Stock

Inleiding

In de tab 'Stock' kunt u verschillende zaken beheren met betrekking tot de stock. Dit beheer is gerelateerd aan het actieve depot (zie ook Aan de slag).

In Fuga worden twee verschillende woorden gebruikt om het verschil te maken tussen de beschrijving van het product en het fysieke product zelf:

 • Product - Dit is de productbeschrijving.
 • Lot/levering - Dit is het fysieke product.

Overzicht

Op de beginpagina van de tab 'Stock' krijgt u een overzicht van de verschillende beschikbare lijsten. Opgelet: alvorens u de lijsten in dit overzicht te zien krijgt, moet u eerst de instellingen ervan correct invoeren.

De volgende lijsten zijn ter beschikking:

Bij te bestellen producten

In dit overzicht staan de producten waarvan er te weinig in stock zijn. Dit overzicht wordt bepaald aan de hand van de gegevens die u heeft ingesteld bij een productbeschrijving. Een product komt in deze lijst te staan wanneer de beschikbare hoeveelheid onder de 'Minimum stock' van een product staat.

Per rij kan je volgend icoon gebruiken:

 • show10.png : tonen - Hiermee toont u het bij te bestellen product.

Zie de tab bestelling om meer te weten te komen hoe u een bestelling plaats.

Onvoldoende beschreven producten

In dit overzicht staan de producten waarvan er te weinig bruikbare gegevens beschikbaar zijn. De gegevens die nodig zijn: 'Uitgaande eenheid', 'Aantal uitgaande eenheid per product' en 'Prijszetting' (zie verder voor meer informatie).

In het overzicht zijn er per rij verschillende icoontjes beschikbaar:

 • edit10.png : bewerken - Door op dit icoon te klikken, opent een pop-up waarin u de gegevens kunt aanvullen en/of wijzigen.
 • lock10.png : vergrendelen - Door op dit icoon te klikken, opent een pop-up waarin u de gegevens kunt nakijken en vervolgens vergrendelen (zie verder voor meer informatie over het vergrendelen).
 • next10.png : samenvoegen met bestaand product - Door op dit icoon te klikken, opent een pop-up waarin u kunt aangeven dat het gaat om een bestaand product, met gewijzigde naam of CNK-code. U kunt vervolgens aangeven of de nieuwe of oude naam behouden moet worden. Op die manier vermijdt u dat u alle productgegevens opnieuw moet inbrengen.
 • show10.png : tonen - Door op dit icoon te klikken, opent de Product bekijken-pagina.

Winkelmand

In dit overzicht staan de producten die in de winkelmand zitten (zie verder voor meer informatie over bijbestellingen).

In het overzicht zijn er per rij verschillende icoontjes beschikbaar:

 • delete10.png : verwijderen - Door op dit icoon te klikken, kunt u, na bevestiging, het product uit de winkelmand verwijderen.
 • show10.png : tonen - Door op dit icoon te klikken, opent een pop-up met de gegevens over het product.
 • label10.png : lotetiket - Door op dit icoon te klikken, kunt u een lotetiket afdrukken.

Niet-verzonden bestellingen

In dit overzicht staan de bestelde maar nog niet verzonden bestellingen. Om deze lijst te updaten, kunt u op het myPetsReset10.png-icoon klikken. Een pop-up zal openen waarin u uw gebruikersnaam en wachtwoord moet invoeren, tenzij dat anders is ingegeven in de instellingen.

Verzonden leveringen

In dit overzicht staan de verzonden leveringen. Er zijn verschillende manieren om die lijst te updaten:

 1. Door op het myPetsReset10.png-icoon te klikken, opent een pop-up om de gebruikersnaam en wachtwoord in te voeren van uw groothandel. Indien ingesteld, zullen die waarden al ingevuld zijn. Bij het inladen van de leveringen gebeurt er een automatische controle op basis van het leveringsnummer of deze levering al in de stock is opgenomen.
 2. U kunt een leveringsdocument inladen (zie verder).

Per product zijn er verschillende iconen beschikbaar:

 • delivered10.png : geleverd - Door op dit icoon te klikken, kunt u aangeven dat een product effectief geleverd is, waardoor het beschikbaar wordt in de stock.
 • delete10.png : verwijderen - Hiermee kunt u, na bevestiging, het product verwijderen.
 • show10.png : tonen - Door op dit icoon te klikken, worden de gegevens van het product weergegeven.
 • labelBarCode10.png : lotetiket - Met dit icoon kunt u lotetiketten aanmaken.
Via de iconen delete18.png en label18.png bovenaan de pagina kunt u die acties ook 'in batch' uitvoeren. Met delivered18.png kunt u via één formulier aangeven wat er geleverd is. Merk op dat eerste leveringen van een bepaald product niet in deze 'batch lijst' zullen staan, aangezien men anders de kans niet meer heeft om de productinformatie na te kijken alvorens die vergrendeld wordt. Als u lotetiketten wilt afdrukken, moet u ze eerst aanmaken en vervolgens het product op geleverd zetten. Als u dat niet doet, verdwijnt het product uit de lijst. Met het icoon check18.png kunt u controleren of er nieuwe verzonden leveringen zijn.

Vervallen niet-lege loten/leveringen

In dit overzicht staan alle loten/leveringen die vervallen zijn. Indien de vervaldatum van het lot/levering is ingesteld althans.

Per product zijn er verschillende iconen beschikbaar:

 • edit10.png : bewerken - Hiermee kunt u de gegevens aanpassen.
 • delivered10.png : geleverd - Met dit icoon duidt u aan dat het product is geleverd.
 • delete10.png : verwijderen - Met dit icoon kunt u het lot/levering verwijderen.
 • show10.png : tonen - Hiermee kunt u de gegevens van het lot/levering weergeven.
 • label10.png : lotetiket - Door op dit icoon te klikken, kunt u lot-/leveringsetiketten bekijken en eventueel afdrukken.

Bijna vervallen niet-lege loten/leveringen

In dit overzicht staan alle loten/leveringen die binnen een aantal dagen zullen vervallen, indien de vervaldatum van het lot/levering is ingesteld althans. Het aantal dagen valt in te stellen bij Praktijkvoorkeuren.

Te verzenden naar MediRund

Fuga zal een lijst bijhouden van verstrekte producten aan klanten met een UBN-nummer, waarvan het product een EAN-nummer heeft en waarvan het dier een geldige leeftijdsgroep heeft ingesteld. Deze lijst kunt u opvragen onder Stock => Te verzenden naar MediRund. Deze optie zal overigens enkel voorhanden zijn als Instellingen => Mijn voorkeuren => Opmaak => 'Stock'-pagina met alle tabellen gebruiken (traag) niet aangevinkt is. Vanuit deze lijst kunt u de verstrekte producten individueel of 'in batch' registreren bij MediRund.

Voor meer informatie over de werking van en met MediRund, zie verder.

Te verzenden naar AB Register

Om de uitgaande producten te registreren bij AB Register moet u op het einde van de maand naar Stock => Te verzenden naar AB Register gaan en op myPetsInvite10.png drukken. U kunt dat zowel per uitgaand product als in batch doen. U kunt ook nog uitgaande producten uit de lijst verwijderen.

