal er geen enkele afspraak van dit type getoond worden in mijndieren.eu.
  • Huisbezoek - Indien uitgevinkt, zal er geen enkele afspraak van dit type getoond worden in mijndieren.eu.
  • Operatie op verplaatsing - Indien uitgevinkt, zal er geen enkele afspraak van dit type getoond worden in mijndieren.eu.
  • Extern - Indien uitgevinkt, zal er geen enkele afspraak van dit type getoond worden in mijndieren.eu.
 • Filter op status
  • Afspraak online - Op dit type kan niet gefilterd worden, omdat het noodzakelijk is dat de klant afspraken kan bekijken die hij net ingepland heeft. Als een klant zelf een afspraak inplant in mijndieren.eu, zal de afspraak die status krijgen.
  • Afspraak - Indien uitgevinkt, zal er geen enkele afspraak van de status 'Afspraak' getoond worden in mijndieren.eu. Dat zijn afspraken die gepland zijn in Fuga.
  • Wachtkamer - Indien uitgevinkt, zal er geen enkele afspraak van de status 'Wachtkamer' getoond worden in mijndieren.eu.
  • Wachtkamer 2 - Indien uitgevinkt, zal er geen enkele afspraak van de status 'Wachtkamer 2' getoond worden in mijndieren.eu.
  • Wachtkamer dringend - Indien uitgevinkt, zal er geen enkele afspraak van de status 'Wachtkamer dringend' getoond worden in mijndieren.eu.
  • Consultatie bezig - Indien uitgevinkt, zal er geen enkele afspraak van de status 'Consultatie bezig' getoond worden in mijndieren.eu.
  • Vergrendeld - Indien uitgevinkt, zal er geen enkele afspraak van de status 'Vergrendeld' getoond worden in mijndieren.eu.
  • Afgerekend- Indien uitgevinkt, zal er geen enkele afspraak van de status 'Afgerekend' getoond worden in mijndieren.eu.
  • Afgerekend 2 - Indien uitgevinkt, zal er geen enkele afspraak van de status 'Afgerekend 2' getoond worden in mijndieren.eu.
  • Afgerekend (op lopende rekening zetten)- Indien uitgevinkt, zal er geen enkele afspraak van de status 'Afgerekend (op lopende rekening zetten)' getoond worden in mijndieren.eu.
  • Niet opgedaagd - Indien uitgevinkt, zal er geen enkele afspraak van de status 'Niet opgedaagd' getoond worden in mijndieren.eu.

Tabel

tabel.PNG

Via de tabel in uw publieke agenda kunt u duidelijk maken wanneer u beschikbaar bent voor consultatie, met zogezegde blokken van sloten. Een andere manier om er te geraken, is door op 'Publieke agenda' in de kalender te klikken.

U kunt verschillende acties uitvoeren:

 • add18.png : toevoegen - Hiermee kunt u een beschikbare agendaboeking toevoegen. De volgende gegevens moeten ingevuld worden:
  • Datum
  • Begin- en eindtijdstip
  • Standaard duur agendaboeking
  • Maximum aantal getoonde vrije sloten - De bedoeling hiervan is om de gemaakte afspraken gegroepeerd te houden en om vrije momenten te vermijden. Voorbeeld: u voegt een slot toe op maandag van 9u tot 12u, met een standaard duur van 20 minuten en het 'Maximum aantal getoonde vrije sloten' op 3. Initieel zullen enkel de drie sloten tussen 9u en 10u getoond worden in mijndieren.eu. Vanaf het moment dat er een afspraak gemaakt wordt, zal het volgende slot, van 10u tot 10u20, getoond worden. Et cetera.
  • Dierenarts/medewerker
  • Consultatieruimte
 • addAdd18.png : terugkerende publieke agenda toevoegen - Hiermee kunt u in batch beschikbare agendamomenten toevoegen. Op die manier kunt u bijvoorbeeld instellen dat de klant elke maandagochtend de mogelijkheid heeft om op consultatie te komen. De volgende gegevens moeten ingevuld worden:
  • Start- en einddatum
  • Om de N weken
  • Welke dagen van de week
  • Begin- en eindtijdstip
  • Standaard duur agendaboeking
  • Dierenarts/medewerker
  • Consultatieruimte
 • delete18.png : verwijderen - Hiermee kunt u in batch verschillende agendapunten verwijderen.

