TVD

Inleiding

In deze tab vindt u alle informatie verzameld die handelt over de TVD's, voorheen vaak aangeduid als 'TEV-documenten' of 'T&V-documenten'. Op deze pagina vindt u onder andere hoe een TVD aan te maken, hoe ze te raadplegen en enkele instellingen omtrent het TVD.

TVD aanmaken

tvd.PNG
Een TVD kunt u aanmaken door onder een consultatie naar het tabblad 'Bestanden' te gaan. Hier kunt u de optie kiezen om van een template een bestand (in dit geval een TVD) aan te maken, via het icoon addDoc18.png. Op die manier kunt u in de consultatie onmiddellijk het TVD aanmaken, bewaren en afdrukken.

Bij het aanmaken van een TVD worden de producteigenschappen uit de productfiche overgenomen op basis van de diersoort. In de review-stap bij de aanmaak van het TVD is het mogelijk om elk van deze waarden aan te passen, zie daarvoor de afbeelding hieronder.

Onder Instellingen => Mijn voorkeuren => Standaard waarden kunt u bij 'Template consultatie/verkoop/communicatie' het TVD als standaard instellen.

De mogelijkheid bestaat om, per consultatie/verkoop/communicatie, meerdere TVD's aan te maken en voor elk TVD te selecteren welke producten erop vermeld worden.

TVD raadplegen en doorsturen

Via Docu center => Rapporten kunt u verschillende rapporten raadplegen, waaronder het 'TVD'. Dat rapport kunt u afdrukken of in bulk e-mailen naar de veehouders. Bij het mailen van een TVD zal de klant automatisch aangevinkt zijn in het 'Naar' veld.

Het depotnummer, depotadres en depothouder worden ook getoond in het TVD. En de sortering van de producten op het TVD gebeurt alfabetisch.

Instellingen

Via Instellingen => Praktijkvoorkeuren => Documenten => TVD e-mail kunt u een standaardtekst voorzien die gebruikt zal worden bij het versturen van TVD's via e-mail.

Wat de volgnummers betreft, kunt u via Instellingen => Praktijkvoorkeuren => Documenten => TVD kiezen tussen 'Volgnummer per ondertekenaar' en 'Volgnummer per praktijk'. Als u mFuga gebruikt, kunt u best de nummering per ondertekenaar aanduiden, omdat de andere optie niet goed samengaat met mFuga. mFuga kent namelijk offline nummers toe. Als u voor de optie 'Volgnummer per ondertekenaar' kiest, heeft u onder de tab Instellingen => Mijn voorkeuren => Documenten => TVD de keuze om een automatische nummering van de TVD's in te voeren. Het nummer dat op het TVD getoond wordt is in dat geval van de vorm 'regio ordenummer'-'ordenummer'-'volgnummer'.

In de klantenfiche kunt u aangeven welke dierenarts de bedrijfsbegeleidingsdierenarts is bij een klant, zie hier. Bij een verkoop wordt de bedrijfsbegeleidingsdierenarts standaard opgeven als ondertekenaar als deze ingesteld is bij de klant. Voor alle andere gevallen staat de behandelende dierenarts standaard aangegeven. De ondertekenaar kan nog steeds gewijzigd worden in de reviewfase van het TVD.

Als u de optie Instellingen => Mijn voorkeuren => Documenten => Identificatie dier(groep) cache aanvinkt, kunt u de identificatie van het dier of de diergroep inbrengen (typisch het oormerk) wanneer u een protocol of een product toevoegt aan een consultatie. Als u een volgend protocol of product inbrengt, zal de vorige 'Identificatie dier(groep)' geselecteerd worden. Als beginwaarde (bij eerste product/protocol) wordt de naam van het dier gebruikt.

Ten slotte is er nog een nieuwe instelling die niet speciaal voor TVD's is, maar die wel nuttig kan zijn bij het versturen van TVD's per e-mail. Op Instellingen => Mijn voorkeuren => Standaard waarden => E-mail kunt u namelijk door 'Mezelf in 'Antwoord naar' zetten' of 'Mezelf in 'CC' zetten' bepalen of de communicatie via uw eigen e-mailadres gaat of via het e-mailadres van de praktijk.