Voor meer informatie over de werking van en met AB Register, zie verder.

Te verzenden naar Sanitel-Med

Om de uitgaande producten te registreren bij Sanitel-Med moet u op het einde van de maand (of het kwartaal) naar Stock => Te verzenden naar Sanitel-Med gaan en op myPetsInvite10.png drukken. Merk op dat een geregistreerd product ook een TVD-nummer moet hebben, daarbij gaat Fuga ervan uit dat dat het TVD is in de bijhorende consultatie. U kunt ook nog uitgaande producten uit de lijst verwijderen.

Voor meer informatie over de werking van en met Sanitel-Med, zie verder.

Bestel Royal Canin Multifunction

Indien u producten voor de praktijk wilt bestellen en dus niet voor een specifieke klant, kan dat via Stock => Bestel Royal Canin Multifunction.

Voor meer informatie over de werking van en met Royal Canin, zie verder.

Lot/levering verplaatsen naar ander depot

Gebruik dit om een lot/levering of een deel van een lot/levering in een ander depot te steken. U kunt enkel loten/leveringen of delen van een lot/levering naar een ander depot verplaatsen indien ze nog niet in gebruik zijn.

Hierin kunt u de volgende gegevens ingeven of aanpassen:

 • Huidig depot
 • Nieuw depot
 • Product
 • Lot/levering
 • Aantal producten
 • Aantal uitgaande eenheden
 • Uitgaande eenheid

Lot/levering verplaatsen naar ander depot via barcode

Gebruik dit om een lot/levering of een deel van een lot/levering in een ander depot te steken via de barcode van het product. Men kan enkel loten/leveringen of delen van een lot/levering naar een ander depot verplaatsen indien ze nog niet gebruikt zijn.

Hierin kunt u de volgende gegevens ingeven of aanpassen:

 • Huidig depot
 • Nieuw depot
 • Barcode
 • Lot/levering
 • Uitgaande eenheid
 • Aantal producten
 • Aantal uitgaande eenheden

Lot/levering verplaatsen naar ander depot via QR-code

Gebruik dit om een lot/levering of een deel van een lot/levering in een ander depot te steken via de QR-code van het product. Men kan enkel loten/leveringen of delen van een lot/levering naar een ander depot verplaatsen indien ze nog niet gebruikt zijn.

Hierin kunt u de volgende gegevens ingeven of aanpassen:

 • Huidig depot
 • Nieuw depot
 • QR-code
 • Lot/levering
 • Uitgaande eenheid
 • Aantal producten
 • Aantal uitgaande eenheden

Nieuw aan te maken

Op de beginpagina van de tab 'Stock' krijgt u rechts onderaan het hoofdmenu een overzicht van de verschillende beschikbare elementen die u kunt aanmaken. Een overzicht:

Product

Productoverzicht opzoeken

stock-product-zoeken.png

Om een of meerdere producten op te zoeken, moet u in de tab 'Stock' zitten. In de grijze balk onder het hoofdmenu zult u een tekstveld en een dropdownmenu zien (zie afbeelding rechts). U kunt hier de exacte zoekterm(en) of een deel van de zoekterm(en) opgeven. U kunt ook gebruikmaken van een zogenaamde wildcard (*) in de zoekterm. Indien u in het tekstveld een '*' typt, zult u een lijst te zien krijgen van alle producten. Die lijst is beperkt door een instelbaar maximaal aantal zoekresultaten (zie Mijn voorkeuren).

product%20opzoeken.PNG
Zoals u rechts in de afbeelding kunt zien, zult u een overzicht krijgen van producten. Boven de lijst staat een groot add10.png-icoon. Door op dit icoon te klikken, opent een pop-up vergelijkbaar met het scherm dat u krijgt om een product toe te voegen (zie verder).

In de lijst zijn er verschillende icoontjes per rij:

 • activate10.png : activeren - Door op dit icoontje te klikken, kunt u een product activeren. Gedeactiveerde producten kunnen niet gebruikt worden in verkopen en consultaties.
 • deactivate10.png : deactiveren - Door op dit icoontje te klikken, kunt u een product deactiveren.
 • edit10.png : bewerken - Door op dit icoontje te klikken, open een pop-up (vergelijkbaar met de Product toevoegen-pagina) waarin u de gegevens van dit product kunt wijzigen.
 • lock10.png : vergrendelen - Door op dit icoontje te klikken, kunt u een product vergrendelen. Een pop-up opent waarin u de gegevens van het product kunt nakijken en eventueel wijzigen. Een product moet vergrendeld worden alvorens u het kunt gebruiken in een consultatie of verkoop.
 • delta10.png : stockaanpassing - Hiermee kunt u het inventariseren vergemakkelijken (zie verder voor meer informatie).
 • add10.png : toevoegen - Door op dit icoontje te klikken, kunt u een nieuw product toevoegen.
 • show10.png : tonen - Door op dit icoontje te klikken, opent een nieuwe pagina waarin u de productfiche kunt bekijken.

Product toevoegen

Een productbeschrijving kan op twee manieren gebeuren: automatisch of handmatig. Indien u een leveringsdocument (zie verder) inlaadt en er bestaat nog geen overeenkomende productbeschrijving, zal deze automatisch toegevoegd worden. Hieronder wordt de procedure uitgelegd om een productbeschrijving handmatig toe te voegen.

Om een nieuw product toe te voegen, moet u in de tab 'Stock' zitten. In de grijze balk onder het hoofdmenu zult u een dropdownmenu zien (zie afbeelding rechts). Kies in deze lijst voor 'Product' en klik op de 'Nieuw'-knop.

product%20maken.PNG

Een nieuw scherm komt tevoorschijn. In dit scherm moet u verschillende gegevens invullen met betrekking tot het product.