Per rij kunt u de volgende acties uitvoeren:

 • edit10.png : bewerken - Hiermee kunt u de gegevens van dat specifieke agendamoment aanpassen.
 • delete10.png : verwijderen - Hiermee kunt u de rij verwijderen.

Praktijkpagina - Instellingen => Praktijkvoorkeuren => mijndieren.eu

splaspage

Deze instellingen hebben betrekking tot de algemene weergave en mogelijke wijzigingen van uw praktijk op mijndieren.eu.

Algemeen

 • Nodig nieuwe klanten automatisch uit - Hiermee kunt u nieuwe klanten, die beschikken over een e-mailadres, automatisch uitnodigen voor mijndieren.eu.
 • Praktijk in kopie van mijndieren.eu-uitnodiging - Indien deze optie aangevinkt staat, zal Fuga telkens het publieke e-mailadres van de praktijk in bcc zetten bij een mijndieren.eu-uitnodiging.
 • E-mailadres bestellingen - Indien er gebruik wordt gemaakt van de productbestellingen via mijndieren.eu, kunt u hier een e-mailadres instellen. Naar dat e-mailadres wordt er gestuurd wanneer een klant een bestelling plaatst. Indien u dit vakje leeg laat, zal Fuga de bestellingen naar het publieke e-mailadres van de praktijk sturen.
 • Standaardtaal - De taal die standaard in mijndieren.eu gebruikt zal worden voor uw specifieke praktijk.
 • Slagzin - Een zin onder de naam van de praktijk op de mijndieren.eu-pagina.
 • Beschrijving - Hier kunt u een tekstje plaatsen die de praktijk voorstelt aan de klant. Dat tekstje verschijnt bovendien permanent op de mijndieren.eu-hoofdpagina van uw praktijk.
 • Plaats - Per plaats die u heeft ingesteld onder Instellingen => Praktijkgegevens => Plaatsen, kunt u beslissen om hier een specifiek tekstje in te geven waarin de regeling uiteengezet wordt wat de vakantieregeling en de dierenarts van wacht betreft.
 • Foto praktijk - Dit is de foto die op elke pagina van mijndieren.eu zal verschijnen, boven de grijze balk met extra info. De foto moet in png-, gif- of jpeg-formaat zijn en hij mag niet groter zijn dan 1MB.
 • Medewerkers - Hiermee kunt u medewerkers toevoegen aan uw hoofdpagina van mijndieren.eu. Alle medewerkers die hier ingesteld worden via Instellingen => Mijn voorkeuren => Algemeen, zullen met hun pasfoto en biografie getoond worden op de hoofdpagina van mijndieren.eu.

Voorkeuren 'Tonen'

Er zijn voorkeuren beschikbaar die bepalen welke data u toont aan uw klanten via mijndieren.eu. Het is aan te raden die instellingen goed te overwegen. Het kan namelijk bijvoorbeeld zijn dat u informatie in velden heeft staan die u liever niet toont aan uw klanten.

Indien er gekozen wordt om een veld weer te geven dat bij een bepaalde klant niet ingevuld is, zal mijndieren.eu dat veld toch verbergen.

