Verzekering

Inleiding

Fuga biedt de mogelijkheid om aan te duiden dat een dier verzekerd is en de facturen die betrekking hebben op deze dieren door te sturen naar de verzekeringsmaatschappij.

Klassieke integratie

  • In de contacten kunt u de gegevens van de verzekeringsmaatschappij inbrengen (contact van type 'Verzekeraar'). Een aantal van de hieronder beschreven mogelijkheden zullen pas zichtbaar zijn als er minstens één verzekeraar is ingebracht in Fuga.
  • In de patiëntenfiche kunt u aanduiden of een bepaald dier verzekerd is, bij welke verzekeraar en optioneel met welk polisnummer.
  • Bij het aanmaken van een factuur kunt u aanduiden of/welke verzekeraar betrokken is bij de factuur. De beginwaarde hiervan zal bepaald worden door de verzekeraar van de patiënt.
  • Er is een aparte link onder de Boekhouding-tab om de 'Openstaande rekeningen (verzekeraars)' in batch te factureren.
  • In Boekhouding => Rapporten => Lijst facturen kunt u aparte lijsten opvragen per verzekeraar. Merk op: de facturen blijven wel de naam van de klant in het briefhoofd hebben, zodat de verzekeraar weet over wie het gaat. U heeft de mogelijkheid om ze gebundeld aan de verzekeringsmaatschappij te bezorgen.

SantéVet

Voor dieren die verzekerd zijn bij SantéVet kan men een stap verder gaan en de facturen (met hun detail) automatisch overmaken aan SantéVet op het ogenblik dat ze aangemaakt worden.

  • U kunt deze functie activeren door Instellingen => Praktijkvoorkeuren => Algemeen => SantéVet aan te vinken. Hiermee meldt u de praktijk aan bij SantéVet. Hierbij worden praktijknaam, adres, publiek telefoonnummer, publiek faxnummer en publiek e-mailadres doorgegeven. Dus best even nakijken of deze juist zijn in Instellingen => Praktijkgegevens => Algemeen.
  • In de patiëntenfiche kunt u vervolgens aanduiden of een dier verzekerd is. Gebruik nu de extra optie 'SantéVet' en breng het polisnummer van het dier in. Als u dit bewaart wordt er gecontroleerd of het een geldig SantéVet polisnummer is.
  • Als er een factuur voor een verzekerd dier wordt aangemaakt wordt dit automatisch (op de achtergrond) doorgestuurd naar SantéVet zodat zij het in behandeling kunnen nemen.
  • Bij het rapport Boekhouding => Rapporten => Lijst facturen is er een extra optie 'SantéVet' aanwezig zodat u de facturen verstuurd aan SantéVet kan oplijsten.