 • Naam - Hier geeft u de naam in van het product. Voor het automatisch bestellen en inlezen van leveringen is het belangrijk dat u deze naam niet wijzigt. Hierbij is er één uitzondering toegestaan: u kunt de naam laten voorafgaan door een prefix die door een '_' gescheiden wordt van de oorspronkelijke naam. Dit laat toe om producten op te roepen met uw eigen shortcuts.
 • Label - Dit veld is vrij in te vullen en laat toe om producten naar eigen goeddunken in categorieën op te delen. In Stock => Rapporten => Uitgaand register kunt u zoeken op dit label, met dien verstande dat het niet het volledige label hoeft te zijn. Dit mechanisme laat het dus toe om producten in te delen volgens een hiërarchie.
  Een voorbeeld ter verduidelijking: stel dat u een uitgaand register moet maken voor verschillende soorten antibiotica, dan zou u de verschillende antibioticasoorten een verschillend label kunnen geven, bv. A1, A2, A3 en A4. Indien de antibioticasoort A3 nog onderverdeeld zou kunnen worden in twee subsoorten, kunt u die bijvoorbeeld A3A en A3B labelen. Als u in zo'n geval in het uitgaande register zoekt op het label 'A', krijgt u alle antibiotica. Als u echter zoekt op 'A2' krijgt u alle antibiotica van de soort 'A2' en als u zoekt op 'A3' krijgt u alle antibiotica van de soort 'A3' (inclusief die met label 'A3A' en 'A3B'). Als u ten slotte zoekt op 'A3B', krijgt u enkel de antibiotica waarvan het label begint met 'A3B'.
 • CNK-code - Hierin kunt u de CNK-code van het product ingeven.
 • Depot - Indien u met meerdere depots werkt, kunt u vanaf nu de productdefinitie depotspecifiek maken, wat wilt zeggen dat u per depot een verschillende prijszetting, verschillende minimum en maximum stockwaarden, enz. kunt ingeven. Indien u geen verschillende instellingen wilt per depot, laat u dit veld leeg (zie verder voor meer informatie).
 • Uitgaande eenheid - Dit is de eenheid waarbij dit product gebruikt wordt. Deze eenheden zijn op de Instellingen-pagina te bepalen of u kunt in de lijst 'Nieuw' selecteren. Een pop-up opent waarmee u een nieuwe eenheid kunt toevoegen.
 • Aantal uitgaande eenheden per product - Vul hier het aantal eenheden dat er per product beschikbaar zijn. Het is belangrijk voor de prijsberekening dat dit veld correct is ingevuld. Voorbeeld: voor een product is de 'uitgaande eenheid' 0,1 ml. Per flesje (product lot/levering) is er 10 ml beschikbaar. Dan zal het 'aantal uitgaande eenheden per product' 100 bedragen (100 * 0,1 ml = 10 ml).
 • Minimum/maximum stock (uitgaande eenheden) - Deze opties zijn nodig om een waarschuwing te krijgen wanneer de stock te laag is (zie Bij te bestellen producten). Dit aantal is uitgedrukt in 'Uitgaande eenheden'. De 'Maximum stock' wordt daarnaast gebruikt bij het bijbestellen. Standaard zal het verschil tussen het maximum en de huidige stock ingevuld worden.
  Voorbeeld: voor een product is de 'uitgaande eenheid' 0,1 ml. Per flesje (product lot/levering) is er 10 ml beschikbaar. Stel dat u wilt dat u minstens twee flesjes in voorraad heeft en maximaal tien flesjes, dan zult u voor 'minimum stock' 200 opgeven (10 ml per flesje / 0,1 ml * 2 flesjes = 200 ml) en voor 'maximum stock' 1000 (10 ml per flesje / 0,1 ml * 10 flesjes = 1000 ml).
 • Standaard als verkoop - Duidt aan of dat het product primair bedoeld is voor verkoop of voor toediening. Aan de hand van deze instellingen zal er standaard aangeduid worden of dat het product voor verkoop is bij het toevoegen van een 'Extra uitgaande producten' in een consultatie.
 • Klantenkaart
 • In shop tonen
 • Aankoopprijs vorig lot/levering gebruiken
 • EAN-code
 • Bestelling namens klant
 • MediRund - Hier kunt u het aantal uitgaande eenheden per MediRund-eenheid ingeven.
 • AB Register - Hier kunt u het aantal uitgaande eenheden per AB Register eenheid ingeven.
 • Sanitel Med - Hier kunt u de code en het aantal uitgaande eenheden per Sanitel Med eenheid ingeven.
 • Financieel
  • Aankoop btw-tarief - Hier kunt u het btw-tarief ingeven dat geldt op het product bij de aankoop.
  • Prijszetting producten - Selecteer hoe de prijs bepaald wordt.
   • Vaste prijs - Geef een vaste prijs voor een uitgaande eenheid van dit product op.
   • Winstmarge op aankoopprijs (%) - Selecteer een winstmarge op de aankoopprijs van het product.
   • Winstmarge op bruto prijs (%) - Selecteer een winstmarge op de bruto prijs van het product.
   • Publieksprijs - Geef de publieksprijs, inclusief btw, van dit product op.
  • Antibioticataks
  • Prijsafwijking verkoop/toediening (%) - Selecteer een prijsafwijking bij verkoop of toediening. Die prijsafwijking kan overigens zowel positief als negatief zijn.
  • Toeslag toediening (euro) - Deze functie heeft als effect dat er een vast bedrag wordt bijgeteld wanneer een product wordt toegediend via 'Extra uitgaande producten'. Dat gebeurt onafhankelijk van de toegediende hoeveelheid. Als de toediening meerdere loten gebruikt, zal de toeslag evenredig verdeeld worden over deze loten. Voor producten die via een protocol worden toegediend wordt deze toeslag niet verrekend. 'Bulkkorting' of 'Prijsafwijking toediening' hebben geen invloed op deze toeslag. De 'Vermindering erelonen' op het klantenniveau wordt wel toegepast op deze toeslag.
  • Bulkkorting - Laat toe om vijf niveaus van bulkkorting vast te leggen voor een product: hiervoor geeft u aan vanaf hoeveel uitgaande eenheden de korting toegepast moet worden en welk percentage er gehanteerd moet worden. Let wel: indien eenzelfde product in verschillende keren wordt toegevoegd, wordt er niet naar de som gekeken om te bepalen of de drempel voor bulkkorting bereikt is.
 • Type - Geef hier het type op van dit product.
  • Geneesmiddel - Geef aan of het gaat over een verdovend middel, een antibioticum, welke tegenindicaties er zijn en of het product een cascadeproduct is. Geef ook eventueel bepaalde eigenschappen in, afhankelijk van de verschillende dierenklassen en -soorten.
   • Wachttijd (voor melk, vlees en eieren)
   • Posologie
   • Duur van behandeling
   • Indicatie
  • Dierenvoeding
  • Materiaal
  • Sperma
  • Andere

Na het bewaren komt u op de Product bekijken-pagina.

Cascade

Het mechanisme om cascadeproducten aan te duiden verloopt als volgt:

 • Voor buitenlandse en humane producten vinkt u gewoon 'Cascade' aan in de productfiche.
 • Voor binnenlandse producten waarvoor cascade relevant is, vinkt u 'Cascade' aan en geeft u vervolgens aan voor welke diersoorten het geen cascade is, wat wilt zeggen voor welke diersoorten het geneesmiddel erkend of gekeurd is.
 • Voor extra uitgaande producten wordt de begininstelling van cascade bepaald door de configuratie in de productfiche.
 • Voor producten die buiten gaan via protocols wordt de cascade ook gezet via de configuratie in de productfiche en kan ze eventueel herzien worden bij het vergrendelen van de consultatie.

Depotspecifieke producten

Indien u met meerdere depots werkt, kunt u vanaf nu de productdefinitie depotspecifiek maken, wat wilt zeggen dat u per depot een verschillende prijszetting, verschillende minimum en maximum stock waarden, enz. kunt ingeven.

Deze standaard is niet depotspecifiek, indien u een product (definitie) aanmaakt of indien een product impliciet aangemaakt wordt omdat u een leveringsdocument inleest. De standaard zal gelden voor alle depots. Door te bewerken kunt u echter instellen dat een bepaald product enkel voor een bepaald depot van toepassing is. Ook alle bestaande producten zijn initieel niet depotspecifiek.

Als u zoekt naar een product of een lot/levering zult u enkel de producten en loten/leveringen te zien krijgen die horen bij het huidige depot (zie rechterbovenhoek).