 • Klantenkaart - Hiermee wordt de klantenkaart weergegeven in mijndieren.eu. Zowel de aankopen, de hoeveelheden als de voorwaarden worden getoond, net zoals het feit of de klantenkaart al dan niet vol is.
 • Status behandeling - Hiermee wordt de behandelingsstatus weergegeven in mijndieren.eu. Die toont zowel de naam van het protocol als de datum van de volgende behandeling. Voorbeeld: in het geval van een vaccinatieprotocol zullen de naam van het protocol, of de vertaalde naam als die bestaat, en de datum van het volgende rappel worden verstuurd. De klant kan dan zelf ook een afspraak inplannen.
 • Dieren in shop tonen - Hiermee kunt u aanduiden dat u de dieren wilt tonen in de shop.
 • Startdatum - Hiermee kunt u een startdatum invoeren, waardoor enkel de consultatiehistoriek vanaf een bepaalde datum getoond wordt aan de klant. Getoonde producten die in mijndieren.eu onder 'Bestellingen' komen, worden hierdoor niet beïnvloed.
 • Datum consultatie/verkoop/communicatie - Toont alle data van verkopen, consultaties en communicaties die in mijndieren.eu weergegeven worden.
 • Beschrijving - Toont het veld 'Beschrijving' onder 'Consultaties', indien dat ingevuld is.
 • Verkochte producten - Toont alle verkochte producten van de laatste tien consultaties per dier, inclusief eventuele diëtaire producten die onder de dierenfiche opgegeven zijn.
 • Gewicht - Toont het veld 'Gewicht' onder 'Consultaties', indien dat ingevuld is.
 • Anamnese - Toont het veld 'Anamnese' onder 'Consultaties', indien dat ingevuld is.
 • Klinisch onderzoek - Toont het veld 'Klinisch onderzoek' onder 'Consultaties', indien dat ingevuld is.
 • Diagnose - Toont het veld 'Diagnose' onder 'Consultaties', indien dat ingevuld is.
 • Therapie - Toont het veld 'Therapie' onder 'Consultaties', indien dat ingevuld is.
 • Opvolging - Toont het veld 'Opvolging' onder 'Consultaties', indien dat ingevuld is.
 • Prognose - Toont het veld 'Prognose' onder 'Consultaties', indien dat ingevuld is.
 • Beelden - Toont de beelden die onder 'Consultaties' zijn toegevoegd. Concreet worden enkel de volgende types getoond:
  • Pasfoto
  • Foto
  • Echografie
  • Radiografie
 • Laboresultaten - Toont de laboresultaten die in Fuga onder een consult zijn toegevoegd.

Voorkeuren 'Bewerken'

Er zijn voorkeuren beschikbaar die bepalen welke data u wilt laten wijzigen door uw klanten of diereneigenaars via mijndieren.eu. Het is aan te raden deze instellingen goed te overwegen. Als u de klant meer toegang verschaft, heeft u zelf minder werk om uw data up-to-date te houden. Bovendien vergaart u op die manier vaak meer informatie over uw klant. Dat wil echter ook zeggen dat de klant zelf zijn data kan aanpassen, wat niet altijd even wenselijk is.

Persoon bewerken

Deze opties stellen de klant in staat om via mijndieren.eu zijn persoonlijke fiche aan te passen.

 • Toegestaan voor laatbetalers - Verhindert dat laatbetalers hun gegevens kunnen wijzigen via mijndieren.eu.
 • Naam - Hiermee kan de klant zijn naam wijzigen. De klant is verplicht om een voor- en achternaam in te vullen.
 • Titel - Hiermee kan de klant zijn titel of aanspreking wijzigen.
 • Geboortedatum - Hiermee kan de klant zijn geboortedatum wijzigen.
 • Geboorteplaats - Hiermee kan de klant zijn geboorteplaats wijzigen.
 • Geslacht - Hiermee kan de klant zijn geslacht wijzigen.
 • Taal - Hiermee kan de klant zijn taal wijzigen. Dit heeft ook betrekking tot de taal van templates en andere communicatievormen die naar de klant verstuurd worden.
 • Contact - Hiermee kan de klant zijn contactgegevens wijzigen, met name zijn telefoon-, fax- en gsm-nummer. De klant is verplicht om een gsm-nummer in te vullen. Als er in Fuga bij deze persoon meerdere telefoon-, gsm- of faxnummers ingevuld zijn, zal er na een update slechts 1 van elk bewaard blijven. Dit zal in een volgende versie van mijndieren.eu verbeterd worden. U kan dit omzeilen door extra nummers in te brengen als type 'Ander'.
 • Adres - Hiermee kan de klant zijn adresgegevens wijzigen. De klant is verplicht om deze velden in te vullen.
 • Pasfoto - Hiermee kan de klant een pasfoto opladen.
 • Communicatievoorkeuren - Hiermee kan de klant zijn communicatievoorkeuren aanpassen. Dat komt neer op de volgende instellingen op het vlak van communicatie:
  • Voorkeur afspraakherinneringen
  • Herinnering behandeling
  • mijndieren.eu-notificatie
  • Financiële documenten

Dier bewerken

Deze opties laten het toe dat de klant via mijndieren.eu zijn dierenfiches kan aanpassen of nieuwe dieren kan toevoegen.