In de fiche van een productdefinitie zal men zowel de huidige stock voor het ingestelde depot als de huidige stock over alle depots kunnen bekijken. In de 'Loten/leveringen'-tab zullen er echter enkel de loten/leveringen van het ingestelde depot zichtbaar zijn.

In een protocol kan men ook producten gebruiken die depotspecifiek zijn. Indien dit protocol gebruikt wordt in het andere depot, zal er naar een product in het andere depot gezocht worden dat hetzelfde CNK-nummer of dezelfde naam heeft.

De lijst van bij te bestellen producten wordt nu bepaald door de waardes van minimum en maximum stock in de productdefinitie. Als er dus een product A toegevoegd is dat ingesteld staat op depot X, dan zal product A niet voorkomen in de bij te bestellen producten voor depot Y, tenzij er ook een product A aan depot Y werd toegevoegd.

We laten nog wel toe dat een product kan aangemaakt worden voor een ander depot dan het ingestelde depot. Om een lot/levering toe te voegen, moet het depot echter ingesteld staan op het depot waarin men het lot/levering wilt toevoegen.

Onder de Geavanceerd-tab zal de lijst van niet-gerefereerde producten alle producten weergeven. De lijst van niet-gerefereerde loten/leveringen zal enkel de loten/leveringen horende bij het ingestelde depot tonen. Bij het 'verhangen' van een lot/levering zal het lot/levering het depot van het nieuwe product krijgen als dat product depotspecifiek is.

Bij de leveranciersaccounts kunt u instellen welk het bijhorende depot is.

Product bekijken

Op deze pagina kunt u de gehele productfiche bekijken. Er zijn drie tabs ter beschikking: 'Algemeen', 'Loten/leveringen' en 'Gebruikt in protocols'.

In de productfiche staat er bovenaan een two10.png-icoon dat toelaat om het product te klonen (een kopie te maken) waarbij de uitgaande eenheid gewijzigd kan worden. Hierbij zijn er volgende opties:
 • De niet aangebroken loten van de oude versie mee verplaatsen naar de nieuwe versie.
 • De productdosissen in de protocols automatisch aanpassen (het oude product vervangen door het nieuwe product en de nieuwe dosis berekenen op basis van de nieuwe en oude uitgaande eenheden).
 • Aanpassen van 'dieetvoeding' in de dierenfiche.

Algemeen

product%20bekijken.PNG
In deze tab vindt u de algemene informatie van het product. U kunt deze informatie bewerken door op het edit10.png-icoon bovenaan de tab te klikken. Een pop-up, vergelijkbaar met die van product toevoegen zal openen waarin u deze gegevens kunt wijzigen.

Loten/leveringen

In deze tab vindt u een overzicht van alle beschikbare loten/leveringen voor dit product. Zie verder voor meer informatie over deze tab.

Gebruikt in protocols

gebruikt%20in%20protocols.PNG

In deze tab kunt u zien welke protocols gebruikmaken van dit product. In het overzicht zijn er enkele icoontjes per rij (protocol) beschikbaar:

 • edit10.png : bewerken - Door op dit icoon te klikken opent een pop-up waarin u de gebruikte hoeveelheid ('Aantal uitgaande eenheden') kunt aanpassen.
 • delete10.png : verwijderen - Door op dit icoon te klikken kunt u, na bevestiging, het product bij het protocol verwijderen.

Gemapte producten

In deze tab ziet u de alternatieve namen voor dit product. Fuga onthoudt de 'mapping' als u producten samenvoegt (indien de optie 'Overschrijf naam en CNK van bestaand product' niet aangevinkt is). Deze functie is vooral handig als u regelmatig hetzelfde product bestelt bij verschillende groothandels.

Lot/levering

Lot-/leveringsoverzicht opzoeken

stock-lot-zoeken.png

Om één of meerdere loten/leveringen op te zoeken, moet u in de tab 'Stock' zitten. In de grijze balk onder het hoofdmenu zult u een tekstveld en een dropdownmenu zien (zie afbeelding rechts). U kunt hier de exacte zoekterm(en) of een deel van de zoekterm(en) opgeven. U kunt ook gebruikmaken van een zogenaamde wildcard (*) in de zoekterm. Indien u in het tekstveld een '*' typt, zult u een lijst te zien krijgen van alle loten/leveringen, waarin zowel huidige als bestelde producten staan, afgezien van de producten van Medini. Die lijst is beperkt tot een instelbaar maximaal aantal zoekresultaten, zie Mijn voorkeuren.

Het is ook mogelijk om op de productfiche zelf een overzicht van de loten/leveringen te hebben (voor dat product). U vindt deze informatie in de 'Loten/leveringen'-tab van de productfiche.

lotoverizcht.PNG
Zoals u rechts in de afbeelding kunt zien, zult u een overzicht krijgen van de loten/leveringen. Boven de lijst staat een groot add10.png-icoon, door op dit icoon te klikken opent een pop-up vergelijkbaar met het scherm dat u krijgt om een lot/levering toe te voegen (zie verder).

In de lijst zijn er verschillende icoontjes per rij (lot/levering):

 • edit10.png : bewerken - Door op dit icoontje te klikken, opent een pop-up (vergelijkbaar met de Lot/levering toevoegen-pagina) waarin u de gegevens van dit lot/levering kunt wijzigen. Deze optie is niet beschikbaar indien het product in de winkelmand zit.
 • delete10.png : verwijderen - Door op dit icoon te klikken kunt u, na bevestiging, een lot/levering verwijderen. Opgelet: enkel loten/leveringen die nog niet gebruikt zijn, in een consultatie of bij een verkoop, kunnen verwijderd worden.
 • show10.png : tonen - Door op dit icoon te klikken opent een pop-up waarin u de gegevens van het lot/levering kunt bekijken.
 • label10.png : lotetiket - Door op dit icoon te klikken kunt u een lot-/leveringsetiket afdrukken.

Lot/levering toevoegen

lot%20nieuw.PNG
Om een nieuw lot/levering toe te voegen, moet u in de tab 'Stock' zitten. In de grijze balk onder het hoofdmenu zult u een dropdownmenu zien (zie afbeelding rechts). Kies vervolgens in deze lijst voor 'Lot/levering' en klik op de 'Nieuw'-knop. Het is ook mogelijk om vanuit een lot-/leveringsoverzicht, via gewone lijst of op de productfiche, een nieuw lot/levering te creëren door op het add10.png-icoon te klikken.

Een nieuw scherm komt tevoorschijn. In dit scherm moet u verschillende gegevens invullen met betrekking tot het lot/levering.

 • Depot - Hierin vult u het depot in waar het lot/levering geleverd is.
 • Product - Selecteer hier het product waarvoor u een lot/levering wilt toevoegen. Indien u via de productfiche een nieuw lot/levering creëert, zal dit veld al correct zijn ingevuld.
 • Toestand - Dit zal op 'Geleverd' staan.
 • Lot-/leveringsnummer
 • Bestelnummer
 • Besteldatum
 • Leveringsnummer
 • Productnummer - Dit is het productnummer dat de leverancier het product heeft gegeven.
 • Leverancier - De leverancier moet toegevoegd zijn als contact (niet-klant).
 • Oorspronkelijk aantal producten - Dit is het aantal geleverde producten, bijvoorbeeld vijf flesjes.
 • Aankoopprijs - Prijs per product bij de leverancier, exclusief btw.
 • Publieksprijs - Dit is de aanbevolen prijs van de groothandelaars bij de aankoop, genoteerd inclusief btw.
 • Prijsafwijking verkoop (%) en Prijsafwijking toediening (%) - Deze zijn niet aanpasbaar, omdat ze gedefinieerd staan in de productfiche. De afwijking is aan te passen bij verkoop of consultatie.
 • Btw - Dit is het btw-tarief dat geldt voor het product. Ook dit tarief is niet aanpasbaar, omdat het gedefinieerd staan in de productfiche. Het tarief is echter wel aan te passen bij verkoop of consultatie.
 • Uitgaande eenheid en Aantal uitgaande eenheden per product - Deze zijn wederom niet aanpasbaar: de eenheden staan gedefinieerd in de productfiche.
 • Ontvangstdatum - Dit is de datum waarop het lot/levering ontvangen is.
 • Vervaldatum - Dit is de datum waarop het lot/levering vervalt. Die instelling is nodig om een lijst van 'Bijna vervallen niet-lege loten/leveringen' en 'Vervallen niet-lege loten/leveringen' te kunnen bekijken.

Na het bewaren komt u ofwel op de productfiche, ofwel wordt het overzicht geüpdatet.

Onvolledig lot/levering toevoegen

Indien u manueel een al aangebroken lot/levering wilt toevoegen brengt u een volledig lot/levering in en corrigeert u achteraf door 'Verdwenen eenheden' in te geven met bijvoorbeeld als reden 'Inventarisatie'.

Lot/levering bekijken

lot%20bekijken.PNG
Een lot/levering bekijken zal steeds in een pop-up gebeuren. Deze pop-up wordt getoond als u op het show10.png-icoon drukt in een van de overzichten.

In deze pop-up ziet u de gegevens over het lot/levering. Enerzijds de gegevens die u heeft ingevoerd bij het aanmaken (of wijzigen) van het lot/levering. Anderzijds zijn er enkele extra gegevens beschikbaar:

 • Beschikbaar aantal eenheden
 • Gebruikt aantal eenheden
 • Verdwenen eenheden - Eenheden die verdwijnen voor uiteenlopende redenen.
 • Gerecupereerde eenheden - Eenheden die gerecupereerd worden, voor uiteenlopende redenen, bijvoorbeeld door terugbrenging door de klant.
Deze laatste twee gegevens (verdwenen en gerecupereerde eenheden) kunnen toegevoegd worden door op het edit10.png-icoontje te klikken in de overzichten.

Leverancier

Dit is ook een onderdeel van de 'Contacten (niet-klant)', wat op de hulppagina's van Consultatie al behandeld is. Als u een nieuwe leverancier aanmaakt vanuit de tab 'Stock', dan zal het type al staan op 'Leverancier', in plaats van een mogelijke andere standaard waarde. Daarnaast kan er ook in de 'Stock'-tab een overzicht opgevraagd worden van enkel de leveranciers.

De klanten van NetOrder weten dat er achter NetOrder verschillende leveranciers schuilgaan, namelijk Verdifarm, Nerum en Instruvet. Fuga brengt dit als volgt in rekening. Maak drie leveranciers aan die in hun bedrijfsnaam één van volgende woorden bevatten: Verdifarm (die heeft u waarschijnlijk al), Nerum en Instruvet. Bij het opladen van het leveringsdocument wordt dan automatisch de juiste leverancier gekoppeld aan de levering. Dit zorgt ervoor dat uw inkomend en uitgaand register de juiste leverancier vermelden.

Hetzelfde mechanisme is actief indien u bestelt binnen Fuga. Vanaf nu heeft een gebruiker die 'niet-beheerder' is ook volledige toegang tot de functionaliteit onder de 'Stock'-tab. Dus een niet-beheerder kan met andere woorden ook producten toevoegen, leveringsdocumenten opladen, etc.

Leveringsdocument

Een leveringsdocument, ook wel leveringsnota of pakbon genoemd, is een elektronische lijst die uw leverancier u stuurt met de productloten die u op dat moment toegestuurd krijgt. U kunt dit document inbrengen in het stockbeheer van Fuga, zodat u dit niet handmatig hoeft te doen.

Om een nieuw leveringsdocument toe te voegen, moet u in de 'Stock'-tab zitten. In de grijze balk onder het hoofdmenu zult u een dropdownmenu zien (zie afbeelding rechts). Kies in deze lijst voor 'Leveringsdocument' en klik vervolgens op de 'Nieuw'-knop.

leveringsdoc%20nieuw.PNG

Een nieuw scherm komt tevoorschijn. In dit scherm moet u verschillende gegevens invullen met betrekking tot het leveringsdocument.

 • Depot - Dit is het depot naar waar de verzending gebeurd is.
 • Leveranciersinterface - Dit is de leverancier waarvan het document afkomstig is. Dit is belangrijk zodat Fuga het document correct verwerkt. U kunt enkel de leveranciersinterfaces selecteren die u heeft ingesteld.
 • Bestand - Hier selecteert u het document dat u op uw computer heeft opgeslagen.

Nadat u het document heeft bewaard, zult u naar de Verzonden leveringen-pagina gaan.

Hieronder volgt uitleg per leverancier hoe u het leveringsdocument kunt vinden.

NetOrder

 1. Log aan op de website van NetOrder.
 2. Selecteer 'Leveringen'.
 3. Vink het leveringsdocument aan dat u wilt downloaden.
 4. Selecteer in de uitklapbox naast de 'Export-knop: 'Tekst - pipe + facturatie'.
 5. Klik op de 'Export'-knop en bewaar het bestand op de door u geselecteerde plaats op uw computer.
 6. Haal het leveringsdocument binnen in Fuga zoals eerder beschreven.

De klanten van NetOrder weten dat er achter NetOrder verschillende leveranciers schuilgaan (Verdifarm, Nerum, Instruvet). Fuga brengt dat in rekening als volgt. Maak drie leveranciers aan die in hun bedrijfsnaam één van volgende woorden bevatten: 'Verdifarm' (die heeft u waarschijnlijk al), 'Nerum' en 'Instruvet'. Bij het opladen van het leveringsdocument wordt dan automatisch de juiste leverancier gekoppeld aan de levering. Dat zorgt ervoor dat uw inkomende en uitgaande register de juiste leverancier vermelden.

Alcyon

 1. De dag van de verzending stuurt Alcyon een e-mail, bv. 'Note d'envoi n. 00707684 (17-3-2008).eml (3,30 kB)'. Deze e-mail is begeleid door twee bestanden, namelijk een .csv- en een .rtf-bestand.
 2. Selecteer het .csv-bestand (dat is het leveringsdocument) en bewaar dit bestand op een door u gekozen locatie op uw computer.
 3. Haal het leveringsdocument binnen in Fuga zoals eerder beschreven.