 • Naam - Hiermee kan de klant de naam van het dier wijzigen.
 • Geboortedatum - Hiermee kan de klant de geboortedatum van het dier wijzigen.
 • Soort - Hiermee kan de klant de diersoort wijzigen.
 • Ras - Hiermee kan de klant het dierenras wijzigen.
 • Geslacht - Hiermee kan de klant het geslacht van het dier wijzigen.
 • Gesteriliseerd - Hiermee kan de klant de sterilisatiestatus (gesteriliseerd, gecastreerd, etc.) van het dier wijzigen.
 • Stamboek - Hiermee kan de klant de stamboekgegevens van het dier wijzigen.
 • Paspoort - Hiermee kan de klant het paspoort van het dier wijzigen.
 • Status - Hiermee kan de klant de status (overleden, weggelopen, etc.) van het dier wijzigen.
 • Pasfoto - Hiermee kan de klant pasfoto's uploaden van het dier.
 • Nieuw - Hiermee kan de klant zelf dieren aanmaken, waarbij hij eenmalig toegang zal hebben om alle opties te wijzigen met betrekking tot het dier. Zodra het dossier opgeslagen wordt, zullen de ingestelde restricties bovenaan in werking treden.

Biografie dierenartsen - Instellingen => Mijn voorkeuren => Algemeen

Dierenartsen met een Fuga-account moeten deze instelling individueel aanpassen onder 'Mijn voorkeuren'. De foto's moeten in .png-, .gif- of .jpeg-formaat zijn en mogen niet groter zijn dan 1 MB.

De biografie en foto van de dierenarts worden gebruikt op uw praktijkpagina van mijndieren.eu. Het gaat hier echter enkel over de dierenartsen die u heeft ingesteld onder de praktijkpagina van mijndieren.eu in Fuga. De volgorde blijft bovendien ongewijzigd.

In shop tonen

Elk product in uw stock heeft ook een aangepaste instelling: 'In shop tonen' onder de productfiche. Door die instelling uit te vinken, kunt u producten verwijderen uit de mijndieren.eu-shop.

Sowieso zullen er enkel producten verschijnen die aan de klant verkocht worden in de mijndieren.eu-shop, samen met de producten die bij de dieren van de klant opgegeven staan als dieetproduct.

Te ondernemen stappen

Zodra u de instellingen heeft gemaakt, kunt u de volgende stappen ondernemen:

 • U kunt het resultaat van deze instellingen bekijken op mijndieren.eu en ze eventueel bijsturen.
 • U kunt uzelf, als klant, een uitnodigingsmail sturen.
 • U kunt een kleine groep van 'bekende' klanten uitnodigen.
 • Als alles loopt zoals gewenst, kunt u uiteindelijk een grote uitnodigingsmailing uitvoeren op uw volledige klantenbestand.

Hoe u moet uitnodigen vindt u op de volgende pagina uitgelegd.

Vaste links mijndieren.eu

Als u al een website heeft, kunt u de volgende links gebruiken om naar uw mijndieren.eu te linken, zodat klanten uw praktijk niet meer hoeven op te zoeken in mijndieren.eu.

De links hieronder zijn voorbeelden waarvan het deel '[naam]' de naam is die u heeft gekozen voor uw links.

https://mijndieren.eu/[naam]

Dit is de link naar de hoofdpagina waarop uw praktijk voorgesteld wordt. Het is de hoofdpagina van uw mijndieren.eu-account en kan als een volledig op zichzelf staande website beschouwd worden.

https://mijndieren.eu/nl/register/[naam]

Op deze pagina kunnen klanten zich registreren onder uw mijndieren.eu. Als het e-mailadres van die klant herkend wordt door uw Fuga, zal hun mijndieren.eu-account automatisch verbonden worden met hun bestaande klantenfiche. Indien dat niet het geval is, komt de geregistreerde klant onder de tab 'Nieuwe niet-uitgenodigde klanten', waar u de nieuwe klanten kunt beheren. Meer hierover op de pagina Gebruik.

https://mijndieren.eu/nl/login/[naam]

Deze link kan aangeboden worden om direct in te loggen onder uw mijndieren.eu.

https://mijndieren.eu/nl/reset-password/[naam]

Deze link kan aangeboden worden om uw klanten zelf hun wachtwoord te laten resetten.