Crocodile

 1. De dag van de verzending stuurt Crocodile een e-mail, bv. 'Leveringsbon 620552 (from SERVEUR_WEB)'. Deze e-mail is begeleid door een .txt-bestand.
 2. Selecteer het .txt-bestand (dat is het leveringsdocument) en bewaar dit bestand op een door u gekozen locatie op uw computer.
 3. Haal het leveringsdocument binnen in Fuga zoals eerder beschreven.

ADC

 1. De dag van de verzending stuurt ADC een e-mail, bv. 'T3284765.CSV'. Deze e-mail is begeleid door een .csv-bestand.
 2. Selecteer het .csv-bestand (dat is het leveringsdocument) en bewaar dit bestand op een door u gekozen locatie op uw computer.
 3. Haal het leveringsdocument binnen in Fuga zoals eerder beschreven.

VetOrder (variant Medini)

 1. Log aan op www.vetorder.be.
 2. Selecteer 'Mijn account'.
 3. Selecteer in de rechtse kolom (onder 'Leveringsbestand') het leveringsdocument dat u wilt inladen.
 4. Download het .txt-bestand (dat is het leveringsdocument) op een door u gekozen locatie op uw computer.
 5. Haal het leveringsdocumentbinnen in Fuga zoals eerder beschreven.

Dubavo

 1. De dag van de verzending stuurt Dubavo een e-mail. Deze e-mail is begeleid door een .txt-bestand, bv. 'DETAIL.TXT (456 B)'.
 2. Selecteer dit .txt-bestand (dat is het leveringsdocument) en bewaar dit bestand op een door u gekozen locatie op uw computer.
 3. Haal het leveringsdocument binnen in Fuga zoals eerder beschreven.

Vetria

Vetria voorziet twee manieren om de leveringsdocumenten op te halen. De oudere manier is via hun Windows toepassing Maggie, de nieuwere manier is via hun website MaggieWeb.

 • Maggie
  1. Doormiddel van het communicatie programma Maggie, wordt het leveringsdocument automatisch in de map 'C:\MAGGIEIN' opgeslagen in een .txt-bestand (bv. 97200220_20100306155549446_3-8730-0543-09-128.txt).
   De bestandsnaam van de leveringsdocument zijn volgens volgend formaat opgemaakt: 'documentnummer_tijdscode_referentieBestelling.txt'. Documenten kunnen nooit overschreven worden. Deze bestanden kunnen te allen tijde opnieuw opgevraagd worden via Maggie, waarbij alleen de tijdscode zal veranderen (datum van ophaling van de server).
  2. Haal het leveringsdocument binnen in Fuga zoals eerder beschreven.
 • MaggieWeb
  1. Log in op http://applicatie.maggieweb.be/, waarbij u op uw persoonlijke dashboard terecht komt.
  2. Op het dashboard klikt u onderaan het menugedeelte op de link naar de Fuga-pagina.
  3. Op de Fuga-pagina staan alle leveringsbestanden in chronologische volgorde waarbij u kunt klikken op de bestandsnaam om het te downloaded.
  4. Haal het leveringsdocument binnen in Fuga zoals eerder beschreven.

Sanofarm

 1. De dag van de verzending stuurt Sanofarl een e-mail. Deze e-mail is begeleid door een .csv-bestand.
 2. Selecteer dit .csv-bestand (dat is het leveringsdocument) en bewaar dit bestand op een door u gekozen locatie op uw computer.
 3. Haal het leveringsdocument binnen in Fuga zoals eerder beschreven.

Bestelling

bestelling%20nieuw.PNG

Om een nieuwe bestelling te plaatsen vanuit Fuga, moet u in de 'Stock'-tab zitten. In de grijze balk onder het hoofdmenu zult u een dropdownmenu zien (zie afbeelding rechts). Kies in deze lijst voor 'Bestelling' en klik vervolgens op de 'Nieuw'-knop.

bestelling%20nieuw%202.PNG

Om een nieuwe bestelling te plaatsen bij een leverancier, kiest of controleert u de volgende zaken.

 • Leveranciersinterface
  • Bij te bestellen - Hier ziet u een lijst van producten die het stockbeheer aanduidt als 'Bij te bestellen', wat afhangt van de productinstellingen (minimum aantal eenheden). Per product kunt u de hoeveelheid aangeven die u wilt bestellen. Standaard zal het aantal bepaald worden door de maximum stock, die in te stellen valt op de productfiche, min de huidige stock. Enkel producten die ook in de leverancier zijn catalogus voorkomen onder dezelfde naam zullen hier getoond worden, producten die recent van naam veranderd zijn kan u best handmatig toevoegen.
  • Zoeken - In het tekstveld begint u de naam van het product te typen. Er zal een lijst verschijnen met producten die overeenkomen met de (gedeeltelijke) naam die u heeft ingegeven. U kunt hier dan het product selecteren en de hoeveelheid opgeven.
  • Grasduin - Ook kunt u een product zoeken door te grasduinen. U begint met het type product op te geven, gevolgd door een eventueel subtype. De selectielijst van producten zal zich telkens opnieuw updaten, afhankelijk van de gekozen (sub)typen. Selecteer vervolgens een product en geef de gewenste hoeveel op.
 • Winkelmand - Hierin ziet u de huidige winkelmand voor het actieve depot per leveranciersinterface. In dit overzicht zijn er steeds per rij (product) de volgende icoontjes beschikbaar:
  • delete10.png : verwijderen - Door op dit icoon te klikken, kunt u, na een bevestiging, het product uit de winkelmand verwijderen.
  • show10.png : tonen - Door op dit icoon te klikken, opent een pop-up met informatie over de bestelling en het product. U kunt op die manier een bestelling plaatsen door op de 'Plaats bestelling'-link bovenaan de winkelmand te klikken. Een pop-up zal verschijnen voor de logingegevens van de leverancier. Die gegevens zullen al ingevuld zijn, indien dat ingesteld is.

Na het overlopen van de bovenstaande instellingen, kunt u het product in de winkelmand steken door op de 'Voeg toe aan winkelmand'-knop te klikken. Opgelet: u zult deze procedure moeten overlopen per product, tenzij u vertrekt vanuit de tab 'Bij te bestellen'.

Bij het bestellen bij Verdifarm binnen Fuga werd er automatisch een genummerde bestelbon aangemaakt. Indien het om een bestelling ging bij verschillende 'subleveranciers' (bv. Nerum, Instruvet) werd er echter slechts één bestelbon aangemaakt voor de totale bestelling.

Vanaf nu zal er automatisch een aparte bestelbon aangemaakt worden per 'subleverancier'.

Lijst bruto/publieksprijzen

Om een nieuwe lijst bruto/publieksprijzen te plaatsen vanuit Fuga, moet u in de 'Stock'-tab zitten. In de grijze balk onder het hoofdmenu zult u een dropdownmenu zien (zie afbeelding rechts). Kies in deze lijst voor 'Lijst bruto/publieksprijzen' en klik vervolgens op de 'Nieuw'-knop.

lijst%20bruto.PNG

U moet het type van de publieksprijzenlijst opgeven. Dit zijn de leveranciers die zulke lijsten in elektronisch formaat aanbieden. Er zijn vijf types beschikbaar: 'NetOrder (Val d'Hony-Verdifarm)', 'Crocodile', 'VetOrder (variant ADC)', 'VetOrder (variant Medini)' en 'Alcyon'. Nadat u het type heeft gekozen, kiest u het bestand dat u heeft opgeslagen op uw computer. Dat bestand krijgt u aangeleverd van de leveranciers.

Nadat u de lijst heeft bewaard in Fuga, zult u een overzicht krijgen van de publieksprijzen die geüpdatet zijn. In dit overzicht kunt u op het show10.png-icoontje klikken om de productfiche te openen.

Crocodile

Het bestand met publieksprijzen haalt u van http://emarket.crocodil.com. U kiest 'Prijslijsten' en formaat 'Excel'.

NetOrder (Val d'Hony-Verdifarm)

U moet inloggen op NetOrder. Download vervolgens de prijslijst (in text-pipe formaat) op een door u geselecteerde locatie op uw computer. Haal het bestand vervolgens binnen in Fuga op de eerder beschreven manier.

VetOrder (variant ADC)

U ontvangt een .xls-bestand per e-mail. Sla het bestand op, op een door u geselecteerde locatie op uw computer. Haal het bestand vervolgens binnen in Fuga op de eerder beschreven manier.

VetOrder (variant Medini)

U moet inloggen op VetOrder. Selecteer vervolgens 'Prijslijsten' en download hier het bestand 'products.csv' op een door u geselecteerde locatie op uw computer. Haal het bestand nadien binnen in Fuga op de eerder beschreven manier.

Alcyon

U moet inloggen op http://www.alcyonbelux.be. Onder 'Bestellingen => Downloads' kunt u de prijslijst in .csv-formaat downloaden.

Inventaris tool

inventaristool.PNG
U kunt op twee verschillende manieren naar het inventaris tool gaan. Ten eerste kunt u onder de 'Geavanceerd'-tab zoeken naar 'Stockaanpassing'. Ten tweede kunt u vanuit de huidige stock vertrekken (Stock => Rapporten => Huidige stock) en vervolgens de optie 'Enkele samenvatting per product' aanvinken. In het rapport is er een rechtstreekse toegang tot de inventaris tool met het delta10.png-icoon. Opdat u niet telkens opnieuw de huidige stock zou moeten opvragen, kunt u best bij deze actie een nieuw tabblad openen. De bedoeling van deze tool bestaat erin om het inventariseren te vergemakkelijken.

Vervolgens begint u met een product te kiezen. U kunt dan de huidige totale stock aangeven, waarbij een teveel toegevoegd wordt bij het meest recente lot/levering en een tekort wordt afgetrokken van de oudste loten/leveringen. U kunt ook per lot/levering de huidige stock ingeven, alles is uitgedrukt in uitgaande eenheden. U kunt niet tegelijk wijzigingen aanbrengen aan het totaal en de individuele loten/leveringen.

Het '='-symbool betekent dat het aantal niet gewijzigd moet worden. Overschrijf de '='-symbolen met eventuele nieuwe waarden.

Bepaling productprijs

Hieronder leggen we uit hoe een productprijs voor verkoop en toediening/gebruik bepaald wordt.

Er zijn vier verschillende methodes om de beginprijs te bepalen:

 • Vaste prijs - Zelf op te geven in de productfiche.
 • Winstmarge (%) op de aankoopprijs - Op basis van de aankoopprijs in de lotfiche.
 • Winstmarge (%) op de bruto prijs - Op basis van de bruto prijs in de de productfiche (= meest recente bruto prijs).
 • Publieksprijs - Op basis van de publieksprijs. Deze wordt op twee niveaus bewaard, namelijk op het lotniveau en het productniveau. Op het lotniveau wordt de publieksprijs bewaard die geldig was op het moment van de aankoop. Op het productniveau wordt de meest recente publieksprijs bewaard, afhankelijk van de groothandel komt die automatisch binnen met de laatste leveringsdocumenten of moet die expliciet worden ingelezen via 'Lijst publieksprijzen'. Als Instellingen => Praktijkvoorkeuren => Stock => Meest recente publieksprijs gebruiken aangevinkt is, wordt de publieksprijs op het productniveau gebruikt, in het andere geval wordt de publieksprijs gebruikt op het lotniveau.

Per product kan een (procentuele) afwijking, zowel positief als negatief, van de beginprijs bepaald worden voor 'Verkoop' en 'Toediening (gebruik)'. Deze afwijking wordt in rekening gebracht op de beginprijs.

Indien er bij een consultatie of verkoop een procentuele vermindering op verkoop of erelonen (toegediende producten) wordt ingesteld, zal die in rekening gebracht worden na de eerder beschreven afwijking op de beginprijs. De beginwaarde van deze verminderingen zijn de verminderingen die op het klantenniveau zijn ingesteld.

Samengevat: productprijs = beginprijs +/- afwijking gedefinieerd in productfiche - vermindering (in consultatiefiche of klantenfiche).

Leveranciersinterfaces

In Fuga zijn er leveranciersinterfaces te maken, waarvan u de functies/services hieronder ziet opgelijst per leverancier.

Leverancier Opladen leveringsnota's in Fuga Automatisch inlezen leveringen in Fuga Bestellingen vanuit Fuga Inlezen lijst bruto/publieksprijzen
ADC deactivate10.png deactivate10.png deactivate10.png deactivate10.png
Alcyon deactivate10.png deactivate10.png deactivate10.png deactivate10.png
AUV (3) deactivate10.png
Crocodile deactivate10.png deactivate10.png deactivate10.png deactivate10.png
Dubavo deactivate10.png deactivate10.png
Hanff deactivate10.png (2)
Medini deactivate10.png deactivate10.png deactivate10.png deactivate10.png
Sanofarm deactivate10.png
Verdifarm deactivate10.png deactivate10.png deactivate10.png deactivate10.png
Vetria (1) deactivate10.png deactivate10.png
Vetrinord deactivate10.png
Waaroost deactivate10.png

(1) = deze interface heeft andere fuga interface login gegevens nodig dan de login om bestellingen via hun website te plaatsen.
(2) = leveringsnota's slechts beschikbaar na 1 dag
(3) = deze leverancier heeft een speciale configuratie nodig die wij voor u moeten toevoegen. Gelieve ons bij het instellen te contacteren.

Hierboven werd beschreven hoe de beginprijs kan ingesteld worden, waardoor die dus afhankelijk zijn van de aankoopprijs, bruto prijs of publieksprijs. De onderstaande tabel geeft weer wanneer deze prijzen worden aangepast (per leverancier):

 • A = Opladen van een 'Lijst bruto/publieksprijzen'
 • B = Opladen van een 'Leveringsdocument' (update van producten in die verzending/levering)
 • C = Leveringen binnenhalen via automatische interface, update van producten in die verzending/levering (druk op myPetsReset10.png bij Stock => Niet-verzonden bestellingen).
Leverancier Aankoopprijs (lot/levering) Bruto prijs (product) Publieksprijs (lot/levering) Publieksprijs (product)
ADC B/C A/C C A/C
Alcyon B/C A/B/C A
AUV C C
Crocodile B/C A/C C A/C
Dubavo B/C C C
Hanff C C C
Medini B/C A B/C A/B/C
Sanofarm B B B
Verdifarm B/C A/B/C B/C A/B/C
Vetria B/C B/C B/C B/C
Vetrinord C
Waaroost B

Rapporten

consultatie-rapporten.png

Het is mogelijk om verschillende rapporten te genereren met betrekking tot de stock. Hiervoor moet u eerst in de 'Stock'-module zitten. In de grijze balk onder het hoofdmenu vindt u een knop 'Rapporten'. Door op deze knop te klikken, komt u op een overzichtspagina waar u de rapporten kunt kiezen, met eventuele instellingen.

De mogelijke rapporten zijn:

 • Inkomend register - Selectie per leverancier is mogelijk.
 • Uitgaand register
 • Huidige stock
 • Historische stock - Stock op een bepaald ogenblik in het verleden.
 • Prijslijst
 • Vervallen niet-lege loten/leveringen
 • Verdwenen eenheden
 • Medirund
 • AB Register
 • Sanitel-Med
 • Overzicht leveringen
 • Gemapte producten - Hier kunt u een overzicht krijgen van de gekende mappings, dit is vooral handig als u hetzelfde product bij verschillende groothandels bestelt. Fuga onthoudt namelijk de 'mapping' als u producten samenvoegt (indien de optie 'Overschrijf naam en CNK van bestaand product' niet aangevinkt is). In de productfiche zelf kunt u onder de tab 'Gemapte producten' de alternatieve namen voor dit product zien.

Royal Canin

Programma Loyalty

Klanten kunnen punten sparen als ze producten van Royal Canin aankopen. U kan dit spaarprogramma van Royal Canin activeren in Fuga, zodat u geen aparte terminal nodig heeft en zodat u de verkoop ook maar één keer hoeft in te geven. Hoe werkt dit?

 1. In Instellingen => Praktijkvoorkeuren => Algemeen kunt u de gebruikersnaam (shop_id) van de praktijk bij Royal Canin inbrengen en aanvinken dat u de service van Royal Canin Loyalty wilt gebruiken.
 2. Als de bovenstaande instelling gemaakt is, zult u in de klantenfiche de mogelijkheid hebben om het Royal Canin kaartnummer van de klant in te brengen. Het inbrengen van dit kaartnummer heeft als effect dat de kaart geregistreerd wordt bij Royal Canin. In de klantenfiche moet ook een geldig gsm-nummer worden ingebracht. Indien de registratie niet lukt, komt er achter het kaartnummer een 'E' te staan, gevolgd door een foutcode. Als een kaart al geregistreerd was, kunt u ze toch inbrengen. Er wordt dan een poging gedaan om ze te registreren, maar dit geeft verder geen foutcode in Fuga.
 3. Het is mogelijk om klanten te zoeken op basis van dit kaartnummer indien deze optie is aangevinkt in Instellingen => Mijn voorkeuren => Zoekopties => Klant => Royal Canin kaart.
 4. Registratie van verkopen bij Royal Canin gebeurt aan de hand van de EAN-nummers van de producten. Dus enkel producten met een EAN-nummer zullen automatisch verstuurd worden bij verkoop. De productlijst van Royal Canin met naam en EAN-nummer is te vinden op http://sonetas.eu/fuga/vc?action=getRoyalCaninProducts.
 5. Als er vervolgens een product van Royal Canin verkocht wordt aan een klant met een Royal Canin kaart, zullen er automatisch punten geregistreerd worden bij Royal Canin bij het afrekenen van de verkoop/consultatie. Deze registratie wordt ook weer ongedaan gemaakt als u de verkoop/consultatie ontgrendelt.
 6. In de verkoop-/consultatiefiche kunt u bekijken hoeveel punten er in die verkoop/consultatie verdiend zijn. U kunt daar ook de 'Royal Canin TransactionId' zien: als de registratie gelukt is staat hier een nummer, zo niet staat er 'ERROR'.
 7. In de klantenfiche kunt u bekijken hoeveel punten de klant op dat ogenblik heeft.

Kortingsbon

Kortingsbonnen van Royal Canin kunnen rechtstreeks gescand en verrekend worden in Fuga via een 'Vrije boeking'.

 1. In Instellingen => Praktijkvoorkeuren => Algemeen kunt u de gebruikersnaam (shop_id) van de praktijk bij Royal Canin inbrengen en aanvinken dat u de service van Royal Canin Kortingsbon wilt gebruiken.
 2. Als de bovenstaande instelling gemaakt is, zal er in een consultatie of verkoop bij de tabel 'Vrije boekingen' een extra icoon (addViaBarCode18.png) staan. Als u daarop klikt, kunt u de barcode van de kortingsbon scannen. Het kortingsbedrag zal dan verschijnen. Nadat u op 'Bewaren' heeft gedrukt en er is geen foutmelding, is de korting verrekend en kan de kortingsbon niet meer gebruikt worden.

Multifunction

U kunt Multifunction producten van Royal Canin bestellen via Fuga. Het is mogelijk om dat te doen vanuit een consultatie/verkoop in Fuga. Als de klant een e-mailadres heeft en dit e-mailadres is zowel bekend in Fuga als bij Royal Canin, gebeurt de klantenselectie automatisch. Hoe gaat u te werk?

 1. In Instellingen => Praktijkvoorkeuren => Algemeen kunt u de gebruikersnaam (shop_id) van de praktijk bij Royal Canin inbrengen en aanvinken dat u de Royal Canin Multifunction service wilt gebruiken.
 2. U voegt Royal Canin toe als leverancier (bv. Stock => Leverancier => Nieuw) en maakt de verbinding tussen de leveranciersinterface 'Royal Canin Multifunction' en de toegevoegde leverancier (Instellingen => Praktijkvoorkeuren => Stock).
 3. U brengt de Multifunction producten in in Fuga zonder bijhorende loten/leveringen in te brengen (Royal Canin levert die lijst aan), waarbij u aangeeft dat dit product besteld kan worden via Royal Canin: 'Bestelling namens klant = Royal Canin Multifunction'. Daarna vergrendelt u het product.
 4. Als u in een consultatie of verkoop het product selecteert (via 'Extra uitgaande producten'), heeft u bij 'Lot/levering keuze' de optie 'Bestelling namens klant'. Als u dit kiest en bewaart, zal er een lot/levering toegevoegd worden van dit product in stock en zult u doorverwezen worden naar de website van Royal Canin waar u het product effectief kunt bestellen. Dat gaat zonder de klantengegevens opnieuw in te brengen, als de klant een e-mailadres heeft althans. De website van Royal Canin wordt geopend in een nieuw venster. Het kan zijn dat uw browser dat niet toelaat, zodat u in uw browser moet instellen dat sonetas.eu nieuwe vensters mag openen. Hoe u dat doet voor een bepaalde browser vindt u bijvoorbeeld op http://kb.mailchimp.com/campaigns/previews-and-tests/enable-pop-ups-in-your-browser.
 5. Indien u producten voor de praktijk wilt bestellen en dus niet voor een specifieke klant zoals hierboven, kan dat via Stock => Bestel Royal Canin Multifunction.